410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com
Részletek az Alapszabályzatból:

1. szakasz. Asociatia pentru Protejarea Monumentelor si a Locurilor Comemorative din Partium si Banat, röviden APMLC, - a Partiumi és Bánsági Muemlékvédo és Emlékhely Társaság, röviden PBMET, egy non profit, magán jogi személyiség.

2. szak. A PBMET egy tudományos, politikamentes, kormányonkivüli egyesület. Tevékenységét Bihar, Arad, Máramaros, Szatmár, Szilágy, Temes és Krassó-Szörény megyékben fejti ki.

3. szak. Az egyesület keretén belül minden megye létrehozza a saját szakmai és segíto csoportját.

7. szak. Az egyesület céljai és feladatai:

7.1. Az egyesület célja emlékhelyeink és muemlékeink szellemi és jogi védelmének érvényesítése az ország törvényeinek alapján. Ezért a célért:

7.1.1 Segíti a konkrét szakmai muemlékvédelmet. Ezért kezdeményezo, véleményezo és megfigyelo szerepet vállal. Mivel nem tulajdonosa a muemlékeknek, ezért a fenntartás és karbantartás érdekében szakmai tanáccsal szolgálja a tulajdonosok kezdeményezését.

7.1.2. Összeírja és kialakítja saját átfogó gyujteményét és a népszerusítést állandó jelleggel gyakorolja, eloadások, kiállítások, publicisztika segítségével. Tudományos ismertetés révén igyekszik a muemlékek iránti érdeklodést felkelteni, kialakítani a pártoló közönség muemlék-érzékenységét, s azt ébrentartani.

7.1.3. Javaslatot terjeszt elo a helyi és országos hivatalos muemlékjegyzék kiegészítésére.

7.1.4. Dokumentációs alap létrehozása (levéltári anyagok, térképek, tervrajzok, rajzok, vagy ezek fénymásolata, régi könyvek, újságok, folyóiratok).

7.1.5. Fotódokumentációs alap létrehozása (filmek, fényképek, diapozitívek, fotóalbumok).

7.1.6. A muemlékvédelem népszerusítése az ifjúság körében: eloadások szervezése diavetítéssel egybekötve, fotókiállítások, kirándulások, honismereti táborok szervezése muemlékvédelemmel egybekötve.

7.2. Helytörténeti kutatás. Ezért a célért:

7.2.1. Segíti a Partium és a Bánság településeinek tudományos kutatását, adatok gyujtésével az állami levéltárban, az írott forrásokból, és az oral history módszerrel.

7.2.2. Helyi és nemzetközi tudományos konferenciák szervezése.

7.2.3. Tudományos munkák kiadása:

7.2.3.1 "Partium" címu lap kiadása (helytörténet, muemlék, népismeret, tájleírás, megemlékezés, hírek, események),

7.2.3.2. "Partiumi füzetek" könyvsorozat kiadása.

7.2.4. Tematikus pályázatok kiírása diák és felnott kategóriában.

7.3. Néprajzi kutatás. Anyagi és szellemi népszokások, hagyományok gyujtése, feldolgozása és megorzése.

7.4. Muemlékek gondozása:

7.4.1. Munkálatok nyilvántartása, a munkálatokat végzo vagy szándékozó tulajdonosok elozetes bejelentése alapján.

7.4.2. A tulajdonosok felvilágosítása a muemlékek és emlékhelyek valós helyzetérol, helyszíni szemle alapján. Tanácsadás.

7.4.3. Szükség esetén felkéri a hivatalos muemlékes szakembereket, hogy megfelelo muszerekkel állapítsák meg a muemlékek, freskók állagát, adjanak tanácsokat a szakszeru restaurálásra, kiszurve így a nem szakavatott kezek beavatkozását.

7.4.4. Közvetlen kapcsolat kiépítése a történelmi egyházakkal muemlékeink megóvása érdekében.

7.4.5. A temetok nyilvántartása. Jelentos temetoink felmérése, védelme és tanulmányok elkészítése a hivatalos muemlékjegyzékbe való beírásukra.

7.5. Emlékhelyek létesítése és azok karbantartása.

7.6. Távlatilag javasolni, hol mit lehet megvalósítani: emléktábla vagy szobor állítása, múzeum, emléksarok, tájmúzeum létesítése, bovítése, kiállítás szervezése.

7.7. Táblaavatás, emlékhely felszentelés, koszorúzás vagy azokon való részvétel.

7.8. Megemlékezo és évfordulós ünnepélyek szervezése.

7.9. A PBMET megalapítja a Fényes Elek-díjat. A díjat azok kapják meg, akik kiváló eredményt értek el a tudományos kutatásban, a muemlékvédelemben és a hagyományok ápolásában.

7.10. Kapcsolatok kiépítése más hasonló egyesületekkel, bel- és külföldön.