410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com


- 2006 -

2006. február 7. – Aradon, a Jelen Házban került sor az Aradi sírkertek című előadásra az Aradi Hagyományőrző Polgárok és a pécskai Kálmány József Társaság közös rendezésében. Ujj János ismertette az aradi temetők mintegy ezer éves történetét, a jelenleg is működő temetők közül négynek a kialakulását.

Március 15. – Fazekas Lóránd(Szatmárnémeti) megkapta a Szent Albert-díjat.

Március 15. – Aradon az ún. Damjanich-ház falán emléktáblát avattak a honvédtábornok tiszteletére. A Kölcsey Egyesület és az Arad Városi Tanács közösen készíttette a fekete márványból készült emléktáblát. Az avatóünnepségen Pávai Gyula tagtársunk, a Kölcsey Egyesület elnöke mondott beszédet, a táblát Bognár Levente alpolgármester leplezte le.

Március 22.Könyvbemutató a Lorántffy Zsuzsanna Református Központ múzeumtermében. Partiumi füzetek 39. kötete. Kormányos László: Városfejlesztés Nagyváradon a 20. század elején című könyvét Dukrét Géza ismertette.

Április 1. – Partiumi Honismereti Találkozó.
A hagyományos tavaszi konferenciát a Partiumi Keresztény Egyetemen tartottuk. A következő előadások hangzottak el:

  1. Kupán Árpád (Nagyvárad): Bocskai István a vallásszabadság védelmében,
  2. Sárkány Viola (Kismarja): A Bocskai-kápolna helyreállítása és a bécsi béke évfordulója,
  3. Bartos Elekes Ildikó (Nagyvárad): Derékbetört életpálya, 1956,
  4. Horber Pál (Nagyvárad): Egy gyalogos 1956-ja Marosvásárhelyen,
  5. Bessenyei István (Segesvár): Portörlés a reformáció,
  6. Pávai Gyula (Arad): Echardt Sándor levelei az aradi Kultúrpalota igazgatójához,
  7. Puskel Péter (Arad): A százéves aradhegyaljai motorvasút,
  8. Székely Antal (Ombod): Pettyéni műemlékek,
  9. Kovács Rozália (Érmihályfalva): Húsz éves a Nyíló Akác-néptánccsoport.
Az előadások után közgyűlés következett. Megbeszéltük az idei kutatási témákat.

Április 23.Emléktábla avatása Zelk Zoltán tiszteletére, Érmihályfalván. Közel százan gyűltünk össze a városi könyvtár, erre az alkalomra felújított épülete előtt. Kovács Zoltán polgármester üdvözölte a megjelenteket. Sóki Béla parlamenti képviselő Zelk Zoltán emberi nagyságáról beszélt, Dukrét Géza a költő életpályáját ismertette valamint Szilágyi Aladár, a Nagyváradi Ady Társaság elnöke tartott beszédet. A leleplezés és a koszorúzás után a diákok szép műsort adtak elő a költő verseiből. A rendezvény állófogadással zárult, a városháza dísztermében.
A nap tiszteletére emléklapot és emlékfüzetet adott ki a polgármesteri hivatal.

Május 14–21. – Festum Varadinum: ennek keretében:
           – május 16-án közösen a Premontrei Öregdiákok Egyesületével Dutka Ákos-emlékünnepet szerveztünk a Tibor Ernő Galériában. A költő életéről és munkásságáról Pásztai Ottó és Kupán Árpád tartott előadást. Közreműködtek a Szent László Gimnázium diákjai.  
           – május 19-én a Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ múzeumtermében szerveztük meg Száz éves a villamosközlekedés Nagyváradon című rendezvényünket. Nagy István tanár vetítéses előadást tartott e témában, bemutatva a villamosközlekedés történetét, a különböző járműtípusokat a száz év folyamán. Közreműködött Zétényi Zsigmond mérnök, egyetemi tanár. A Nagy István, Páll József, Zsíros Attila: Álmában csönget egy picit című kötetet Dukrét Géza ismertette. A könyv bemutatása után a szerzők is bemutatkoztak, elmesélve érzelmi hozzáállásukat e témához. A nagyon sikeres rendezvény állófogadással végződött.
           – május 20 –   Pályázati díjkiosztó ünnepségünket a Partiumi Keresztény Egyetemen tartottuk, a Festum Varadinum 2006 ünnepségek keretében. A novemberben meghirdetett pályázat témái a következők voltak: 1956 emlékezete, II. Rákóczi Ferenc művelődéspolitikája, Pusztuló műemlékeink. A zsűri tagjai Kupán Árpád, Borbély Gábor, Kordics Imre. A pályázatra összesen 19 dolgozat érkezett, melyből 8 a felnőtt és 11 a diák kategóriában. A díjakat, okleveleket és könyveket Tőkés László püspök és Kiss Albert provikárius adták át, majd Dukrét Géza emléklapot nyújtott át Tőkés László püspöknek, Tempfli József püspök részére és Kiss Albert provikáriusnak. A rendezvény a díjazott dolgozatok felolvasásával zárult.

Május 27.Ünnepi közgyűlés az Erdélyi Kárpát Egyesület Bihari Osztálya megalakulásának 15 éves évfordulója tiszteletére. Itt mutatták be Dukrét Géza: A bihari turizmus története című kötetét, amely a Partiumi füzetek 40. kiadványa.

Június 10. – Bartók-emlékünnep Nagyszentmiklóson.
A zeneszerző születésének 125. évfordulójának szentelt ünnepséget egyesületünk szervezte meg a helybeli Velcsov Margit tanárnő segítségével. A rendezvényen, amelyet a Nákó-kastély dísztermében tartottak, jelen volt András Imre, a Magyarok Világszövetsége erdélyi elnöke, Toró T. Tibor, Temes megye parlamenti képviselője. Dukrét Géza köszöntötte a megjelenteket. Velcsov Margit Bartók Béla és Nagyszentmiklós kapcsolatáról értekezett. Ezután Péter László egyetemi tanár (Kolozsvár) Bartók és Ady című előadását tartotta meg, majd Tácsi Erika (Temesvár) ismertette a temesvári Bartók Béla Kórus történetét. Hozzászólt Tamás Sándor, a helybeli Pro Bartók Társaság elnöke. A Bartók-műsoron felléptek a következők: Eszteró István költő, a makói Kertvárosi általános iskola tanulói, a Temesvári Nyugati Egyetem zeneművészeti karának növendékei, a Bartók Béla Kórus, a makói Marosvidék Baráti Társaság részéről Somogyvári Timea Zita operaénekes, Kecskés György kürtművész, Horváth Dávid zongoraművész. A műsort könyvbemutató követte. Velcsov Margit: Bartók Béla és Nagyszentmiklós. 1971–2006. című kötetét Dukrét Géza ismertette. A koszorúzás, Bartók Béla szobránál zuhogó esőben történt.

Július 23. – A Szent Korona Szövetség II. Bihari Találkozója.
A rendezvényt egyesületünk és a Bihari Református Egyházközség szervezte meg. A találkozó a római katolikus templom kertjében kezdődött, ahol Tempfli József megyés püspök, Nagy Gizella polgármester és Kiss Imre, a szövetség elnöke megkoszorúzta Szent István szobrát. A program a református templomban folytatódott: Csernák Béla helybeli református tiszteletes köszöntötte a vendégeket. Nagy Gizella polgármester bemutatta Bihar községet. Kiss Imre elnök a történelmi kötelékeket hangsúlyozta. Ezután három előadás hangzott el: Tempfli József megyés püspök: A Szent István király alapította Bihari püspökség ezer éve, Fodor József általános helynök: Bihar község története. Ezt követően a vikárius Szent István-emlékérmet adott át Kiss Imrének, Dukrét Gézának és Pásztai Ottónak. A harmadik előadás, Dukrét Géza: A Szent Jobb és Szentjobb község története volt. Ezután megkoszorúztuk a templomkertben levő Turulmadaras millenniumi emlékműt, majd a templomkert kerítésének külső oldalán lévő, Jármy Ferenc kuruckapitány emléktábláját. A Földvárban Csernák Béla tiszteletes beszélt Bihar ősi várának történetéről. A temetőben, Gáspár András 1848-as tábornok sírjánál szintén Csernák Béla tartott megemlékezést. Innét a szövetség tagsága elindult Köröstárkány, majd a Bihari havasok felé.

Június 24.Emléknap Ottományban. Ezen a reggelen az 1999-ben állított világháborús emlékműre felkerült a turulmadár. Szabó István ny. tanár, az emlékmű készíttetője köszöntötte a megjelenteket. Porsztner Sarolta polgármester méltatta Szabó István lokálpatriotizmusát, majd a díszpolgári címet adományozta Szentjóbi Szabó Andornak, Szentjóbi Szabó László jakobinus költő rokonának. A budapesti gépészmérnök a költőről és a turulmadárról tartott ismertetőt. A turulmadárhoz kapcsolódó jelképrendszerről Dukrét Géza tartott előadást. Az ünnepség a falu feletti Várdombon folytatódott. Fráter Lóránd nótáskapitány tiszteletére lepleztek le emléktáblát, amelyet Szabó István készíttetett és borospincéje mellett a csupasz földbe betonozva állíttatott fel, Az emléktáblánál Kupán Árpád idézte fel a dalszerző életét. Ezután elénekeltük néhány nótáját.

Június 28. – az Aradi Hagyományőrző Polgárok Egyesülete és a pécskai Kálmány Lajos Egyesület közös rendezésében került sor Aradon, a Jelen Házban, az Aradi iparos-dinasztiák című előadásra. Az est előadója Puskel Péter helytörténész, közíró volt, a házigazda tisztet Ujj János töltötte be.

Szeptember 1–3. – XII. Partiumi Honismereti Konferencia – Szilágycseh
A példásan restaurált református templomban szerveztük. A Szózat eléneklése után Molnár Kálmán helyi lelkipásztor rövid áhítatot tartott, majd Dukrét Géza, a PBMEB elnöke üdvözölte a tagságot, a meghívott vendégeket. Ezután Kerekes József egyházkerületi tanácsos Tőkés László püspök nevében, Széphegyi László a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Gaál György a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság nevében köszöntötte a konferenciát. A Fényes Elek-díjak átadása következett. A díszoklevelet és a vele járó bronzplakettet a következők kapták meg: Borbély Gábor Nagyváradról, Puskel Péter Aradról, Kiss Kálmán Túrterebesről. A különdíjat Hasas János kapta Révről, példamutató hagyományőrző és hagyományteremtő tevékenységéért. A konferenciát megtisztelte jelenlétével Ráday Mihály, aki könyveket adott át az egyesületnek.
A konferencia fő témái 1956 emlékezete, Bocskai István halálának 400. évfordulója, II. Rákóczi Ferenc művelődéspolitikája és Pusztuló műemlékeink voltak. A két nap alatt 17 előadás hangzott el. A konferencia hagyományosan helytörténeti előadásokkal kezdődött: Molnár Kálmán a szilágycsehi református templom történetét ismertette, beleágyazva a település történetébe. Jakab Rita építészmérnök részletesen bemutatta a templom restaurálását. Délután a következő előadások hangzottak el: Mihálka Zoltán (Nagyvárad) az 1956-os eseményeket taglalta, Fazekas Lóránd (Szatmárnémeti): Rab Árpád, egy magányos ötvenhatos emlékezete, Joikits Attila (Szilágysomlyó): A megfélemlített város című előadását ismertette. Borbély Gábor (Nagyvárad) Bocskai István szabadságharcáról, Kupán Árpád (Nagyvárad) II. Rákóczi Ferenc művelődéspolitikájáról értekezett. Estefelé a várossal ismerkedtünk, Molnár Kálmán lelkipásztor vezetésével.
Második nap a következő előadások hangzottak el: Péter I. Zoltán (Nagyvárad) a műemlék, műemlékvédelem, műemlékek helyreállítása fogalmait tisztázta, Kordics Imre (Nagyvárad) a megyénkben folyó kastélyfelmérő programot ismertette, Bara Zoltán (Szatmárnémeti) Szatmár megye középkori várait és kastélyait mutatta be, Ujj János (Arad) az aradi középkori bazilikáról értekezett. Ezután két ipartörténeti értekezés hangzott el: Puskel Péter (Arad): Száz éve indult útjára az Arad-Hegyaljai motorvasút, Jancsó Árpád (Temesvár): A kostélyi vízlépcső, a Bega-hajózás kulcsa. Dukrét Géza Bihar megye turista történelmét vázolta fel, a nemrég megjelent kötetének ismertetésével. Az előadások után a konferencia résztvevői megkoszorúzták a templom udvarán felállított millecentenáriumi kopjafát, valamint Fábián Dániel, 1848-as szabadságharcos lelkipásztor emléktábláját.
Ebéd után Antal Béla (Biharpüspöki) Biharpüspöki történelmi eseményeit ismertette A történtek ne vesszenek a feledés homályába címen, Krestyán Ilona (Temesvár) A Leyvitzek szerepe Temesvár gazdasági, kulturális és közéletében című családtörténetét, Kovács Rozália (Érmihályfalva) pedig az érmihályfalvi temetőket mutatta be. Nemrég jelent meg a könyve, ezen a címen. A konferencia közgyűléssel végződött, amelyen megtárgyaltuk az egyesület fontosabb problémáit.
A harmadik nap szakmai kirándulással folytatódott. Délelőtt megismerkedtünk Nagybánya főterének helyreállításával. A rehabilitációs munkálatokat Jakab Rita építészmérnök ismertette, a várost Balogh Béla nyugalmazott levéltáros mutatta be. Délután Tasnádon Bíró Lajos néprajztudós szobránál megemlékezést és koszorúzást tartottunk, majd meglátogattuk Ady Endre szülőházát Érmindszenten.

Szeptember 5.Fazekas Lórándot, munkájának elismeréseként Kökényesd község díszpolgárává választották. Ő lett a község első díszpolgára.

Október 2.Az Erdődön megtalált és restaurált Petőfi szobor felavatása a Szatmárnémeti Németi református gyülekezet közösségi termében, ahol a szobor helyet kapott. Valamikor az erdődi vár úgynevezett „Petőfi-tornyában” volt elhelyezve. A rendezvény az Ady Endre Társaság keretében zajlott. A szobrot Fazekas Lóránd találta meg és Volosin György restaurálta.

Október 8.Könyvbemutató Érmihályfalván, a Dióverés – Októberi Szíp Napok kulturális rendezvény keretében. A rendezvényt a Bartók Béla Művelődési Házban tartották meg. Kovács Rozália: Érmihályfalvi temetők című kötetét Dukrét Géza ismertette.

Október 12.Könyvbemutató a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermében. Dukrét Géza: A bihari turizmus története című kötetét Tiponut Tibor tanár, Dukrét Géza, Péter I. Zoltán: Nagyvárad – városismertető című kötetét Molnár Judit tanárnő ismertette. Közreműködött S. Németh Katalin.

November 5.Érszentkirály református templomában felavatták az orgona építésének 110 éves évfordulója alkalmából állított emléktáblát. Társaságunk részéről Bara Eszter és Bara István volt jelen. Az emléktáblát, amelyet Bara István és a szatmárnémeti PARTIUM kft állíttatott, Bara István leplezte le.

November 18. – Jubileumi Rákóczi Évek. Tudományos konferencia a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermében. A következő előadások hangzottak el: Dr. Kovács Sándor Iván (Budapest): „A meghitt fürtös Rákóczi-fej”. A fejedelem mint politikus és a néphagyomány Rákóczija; Kiss Endre József (Sárospatak): Könyvkultúra a Fejedelem környezetében; Lukács Olga  (Kolozsvár): II. Rákóczi Ferenc oktatás és művelődéspolitikája; Kupán Árpád (Nagyvárad): II. Rákóczi Ferenc művelődéspolitikája; Dr. Nyakas Miklós (Hajdúböszörmény): A bécsi békekötés; Sárkány Viola (Kismarja): A fejedelmi háztól a fejedelmi sírba; Dukrét Géza (Nagyvárad): 100 évvel ezelőtt hozták haza a Fejedelem hamvait.
Ebéd után elnökségi ülést tartottunk. Összeállítottuk a jövő évi programot. Meghatároztuk a jövő év kutatási témáit, amelyek egyben pályázatunk témái is.

December 3.Könyvbemutató Nagyszántón, a református templomban. Kupán Árpád: Ősi magyar falu a peremvidéken című, Nagyszántó történeti monográfiáját Dukrét Géza ismertette.

December 12.Az érmihályfalvi Bartók Béla Művelődési Házban díjazták azokat az előadókat és alkotókat, akik egész évi tevékenységükkel fellendítették a város kulturális életét. Többek között Emléklapot kapott az Andrássy Ernő Honismereti kör, melynek tagjai a mi egyesületünk tagjai is. Pódiumdíjat kapott Kovács Rozália helytörténész.

December 14.A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság megkapta a Kós Károly Díjat, a településvédelem és a településszépítés területén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként. A díjakat dr. Szaló Péter, területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár adta át, az ünnepségen jelen volt Fegyverneky Sándor, az ÖTM építésügyi és településrendezési főosztályának vezetője. Az ünnepélyes átadásra az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) földszinti nagytermében került sor. [...]