410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com


- 2010 -

Január 17. – Két évtizede annak, hogy a Szatmárnémeti Északi Színházban megalakult az RMDSZ helyi szervezete. A Szatmár megyei RMDSZ a Szakszervezetek Muvelodési Házában díjátadással egybekötött ünnepséget szervezett. A musor Méhes Kati színmuvészno énekével kezdodött, majd egészen húsz évet repültünk vissza az idoben, a Szatmár Megyei RMDSZ alakuló gyulésére, hogy megismerjük az akkori történéseket. Emlékokleveleket és emlékplaketteket adtak át mindazoknak, akik munkájukkal segítették az RMDSZ megerosödését, és sikerességét. Összesen 77-en vehették át a megtisztelo elismeréseket, közöttük Bara István, Erdei D. István, Kónya László és Riedl Rudolf, társaságunk tagjai is.

Január 18. – Könyvbemutató a Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ múzeumtermében. A Magyar Kultúra Ünnepe megnyitójának keretében, S. Németh Katalin: Vigyázó kövek címu, a Partiumi füzetek 61. kötetét Dukrét Géza ismertette.

Január 27. – A szatmárnémeti Püspöki Palota aranytermében mutatták be Megalkuvás nélkül címu életrajzi könyvet, amely a Gyulafehérvári Foegyházmegye sokat szenvedett püspökének, Jakab Antalnak állít emléket, születésének századik évfordulóján. A könyvbemutatón részt vett Fazekas Lóránd és Kónya László.

Január 28. – Aradon, a Csiky-napok rendezvényén avatták fel a róla elnevezett iskola elso emeleti folyosóján Steinhübel Magda (1929–2005) emléktábláját. Az iskola egykori biológiatanárának tevékenységét Matekovits Mária ismertette. Jelen voltak Matekovits Mihály, Puskel Péter, Ujj János aradi tagtársaink.

Január 29. – A Csiky Gergely iskolacsoport folyosóján, a Csiky-napok rendezvényeként avatták fel Schön Istvánnak (1919–1957), az iskola egykori igazgatójának emléktábláját. Schön István matematikatanár 1951-tol hat éven keresztül töltötte be az igazgatói tisztet. Tevékenységéról Matekovits Mihály emlékezett meg. Jelen voltak még Matekovits Mária, Puskel Péter, Ujj János.

FebruárbanÉrmihályfalván szervezték meg a II. Máté Imre szavalóversenyt gyermekeknek, Fölidézem érparti csöndes falumat címen. A szervezok között volt Bokor Irén, Szalai Ilona, Baricz-Nánási Noémi.

Februárban Tácsi Erika fo szervezoje volt a temesvári magyar nyugdíjasok elso farsangi báljának. Nagyszentmiklós és Oscsanád. Révai Miklós-emlékülés Velcsov Margit szervezésében. A Révai emléktáblák megkoszorúzása. Márciusban jelent meg az érmihályfalvai Városi múzeum ismertetoje, melynek szövegszerkesztoje Kovács Rozália volt.

Március 15. – Megemlékezo ünnepség a Szacsvay-szobornál. Egyesületünk nevében Kupán Árpád koszorúzott.

Március 22. – Az ENSZ 1994-ben nyilvánította március 22-ét a Víz Világnapjává. Ennek alkalmából Szabó Imre, a Magyar Köztársaság környezetvédelmi és vízügyi minisztere Pécsett, Európa 2010-es kulturális fovárosában kitüntetéseket adott át. A bánsági víziutakat, különösen a temesvári vízilétesítményeket bemutató irodalmi munkássága elismeréseként Sajó Elemér Emlékplakettet adományozott dr. Jancsó Árpádnak.

Március 26–28. – 14 tagú küldöttség vett részt az Isaszegi Konferencián. A társaságot Péter I. Zoltán vezette. Eloadást tartott Kupán Árpád: Nagysándor József honvédtábornok, aradi vértanú életútja címen. Pásztai Ottó vetített.

Március 28-án Bara István húsvéti képeslapjaiból nyílt kiállítás Túrterebesen. A megnyitón társaságunk tagjai közül jelen volt még ifj. Bara Csaba, Bara Eszter, Kiss Kálmán. A több mint 300 darab húsvéti üdvözletet bemutató kiállítás nagy sikernek örvendett

Április 3.Partiumi Honismereti Találkozó. A következo eloadások hangzottak el:
Kordics Imre:
A tordai csata; Mihálka Nándor: Leletmento feltárás a Szalárd melletti Adorján várnál; Kovács Rozália: 150 éve halt meg a Szabadságharc egyik személyisége, Bernáth József; Puskel Péter: Ötven éve halt meg Asbóth Oszkár repülomérnök, a helikopter feltalálója; Dánielisz Endre: A szalontai Rozványok családfája. Kapcsolatuk Arany Jánosékkal.

Ezután megtartottuk év eleji közgyulésünket, a következo napirendi pontokkal: Évi beszámoló; Pénzügyi beszámoló; Velcsov Margit beszámolója; Eseménynaptár; A XVI. Partiumi Honismereti Konferencia Nagyváradon; Fényes Elek-díjak odaítélése; Kirándulás a Felvidékre, a Jubileumi Rákóczi Évek keretében; Tagsági díj: 25 lej nyugdíjasnak, 40 lej dolgozónak.

Április 9–11. – A Jubileumi Rákóczi Évek keretében kirándulást szerveztünk a Felvidékre, a következo útvonalon: Miskolc – Kassa – Csécs / Borsi – Jászói apátság – Szepsi városnézés – Torna – Csécs / Széphalom – Sátoraljaújhely – Sárospatak. Az elso nap a 16 tagú csapat megnézte Miskolc belvárosát, majd Kassa nevezetességeit, ahol meglátogattuk II. Rákóczi Ferenc síremlékét és a Rodostói-házat. A második nap a borsi várkastélyban megkoszorúztuk Rákóczi Ferenc szobrát és azt a termet, amelyben a nagy fejedelem született. Társaságunkat Hajdú Jeno, a Borsi II. Rákóczi Ferenc Egyesület elnöke fogatta, aki beszámolt a várban végzett restaurálási munkálatokról. Délután látogatást szerveztünk a szepsi- és a tornai római katolikus templomoknál, valamint a Jászói Premontrei Rend monostoránál, ahol nagy szeretettel fogadott minket Bartal Károly Tamás O. Praem. apát. Szállást és ellátást a csécsi református egyház biztosított, Krchoné Géresi Tímea lelkipásztor segédletével. Megcsodáltuk a csécsi Árpád-kori templomot is. A harmadik nap megnéztük Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeumát, megkoszorúztuk Kazinczy Ferenc sírját. Sátoraljaújhelyen Fehér József, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke a Kazinczy Ferenc Múzeumban fogadott minket, amelynek egyben igazgatója is. Majd ezután Sárospatakon meglátogattuk a híres református kollégium könyvtárát és iskolamúzeumát.

Április 16–17. Kolozsvár. 16-án könyvbemutatót tartottunk az Erdélyi Múzeum-Egyesületnél. Starmüller Géza ismertette Dukrét Géza Épített örökségünk Bihar megyében címu kötetét. Elotte Egyed Ákos akadémikus professzor és Sípos Gábor, az EME elnöke, Gróf Mikó Imre emlékérmet adott át Dukrét Gézának, a jó együttmuködés érdekében.

17-én részt vettünk, az EMKE megalakulásának 125. évfordulójára szervezett közgyulésen. Dukrét Géza röviden ismertette egyesületünk tevékenységét. Este, a Magyar Operában tartott gálaesten Dukrét Géza megkapta a Kun Kocsárd-díjat. A laudátiót Szilágyi Aladár közíró készítette.

Április 22. – Szatmárnémetiben több mint kétszázan gyultek összea volt Pannónia szálló elott, hogy nemtetszésüket fejezzék ki a város egyik szimbólumának átalakítása miatt. Bár egyelore nehéz átlátni a szálloda körül gyuruzodo ügyeket, az viszont mindenki számára világos, hogy a külso átépítés a város egyik legszebb épületének kárára megy. A szatmári lakosok remélik, hogy felhívásaikkal sikerül elérniük, hogy akár miniszteri ráhatással is, de állítsák vissza a szálloda és az aluljáró eredeti állapotát. Részt vettek társaságunk tagjai is.

Április 30. – A Varadinum ünnepségek keretében könyvbemutatót tartottunk a Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központban. Kupán Árpád: Párhuzamos életrajzok címu kötetét Dukrét Géza ismertette. Ezt követoen Bálint István János: Örök Szilágy címu kötetét Péter I. Zoltán mutatta be.

Május 5. – Pályázatot nyújtottunk be a Megyei Tanácshoz, a konferencia megszervezéséhez és két könyv kiadásához. Mindegyiket megnyertük.

Május 3-án nyitották meg a Szatmár Megyei Múzeumban azt a tárlatot, amely a nagy reformer, Széchenyi István életét és munkásságát hivatott bemutatni.A múzeum képviseloje, Viorel Ciubota nyitó szavaiban méltatta a magyar politikust, kihangsúlyozva, hogy kevesen vannak olyanok, mint Széchenyi, aki rengeteget tett azért, hogy európai szintre emelje az egész magyar társadalmat. A megnyitón társaságunkat Bara István és Fazekas Lóránd képviselték

Május 7. – Részt vettünk a magyar nyelvu utcanevek érdekében szervezett fórumon. Felkértek egy utcabizottság megszervezésére. Azt válaszoltuk, hogy csak abban az esetben szervezzük meg, ha az összes párt aláírja a felkérést. Ez nem történt meg.

Május 15. – Kisiratoson, halálának egyéves évfordulóján gyászmisén emlékeztek meg a település szülöttérol, az orvos, muvészetpártoló dr. Almási Béláról (1947–2009). A szentmisét követoen az általa létrehozott tájház udvarán szentelték fel dr. Almási Béla síremlékét és szobrát. A felszentelést követoen Sándor Tivadar arad-gáji plébános emlékezett meg a kiváló személyiségrol. Jelen voltak tagságunk aradi tagjai.

Május 18. – Délelott részt vettünk a Bocskai István Hagyományorzo Egyesület elnökségi ülésén Hajdúszoboszlón. Hárman jelentkeztek eloadással a szeptemberi konferenciánkra.

Délután könyvbemutató volt Berettyóújfaluban, a Bihari Múzeumban. A közös pályázattal kiadott Bihari tájházak és kiállítóhelyek címu kötetet Dukrét Géza ismertette.

Az érmihályfalvi múzeumban Szalai Ilona dokumentumokkal és bemutatóval egybekötött kiállítást és eloadást szervezett a szabó mesterségrol.

Május 28. – Szatmárnémeti. A Kölcsey Napok rendezvénysorozat utolsó napján, a Kölcsey Ferenc Fogimnáziumban, Mandula Tibor A magyarság története 1526–1711 között címu könyvének bemutatójára került sor. Az egybegyulteket Bura László köszöntötte, majd András Gyula színmuvész Ady költeményt szavalt. A kötetet Kónya László fotanfelügyelo helyettes, társaságunk tagja, mutatta be, ezt követoen pedig Thoroczkay Sándor, történelem tanár méltatta.

A szatmárnémeti hajdani Pannónia szálló (mai nevén Dacia Hotel) új tulajdonoshoz való jutását követoen átfogó felújítás és sajnálatos módon egyben átépítés is történt. A Ruha István aluljárót egy bunkerhez, illetve garázshoz hasonló betontömbbé alakították át, amelynek végeirol már csak két vaskapu hiányzik, és már is új funkciót kaphatna a hotel parkolójának telítettsége idején. De nem csak a külsejét csorbították az épület átépítésével, hanem a belso teret is megváltoztatták, annak ellenére, hogy a több mint száz éves épület muemlékké van nyilvánítva, Szatmárnémeti szimbóluma. Emellett, a lakosságot teljes mértékben felháborítja a közös értékünk megváltoztatását eredményezo átépítés. A Partiumi és Bánsági Muemlékvédo és Emlékhely Társaság, valamint a Kelemen Lajos Muemlékvédo Társaság ez év áprilisának végén szárnyai alá vette a szatmáriak ügyét és a két szervezet helyi tagjainak, s a Szatmári Magyar Hírlap szerkesztoségének segítségével aláírásgyujtésbe kezdtek annak érdekében, hogy az így begyujtött urlapot az illetékes minisztérium vezetojéhez, Kelemen Hunorhoz továbbítsák. Az urlapokat, melyek több mint 3000 aláírást tartalmaznak, június elso napjaiban folyamán összesítettük és eljuttattuk a kulturális miniszterhez.

Június 2–4. – Székelyudvarhelyen az Erdélyi Magyar Muszaki Tudományos Társaság és a Magyar Mérnöki Kamara rendezésében tartották az I. Vízügyi konferenciát, melyen dr. Jancsó Árpád a százéves vízeromu történetét mutatta be Temesvár vízeromuve 1910–2010 címmel.

Június 5–6. – Csíksomlyón az Erdélyi Magyar Muszaki Tudományos Társaság XIV. Építéstudományi Konferenciáján két tagtársunk vett részt: dr. Jancsó Árpád és dr. Nagy-György Tamás. Jancsó Árpád Románia útügyi szervezetérol értekezett, külön fejezetben mutatva be az útügyi szervezet történetét.

Június 6. – Néprajzi, iskolai és egyháztörténeti múzeumot avattak Kökényesden.Az, ünnepélyes avatáson a helyi lakosok mellett jelen volt Erdei D. István parlamenti képviselo, az EMKE, a Szent István Kör, a Szatmár Megyei Múzeum, a Kelemen Lajos Muemlékvédo Társaság. Az intézmény létrejötte Fazekas Lóránd, nyugalmazott tanárnak köszönheto, aki 1974-ben kezdte el gyujteni a Túr-menti település régi tárgyait. Az épületet a római katolikus egyház ajánlotta fel, ingyen és bérmentve. Fazekas Lóránd tevékenységét Sabadus Maria, a Rokka Egyesület képviseloje, Simon Levente polgármester, és Enyedi István méltatta. Fazekas Lóránd érdekes részleteket közölt a tárgyak gyujtésérol. Az intézményt a Rokka Kulturális Egyesület fogja adminisztrálni. Tagjaink közül ifj. Bara Csaba Sándor, Bara Eszter és Kiss Kálmán volt jelen.

Június 13. Széchenyi István halálának 150. évfordulója alkalmából megemlékezo ünnepélyt szerveztünk Bihardiószegen. A református templomban tartott ünnepi istentiszteleten Gellért Gyula esperes szolgált. Eloadást tartott Kupán Árpád, Széchenyi István bihari kötodései címen. Ezután koszorút helyeztünk el az 1848-as kopjafánál, mivel a helyi polgármester nem engedélyezte a Széchenyi-emléktábla megkoszorúzását, amely a polgármesteri hivatal falán van elhelyezve.

Június 15. – Az Erdélyi Múzeum-Egylet kiadásában, a Technikatörténeti Tudományos füzetek sorozatban megjelent Jancsó Árpád Temesvár vízeromuve – muködo muszaki muemlékünk címu könyve.

Június 17–20. – Részt vettünk a Budakalászon szervezett X. Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közmuvelodési Egyesületek Fórumán. A szekcióülésen Dukrét Géza beszámolt egyesületünk tevékenységérol.

Június – Tácsi Erika tagtársunk, az újszentesi polgármester meghívására, Petofi-megemlékezést szervezett. (eloadás, Bartók Béla kórus, diákszavalatok, ének, citerazenekar).

Június 18. – Muzsnay Árpád, az EMKE partiumi alelnöke nyitotta meg, a Szatmár Megyei Múzeum tanácstermében, az elso alkalommal sorra kerülo Vetési Albert Napokat, illetve az ez alkalomból sorra kerülo muvelodéstörténeti tanácskozást. Ezután eloadások következtek, amelyek a középkori Szatmárral, ismert és elfeledett személyiségekkel, egyháztörténettel foglalkozott. Este a Vetési Albert Napok a középkor jeles egyházi és diplomáciai személyiségének szülofalujában, Vetésen folytatódtak, ahol a református templom falán elhelyezett, négynyelvu – magyar, román, angol, német – emléktáblát Csehi Árpád és Seszták Oszkár leplezték le, majd koszorúzás következett. A tudományos tanácskozás másnap Csengersimán és Csengerben folytatódott, miközben Vetésen a Vetési Albert Kultúrkör érdekes versenyeket és vetélkedoket szervezett a helyi lakosok számára. A kétnapos rendezvényen tagjaink közül ifj. Bara Csaba, Bara Eszter, Bara István, Bara Zoltán, Fazekas Lóránd és Kónya László vettek részt.

Június 27.–július 2. Koszeg. Részt vettünk a XXXVIII. Honismereti Akadémián. A második nap Dukrét Géza beszámolót tartott egyesületünk tevékenységeirol.

Július 9. – a XIX. Véndiák találkozó keretében került sor Katona Mihály, szatmári születésu természettudós emléktáblájának a leleplezésére, amelyet a Véndiákszövetség hagyományorzo csoportja kezdeményezésére, Fazekas Lóránd vezetésével állítottak az iskola falán, az In Memoria tábla mellett. Katona Mihály (1764. Szatmárnémeti – 1822. Búcs, Szlovákia) református lelkész, nemzetközileg elismert földrajztudós, korának legjelentosebb csillagászati magyar szakértoje volt.

Július 18. Hegyközkovácsi. Részt vettünk Piszkárosi Szilágyi Sámuel református püspök szobrának avatásán. Beszédet tartott Dukrét Géza, a hagyományorzés fontosságáról, hajdani nagy személyiségeink kultuszának jelentoségérol. Egyesületünket nyolc személy képviselte.

Július 23–25. – A Szarvason szervezett VIII. Kistérségi Civil Napokon egyesületünk részérol Fekete Irénke vett részt.

Július 25. – Részt vettünk Siterben a 13. századi református templom restaurálásának emlékére szervezett ünnepségen. Könyvbemutató is volt: Emodi Tamás: A siteri református templom és falképei címu füzetet ismertették. Ezután Emodi Tamás ismertette a templom és a helyreállítási munkálatok történetét.

Augusztus 8. Bihardiószeg–Nyúzóvölgy. Résztvettünk az V. Nyúzóvölgyi vallási–muvelodési–történeti népünnepélyen. Együttmuködési megállapodást kötöttünk a Bocskai István Hagyományorzo Egyesülettel. Megnéztük a diószegi–álmosdi csata imitációját, majd megkoszorúztuk az emlékhely Emlékszikláját.

Augusztus 24. – A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársaival bejártuk az Érmellék pincesorait: Székelyhíd, Értarcsa, Gálosptri, Szalacs, Hegyközszentmiklós pincéit. Velünk járt Kéri Gáspár is.

Szeptember 3–5. XVI. Partiumi Honismereti Konferencia – Nagyvárad, a Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében. Az elso nap 112-en, a második nap 96-an vettek részt. A Szózat eléneklése után Csury István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és Fodor József, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség általános helynöke tartott áhítatot. Dukrét Géza, a PBMET elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd dr. János Szatmári Szabolcs, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora üdvözölte a résztvevoket, kihangsúlyozva, hogy a jövoben erosebb kapcsolatokat szeretne kötni egyesületünkkel, amelynek tevékenységét nagyon sikeresnek minosítette. Üdvözlo beszédet tartott Biró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere, Petho Csilla parlamenti képviselo, Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének ügyvezeto elnöke, Tokés László, az Európai Parlament alelnöke nevében Török Sándor, a Magyar Nemzeti Tanács Bihar Megyei elnöke, Széphegyi László, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szegedi irodájának vezetoje, Borbáth Erika, a Magyar Muvelodési Intézet és Képzomuvészeti Lektorátus foigazgatója, Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke, Révász Gizella, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány elnöke, Gaál György, a Kelemen Lajos Muemlékvédo Társaság elnöke. Dr. Tamás Juditnak, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökének üdvözlo levelét Dukrét Géza olvasta fel. A konferenciát megtisztelte jelenlétével még Höhn József, a KÖH gyulai irodájának vezetoje, Ráday Mihály, a Város- és Faluvédok Szövetsége, Hungaria Nostra Egyesület elnöke, dr. Sándor Mária, a Bihari Múzeum képviseloje, Szabó Zsolt, a Muvelodés Foszerkesztoje, Széman Péter, a Szilágysomlyói Báthory István Egyesület elnöke, Mátyás Attila, a Nagyváradi Evangélikus-Luteránus Egyház esperese.

Ezt követoen átadták a Fényes Elek-díjakat. Az idén díjban részesült: Starmüller Géza (Kolozsvár), Tácsi Erika (Temesvár), Mihálka Magdolna (Nagyvárad), valamint Gellért Gyula, bihardiószegi lelkipásztor.

A konferencia fo témái a következok voltak: Muemlékeink védelme; Helytörténet; A 20. század öröksége. Az eloadások sora hagyományosan a konferenciának helyt adó Nagyvárad megismerésével kezdodött: Lakatos Attila történész (Nagyvárad) Várad ostörténetérol, a város határában történo ásatásokról értekezett. Dukrét Géza (Nagyvárad) a város történetét ismertette, megalapításától a 19. századig. Dr. Fleisz János történész (Nagyvárad) eloadása a város 19–20. századi eseményeit mutatta be. Eloadását Fleisz Judit olvasta fel.

Délután Mihálka Nándor történész (Nagyvárad) a váradi vár északi kazamatájának régészeti kutatásait ismertette, részletes felvételeken keresztül. Tácsi Erika (Temesvár) egy intézményrol és annak megálmodójáról és létrehozójáról, Schaffer Károlyról értekezett, Matekovits Mihály (Arad) az Arad megyei iskolák névadóit ismertette, Berek Lajos (Budapest) Bocskai István közterületi szobrait mutatta be. Ezután Meleg Vilmos és Kupán Árpád egy kiállítást nyitottak meg, Bocskai István dokumentumaiból. Ezt követoen a társaság a várossal ismerkedett. Jakabffy László építészmérnök részletesen bemutatta a váradi várat, az itt folyó munkálatokat, majd Péter I. Zoltán a városnézést vezette. Vacsora után az est F. Márton Erzsébet színmuvész musorával záródott.

Másnap délelott Ráday Mihály ismertette Budapest muemlékvédelmét, valamint kötelezettségeinket muemlékeink védelme érdekében. Szomorúan jelentette be, hogy az évtizedek óta közvetített Unokáink sem fogják látni címu televíziós musort megszüntették. Kupán Árpád (Nagyvárad) A legnagyobb magyar bihari napjai címen Széchenyi István bihari kötodéseit ismertette. Dr. Vajda Sándor (Borosjeno) a szabadságharc zárófejezetének színhelyérol és háziasszonyáról, Szogyén Antóniáról értekezett. Csorba Teréz (Érsemjén) Fráter Lóránd nótáskapitány halálának 80. évfordulója alkalmából, mesélt az Érmellék „pacsirtájáról”. Ezt követoen Jancsó Árpád bemutatta az utóbbi idoben megjelent könyveit. Az eloadások után látogatást tettek a római katolikus székesegyház, vagy kis bazilika megtekintésére, ahol Fodor József általános helynök bemutatta az egyház kincstárát.

Délután Dénes Zoltán (Debrecen) partiumi testvértelepülésekrol, testvérgyülekezetekrol, egyházi községekrol, majd Merlák Zsuzsanna (Debrecen) a testvérvárosi kapcsolatok kialakításáról beszélt, a magyarországi Gyomaendrod és Bihardiószeg között. Pásztai Ottó (Nagyvárad) Nagyvárad elpusztult és megmentett egyházi muemlékeit ismertette, Jancsó Árpád (Temesvár) Tündérhárfa ég és Föld között címen a Temesvár-gyárvárosi zsinagógát mutatta be. Debreczeni-Droppán Béla (Budapest) az épített örökség és a honismeret kapcsolatait boncolgatta, kihangsúlyozva a civil szervezetek felelosségét. Dánielisz Endre (Nagyszalonta) a Partium egyetlen hajdúvárosáról, Nagyszalontáról beszélt, Jósa Piroska (Nagyvárad) a Püspökfürdo és a Félixfürdo 20. század eleji helyzetét ismertette. Szendro Dénes (Isaszeg) az isaszegi református gyülekezet alapításáról és szolgálatáról, Vallasek István (Kolozsvár) a buziásfürdoi ásványvíz-hasznosítás történetérol, Makai Zoltán (Nagyvárad) a resicabányai vízmu és a Grebla-vízieromu regényes történetérol tartott eloadást.

A konferencia Közgyuléssel zárult, amelyen megtárgyaltuk az egyesület legfontosabb problémáit. Az új tagok átvették tagsági könyvecskéiket. Szálkai Tamás Debrecenbol bemutatta a nemrég alakult honismereti egyesületet. A végén a tagság egy petíciót írt alá, hogy állítsák vissza Ráday Mihály musorát. Vacsora után a rogériuszi református templomban tartott orgonajátékot hallgatták meg. Közremuködött Kozma Gyula kántor.

A harmadik nap szakmai kirándulással folytatódott. Belényesben megtekintettük a református és a római katolikus templomot, Magyarremetén megcsodáltuk a református templomban a nemrég feltárt falképeket, Köröstárkányban meglátogattuk a református templomot, majd virágot helyeztünk el a hosök emlékmuvénél. Tenkén megnéztük a református templomot és a természetrajzi múzeumot. Nagyszalontán, Dánielisz Endre vezetésével meglátogattuk az Arany János szüloháza helyén létesült tájházat, valamint a Csonkatornyot.

A konferenciát anyagilag támogatta a Bihar Megyei Tanács, az RMDSZ Bihar Megyei Szervezete, a Partiumi Keresztény Egyetem, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány, Nagyvárad Polgármesteri Hivatala, a Nagyváradi Székesegyházi Plébánia.

Szeptember 12. – Emléktáblát avattak Érmihályfalván Bernáth József tiszteletére, amelyet a kerekeskúti iskola falán helyeztek el. Egyesületünket Kovács Rozália, Bokor Irén és Baricz-Nánási Noémi képviselte.

Szeptember 17. – Puskel Péter (Arad) életmudíjat kapott a Magyar Újságírók Romániai Egyesületétol (MÚRE).

Szeptember 23. – A KÖH szegedi kirendeltségének szakembereivel bejártuk az Érmelléket, megszervezni a Békési Népi Építészeti Konferencia látogatását.

Szeptember 29. – A kisjenoi templombúcsú alkalmával került sor a település szülöttének, Radnai Farkas (1848–1935) püspök, címzetes érsek dombormuvének leleplezésére a kisjenoi templomban. Jelen voltak aradi tagtársaink.

Szeptember 30. – október 2. XVII. Békési Népi Építészeti Tanácskozás. Egyesületünk mint társszevezo szerepelt. Dukrét Géza üdvözölte a konferenciát, ismertette egyesületünk eredményeit. Másnap kirándultunk az Érmelléken muemlék-pincéket látogatva: Nagyszalonta – Gálospetri – Értarcsa – Szalacs – Székelyhíd – Létavértes. Az egyik autóbusz idegenvezetoje Dukrét Géza volt. Harmadnap Kéri Gáspár és felesége tartott eloadást Népi építészeti emlékek megorzése és muemlékvédelem az Érmelléken címmel.

Október 4. – 26 civil szervezettel megalakult a Nagyváradi Civil Kerekasztal.

Október 6. – Koszorúzás Nagysándor József aradi vértanú emléktáblájánál. Egyesületünk nevében Dukrét Géza és Mihálka Zoltán koszorúzott. Utána könyvmaratont szerveztek a Queen`s vendégloben. Többek között bemutatták Péter I. Zoltán Magam szeretem, ha szeretek – Ady Endre szerelmei címu kötetét.

Október 14. – Az ALLMA kulturális egyesület szervezésében került sor a Podurile Timi?oarei – Tradi?ie ?i modernitate în arta contemporana (Temesvár hídjai – tradició és modernizmus a jelenkor muvészetében) címu kiállításra a Temesvári Egyetem Muvészeti és Design Karán. Húsz temesvári muvész próbálta tudatosítani, mualkotásain keresztül, Temesvár épített örökségének fontosságát. A vándorkiállítás tudományos részének összeállítására dr. Jancsó Árpád tagtársunkat kérték fel.

Október 15. – Szatmárnémeti. Luby Margit néprajzkutató tiszteletére avattak emléktáblát a Kölcsey Ferenc Fogimnáziumban. Az ünnepségen társaságunk képviseletében Bara István és Fazekas Lóránd vettek részt, akik megkoszorúzták az emléktáblát.

Október 19. – Részt vettünk a Partiumi Keresztény Egyetem jubileumi ünnepén. Megtisztelte jelenlétével és beszédet tartott Schmitt Pál köztársasági elnök. Egy sor könyvet adtunk át ajándékba.

Támaszaik voltak hos férjeiknek címen konferenciát szerveztek a római

katolikus püspöki palotában. Eloadást tartott Kovács Rozália Bernáth József felesége, Kurányi Amália leveleibol címen, valamint dr. Vajda Sándor Borosjenobol.

Október 23. – Tenke Fekete-Körös-völgyi Táj- és Népismereti Tanácskozás: A néphagyomány és nemzeti muvelodés címen. Eloadást tartott Dukrét Géza Györffy István: A Fekete-Körös-völgyi magyarság – életmu és könyvismerteto címen.

Október 24. – Érsemjén. Szoboravatás Kazinczy Lajos, a tizennegyedik vértanú tiszteletére, az emlékház udvarán. Koszorút helyezett el Dukrét Géza és Kupán Árpád.

Október 26.Jancsó Árpád a temesvári A.M. Guttenbrunn Ház dísztermében, a Volksuniversitat keretében másfél órás vetítettképes eloadást tartott Temesvár zsinagógájának történetérol.

Három Szatmár megyei oktató Apáczai-díjban részesült kimagasló munkájáért. A díjakat az RMPSZ Tudományos Tanácsa ítélte oda.Muhi Sándort Építészet Szatmáron címu munkájáért az Apáczai-díj ezüst fokozatával tüntették ki, Kiss Kálmánt Túrterebes egyház és iskolatörténete címu, Török Kajtár Enikot pedig a Házi olvasmányok drámajátékokkal címu munkájáért dicséretben részesítették.

November 4. – Széchenyi tiszteletére fát ültettek Szatmárnémetiben. A négyméteres vörös tölgyre egy márványtáblát helyeztek el, amely jelzi, hogy egy példaértéku személyiség elott tiszteleg vele a mai magyarság. Sike Lajos, a faültetés ötletgazdája kiemelte: ez a civil kezdeményezés azt kell hirdesse, hogy nagyjaink a természetvédelmet minden korban feladatuknak tekintették. A rendezvényen jelen volt Fazekas Lóránd és Kónya László.

November 4–7. – Dukrét Géza elnök részt vett a Szlovéniában, Lendván szervezett Civil Akadémián. A Kárpát-medence civil szervezeteinek elnökei tapasztalatcserét tartottak a szlovéniai magyar civil szervezetekkel. Az elso este közös beszámolót tartottunk. A második nap látogatás Csáktornyán, délután találkozás a Mura-vidéki civil szervezetekkel, a lendvai Bánffy-központban. Harmadik nap Muraszombaton ismerkedés a helyi könyvtárral és a Muraszombati Baráti Kör Muvelodési Egyesülettel. Ezután megnéztük a Szapáry-kastélymúzeumot, a muraszentmártoni római katolikus templomot, a Lendvai Vármúzeumot, délután a dobronaki Árpád-kori templomot, a Deák-múzeumot. Este kiértékelo beszélgetés a Bánffy-központban.

November 6. – Pécska városa két neves szülöttére, Klebelsberg Kuno (1825–1932) magyar vallásügyi és oktatási miniszterre és Mester János (1879–1954) jezsuita szerzetesre emlékeztek. Mester János tiszteletére emléktáblát lepleztek le. Jelen voltak Aradi tagtársaink.

November 12. – A Premontrei Öregdiákok Egyesülete emléktáblát avatott dr. Grósz Frigyes emlékére, aki az elso szemkórházat létesítette Nagyváradon. Az emléktáblát a Medsystem Szemklinika lépcsoházában helyezték el. Grósz Frigyes életét és munkásságát Pásztai Ottó ismertette. Egyesületünk nevében Dukrét Géza és Kupán Árpád koszorúzott.

November 16. – Résztvettünk a Pro Liberta Partium Alapítvány összejövetelén. Elhatároztuk, hogy közösen oldjuk meg a következoket: összeállítani Nagyvárad történelmét, magyar nyelven, amelyet feltesznek az internetre, a város honlapján. Ennek koordinálására Dukrét Gézát kérték fel. Elvégezzük a város muemlékeinek, muemlék jellegu épületeinek besorolását. Pályázatot nyújtunk be az elso világháború magyar hoseinek, Doberdó határában állított négy gúla helyreállítására. Az ötödik gúlát Váradon állítanánk fel.

November 19–20. – Kolozsvár. Résztvettünk az Erdélyi Múzeum-Egyesület által szervezett A magyar tudomány napja Erdélyben címu rendezvényen.

November 21. – Mihálka Nándor vezetésével megtekintettük a váradi várban folyó ásatásokat és a restaurálás eredményeit.

November 25. – Debrecen. Résztvettünk a Hajdú-Bihar Megyei Muemlék-tudományi Bizottság újraalakuló ülésén. A beszámoló után tisztújítás következett. Az elnök dr. Angyal László András maradt.

November 27. – Elnökségi ülés. A Partiumi Keresztény Egyetemen tartottuk. Jelen volt Bihar megyébol Dukrét Géza, Dukrét Aranka, Kiss Anna-Mária, Kordics Imre, Kovács Rozália, Makai Zoltán, Mihálka Nándor, Pásztai Ottó, Péter I. Zoltán. Szatmár megyébol Bara István, Fazekas Lóránd, Szilágy megyébol Erdei János, Kolozsvárról Wanek Ferenc, Mezohegyesrol Dénes Zoltán. Meghívott Sárközi Zoltán, a Pro Liberta Partium Alapítvány elnöke. Összeállítottuk a jövo évi munkaterv vázlatát. Javaslatokat tettünk a Fényes Elek-díjazásra. Határozatok születtek a könyv- és lapkiadás jövojérol, a pályázatok újraindításáról. Dénes Zoltán beszámolt a Mezohegyesen történt megegyezésrol, hogy jövore ott szervezzük meg a konferenciánkat. Együttmuködési szerzodést írtunk alá a Pro Liberta Partium Alapítvánnyal.

November 30. – Kiállítást nyitottunk meg a Partiumi Keresztény Egyetemen, Bihari kiállítótermek, múzeumok, tájházak címen, a berettyóújfalui Bihari Múzeummal közösen kiadott Bihari tájházak és kiállítótermek címu könyv alapján. Beszédet mondott Sándor Mária a program menedzsere.

December 2. – Dukrét Géza elnök megbeszélést folytatott Mezohegyesen a helyi önkormányzattal, a jövo évi konferencia megszervezésérol. A konferencia augusztus 26–28. között lesz megszervezve, a helyi önkormányzat és a kultúrközpont segítségével. Megtekintették a konferencia helyét és a szálláshelyeket.

December 3. – Muhi Sándor legújabb könyvének bemutatójára került sor a Szatmárnémeti Északi Színház Szivárványtermében.  Bura László tanár szólt az egybegyultekhez. Muhi Sándort a Szatmári szobrok, emléktáblák címu kötet megírására az késztette, hogy a várost közelebbrol is megismerjék. Részt vettek Bara István, Fazekas Lóránd, Ilyés Ildikó, Kónya László

– Szatmárnémeti neves festojének, Olajos Béla születésének századik évfordulója alkalmából emléktáblát állított a Szatmárnémeti RMDSZ és a Szent István Kör. A márványtáblát a muvész egykori lakásának falán, a Tabajdi-patika épületén helyezték el. A márvány emlékplakettet Kovács Albert kofaragómester készítette el. Az eseményen részt vett Erdei D. István és Fazekas Lóránd.

December 7. – Szatmárnémetiben került sor a Bartók Béla Hagyományorzo Kulturális Egyesület alakuló ülésére. Az egyesület célja a hagyományok ápolása és népszerusítése, a magyar lakosság nemzeti, népi és kulturális értékeit szeretnék ez által ápolni, megorizni és tovább adni. Társaságunkat Fazekas Lóránd és Kónya László képviselték.

December 8. – Könyvbemutatót tartottunk Margittán, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Papp Attila: Az én Margittám címu, a Partiumi füzetek 63. kötetét Dukrét Géza ismertette. Közremuködött a Varadinum vonósnégyes, a helyi iskolások, valamint ifj. Papp Attila elektronikus orgonán.

December 10. – A Premontrei Öregdiákok Egyesülete emléktáblát avatott Károly Ireneus József premontrei tudóstanár tiszteletére a hajdani Premontrei Fogimnázium, ma az Eminescu Fogimnázium lépcsoházában. Eloadást tartott Pásztai Ottó, Makai Zoltán, akik egyben tagtársaink is, valamint Fejes Anselm Rudolf prépost prelátus. Ünnepi musort mutattak be a helyi diákok. Egyesületünk nevében Dukrét Géza koszorúzott.

December 11. – Kolozsvár. Szádeczky-Kardos Gyula professzor születésének 150., halálának 75. évfordulója alkalmából tudományos emlékkonferenciát szerveztünk a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Óváry-termében. Szervezok: az EMT, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, az EME, a PBMET, a Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Pro Geológia Egyesület. Délelott megkoszorúztuk Szádeczky-Kardos Gyula síremlékét a Házsongárdi temetoben. Ebéd után volt az emlékülés. Az ülés résztvevoit, többek között, Dukrét Géza is üdvözölte. Egyesületünk részérol két eloadás hangzott el: Fazekas Lóránd: Egy Bolyai Tudományegyetemi relikvia, Wanek Ferenc: A Szamosfalvai-fürdo kutatástörténete és Szádeczky-Kardos Gyula. Az ülés második részében a zeneakadémia vonósnégyeseinek musorát hallgattuk meg.

December 12. – Isaszegrol egy húsztagú csoport érkezett városunk megtekintésére Révász Gizella, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány elnökének vezetésével. A várost Dukrét Géza mutatta be.

December 17. – Résztvettünk a Garasos hídon elhelyezett emléktábla avatásán.

December 20. – A Csiky Gergely Iskolacsoport névadójának napján emléktáblát avattak Kilin Sándor (1900–1982) tiszteletére, a tanintézet elso emeleti panteonjában. A jeles iskolaigazgató és tanító születésének 110. évfordulója alkalmával rendezett megemlékezésen Matekovits Mihály elevenítette fel a pedagógus pályafutását. Jelen voltak aradi tagtársaink.

December 21. – Könyvbemutató a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermében. Papp Attila Az én Margittám címu kötetét Dukrét Géza ismertette. Hozzászólt ifj. Papp Attila és Schneider Antal. Közremuködött a Trio Fortissimo és ifj. Papp Attila elektronikus orgonán. [...]