410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com


- 2011 -

Január 5.Dr. Jancsó Árpád nagy visszhangot kelto, román nyelvu eloadást tartott a bánsági identitás megorzését és erosítését célzó temesvári értelmiségiek által létrehozott klub „Sara Banatana” rendezvényén. Az eloadás témája: Temesvár régi ábrázolásai („Reprezentari grafice vechi ale Timisoarei”) volt.

Január 19. – Könyvbemutató a Városháza dísztermében. Ványai Mária: Hidak a viharlámpa fényében címu kötetet Dukrét Géza ismertette. Narrátor Péter I. Zoltán volt. Biró Rozália alpolgármester üdvözölte a megjelenteket. Hozzászólt Ványai Mária, a szerzo, valamint Nagy Aranka és Bartos Elekes Ildikó. Közremuködött Meleg Vilmos színmuvész.

Január 21. – Magyar Kultúra ünnepe – díjátadás volt a Góbé-csárdában. Ezután Dukrét Géza bemutatta Várad nevezetességeit a magyarországi vendégeknek. 17 órától kerekasztal megbeszélés volt a római katolikus püspöki palotában.

– 12 órakor emléktábla avatása volt Széchenyi Zsigmond vadász tiszteletére. Az emléktáblát a város helyezte el, Széchenyi szüloházának falán. Társaságunk nevében Bartos Elekes Ildikó koszorúzott.

Január 28. – a Szatmár Megyei Múzeum adott otthont a Középkori egyházi építészet Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben - Kutatások és értelmezések elnevezésu eloadásnak. Január 29-én egy tanulmányi kiránduláson vettek részt a kutatók, amelynek során Erdodöt, Ákost, Tasnádot, Nagykárolyt és Kaplonyt látogatták meg. A rendezvényen tagjaink közül részt vett Bara Csaba és Jakab Rita.

Február 11-én az Erdélyi Magyar Közmuvelodési Egyesület, a Szent István Kör, a Hagyományos Kultúrát Megorzo és Támogató Szatmár Megyei Központ és a Református Fogimnázium közösen tartott emléktanácskozást az Egriben született Csury Bálintról, a magyar nyelvjáráskutatás legnagyobb nemzetközileg elismert alakjáról. Elsoként Kiss Kálmán tanár, társaságunk tagja, mutatta be Csury Bálint iskolás éveit Egriben.

Február 13-án Egriben, Csury Bálint szülofalujában emlékeztek meg a nagy nyelvészrol, ott ahol 1992 óta emléktábla orzi Csury Bálint nevét. A nyelvész szüloháza a hetvenes évekig még állt, jelenleg a Gáti-féle porta található a helyén. A rendezvény, a helyi református templomban kezdodött, Nt. Kovács Sándor esperes igehirdetésével, majd Kiss Kálmán ismertette Csury Bálint életének fontosabb állomásait. Ezután megkoszorúzták emléktábláját. Társaságunk nevében Bara István és Kiss Kálmán helyezte el a tisztelet virágait. Jelen volt még ifj. Bara Csaba, Bara Zoltán, Bara Eszter, Erdei D. István.

Március 15. – Megemlékezo ünnepségek és koszorúzás minden megyében.

Február 18. – Temesvár. A Bartók Béla Vegyeskar fennállásának negyvenedik évforulója. A megye egyetlen negyven éve folyamatosan muködo muvelodési együttese. A rendezvény színhelye a Bartók Béla Líceum, védnöke Marossy Zoltán alprefektus. A rendezvény szervezoje Tácsi Erika kóruselnök

Március 19. – A Jubileumi Rákóczi Évek záróülése Nagykárolyban. Az ülést a Nagykárolyi Esperesi Hivatal üléstermében rendeztük. A több mint hetven személy színültig megtöltötte a termet. Az ülést megtisztelte jelenlétével Fotiszteletu Csury István református püspök, Nagy Sándor esperes, dr. R. Várkonyi Ágnes akadémikus asszony, Budapestrol, dr. Csorba Csaba, a Kazinczy Ferenc Társaság alelnöke, Sátoraljaújhelyrol, Kiss Endre József a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtárának igazgatója, a Kazinczy Társaság titkára, az isaszegi Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány kilenctagú küldöttsége, Révász Gizella elnök vezetésével, dr. Dénes Zoltán debreceni egyetemi tanár. Az áhítatot fotiszteletu Csury István püspök tartotta. Dukrét Géza beszámolót tartott a Jubileumi Rákóczi Évek nyolcéves tevékenységérol. Ezután hat eloadás hangzott el: Szocs Péter (Szatmárnémeti): A szatmári vár a Rákóczi-szabadságharc alatt. Hágó Nándor (Nagykároly): Károlyi Sándor a hadvezér és a gazda. Dr. R. Várkonyi Ágnes (Budapest): II. Rákóczi Ferenc és a szatmári béke. Lukács Olga (Kolozsvár): Rákóczi sorsdönto találkozása a kamalduliakkal. Kupán Árpád Nagyvárad): II. Rákóczi Ferenc életmuvének idoszerusége. Kiss Endre József (Sárospatak): Miért érezheti magáénak II. Rákóczi Ferenc kegyességét valamennyi keresztyén felekezet? Ezután egy könyvbemutató következett: a Rákóczi-könyvsorozat IV. kötetét Dukrét Géza ismertette. Ebéd után megkoszorúztuk a majtényi emlékmuvet.

Április 4. – Dukrét Gézajavaslatára, közösen több egyesülettel megalapítottuk a Nagyváradi Várszövetséget, amelynek elsodleges célja a vár megmentése és megismertetése, foleg az ifjúsággal, zarándokhely kialakítása.

Április 8. – Könyvbemutató a Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ múzeumtermében. Szilágyi István: Csillagváros visszavárta katona fiát címu, a Partiumi füzetek 65. kötetét, Kupán Árpád ismertette. Hozzászólt Starkné Szilágyi Erzsébet. Közremuködött Tokaji Ágnes és Thurzó Sándor eloadómuvészek.

A temesvári Heti Új Szóban, Temesközi szárnyaskerék címmel Jancsó Árpád a bánáti vasutak építéstörténetérol indított 50 részes sorozatot (2012. február 3-án jelent meg a 21. rész).

Április 13–14. – interjúk a Duna tv-vel, a muemléki világnappal kapcsolatban. Ismertettem pusztuló muemlékeinket.

Április 15. – Ipartörténeti kiállítás megnyitása a Pro Energ SRL elocsarnokában, amelynek összeállítója Makai Zoltán mérnök, tagtársunk volt.

Április 16. – Partiumi Honismereti Találkozó. A Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban szerveztük meg. A következo eloadások hangzottak el: Kupán Árpád: II. Rákóczi Ferenc életmuvének idoszerusége; Ujj János: Középkori aradi oktatás; Kovács Rozália: Az érmihályfalvi 520 éves harang és a hozzá fuzodo monda; Mihálka Nándor: A váradi vár restaurálása; Makai Zoltán: A Nagyváradi Hoeromu és Távfutorendszer modernizálása; Horber Pál: K. Nagy Sándor: a Meziádi barlang és vidéke. Az eloadásokat közgyulés követte.

Április 18. – A Nemzetközi Muemléki Világnap alkalmából ünnepi rendezvényen vettünk részt a városházán. Utána népes csoporttal megtekintettük a központ legfontosabb muemlék-épületeit, melyeket Péter I. Zoltán ismertetett. Közben felavattunk két muemlékjelzo táblát.

Április 27. – Újra riport a Duna tv-vel az utóbbi idoben megrongált emlékmuveinkrol.

Április 28-án Nagykárolyban, április 29-én Szatmárnémetiben tartotta az Erdélyi Magyar Közmuvelodési Egyesület a 300 éve írták alá a Szatmári békét címu történelmi tanácskozását. Április 30-án a megemlékezés a majtényi síkon folytatódott. A rendezvénysorozaton társaságunk tagjai közül Bara Csaba, Bara István, Erdei D. István és Fazekas Lóránd vett részt.

Kövér László, a magyar országgyulés elnökének jelenlétében április 29-én nyílt meg a Vécsey-házban a szatmári béke megkötésének 300. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás. A rendezvénysorozaton társaságunk tagjai közül Bara Csaba, Bara István, Erdei D. István és Fazekas Lóránd vett részt.

Április 30. – Elokonferenciát szerveztünk Mezohegyesen, Katonaszentek címen. Hat eloadás hangzott el, amelyet Dukrét Géza vezetett le.

Május 5–8. – Kirándulást szerveztünk, közösen a Pro Liberta Partium alapítvánnyal, a doberdói, isonzói elso világháborús magyar emlékhelyekre.

Május 6–8. – A Bánsági Magyar Napok keretében a kórus a Paksi Pedagógus Kórust fogadta (Musor, közös rendezvények). Foszervezo Tácsi Erika.

Május 20. – A Varadinum ünnepségek keretében fotókiállítást nyitottunk az Arcadia Bábszínház elocsarnokában, Dukrét Géza képeibol, Épített örökségünk Bihar megyében címen. A kiállítást Péter I. Zoltán nyitotta meg. A fényképekrol Dukrét Géza tartott ismertetot. Közremuködött a Stadler klarinét kamarazenekar.

Május 21. – Pályázati díjkiosztó ünnepség, amelyet a Festum Varadinum keretében szerveztük meg, a Partiumi Keresztény Egyetemen.. A pályázat témái a következok voltak: A Rákóczi-szabadságharc következményei, Élet a korabeli várban, Pusztuló népi kézmuvesség.Összesen hét dolgozat érkezett be, amelybol egy diáké.

Felnott kategóriában:

I. díj: Fazekas Lóránd (Szatmárnémeti): Rákóczi szabadságharcának emlékoszlopai a szatmári tájakon.

II. díj: Jancsó Árpád (Temesvár): Az Arad–Temesvár vasútvonal története.

III. díj: Hunyadi Károly (Mezotelegd): Egy szövono, aki még ma is dolgozik.

Dicséretet kapott: Czégé Andrea-Gizella (Nagyszalonta): A szegedi papucs története.

Oklevelet kapott: Kalmár Mária (Bihardiószeg): Pusztuló népi kézmuvesség.

Dánielisz Endre (Nagyszalonta): A szarutól a fésuig. Mivel külön kötetben is megjelent, nem tekintettük pályázatunk tárgyának.

Diák Kategóriában:

II. díj: Gödér Orsolya (Nagyvárad): Pusztuló népi kézmuvesség. Hordókészítés.

A zsuri tagjai voltak: Kupán Árpád – elnök, Mihálka Zoltán, Kordics Imre.

Május 24. – A Nagyváradi Várszövetség közgyulése. Megtárgyaltuk és megszavaztuk a muködési szabályzatot, amelyet Dukrét Géza készített el. Megnéztük a várban folyó ásatásokat.

Május 26. – Királyok, fejedelmek útja. Közös program az RMDSZ-el, Hajdú-Bihar Megyei önkormányzatokkal. A cél: turisztikai útvonalak összeállítása, hogy a határon túliak, foleg iskolások ismerjék meg a Partium nevezetességeit. Dukrét Géza eloadást tartott Árpád-kori templomainkról, Tiponu? Tibor a Bihari Havasokról.

Június 4. – 120 éves az Erdélyi Kárpát Egyesület, 20 éves a Bihari Osztály. Foszervezo Dukrét Géza volt. Ünnepi közgyulés volt az Ady Endre Líceum dísztermében. Eloadások: Tiponu? Tibor: 120 éves az EKE, Dukrét Géza: 20 éves az újraalapítás és a Bihari Osztály, majd beszámolt a fontosabb eseményekrol. Az alapító és a legrégibb tagokdíszoklevelet kaptak. Tiponu? Tibor bemutatta az EKE új évkönyvét. Az esemény ünnepi ebéddel végzodött Biharpüspökiben.

Június 10–12. – A temesvári Bartók-kórus résztvett Békéscsabán az Erkel Sándor nevével fémjelzett Pünkösdi Nemzetközi Fesztiválon, meghívottként, többszöri fellépéssel. Szervezo Tácsi Erika.

Június 16. – Fényképkiállítás megnyitása a rogériuszi református templom elocsarnokában. Kerekes József lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket. Dukrét Géza Épített örökségünk Bihar megyében címu kiállítást Péter I. Zoltán nyitotta meg. Majd a szerzo beszélt a bihari muemlékekrol.

Június 17–19. – Kárpát-medencei kisebbségi Magyar Közmuvelodési Civil Szervezetek Fóruma – Budakalász. Dukrét Géza beszámolt egyesületünk kapcsolatairól.

Július 3. – Angelo Amato és Erdo Péter részvételével, Semjén Zsolt, Magyarország és Markó Béla, Románia miniszterelnök-helyettesének jelenlétében Szatmárnémetiben boldoggá avatták Scheffler Jánost, Szatmár és Nagyvárad vértanú püspökét.Az eseményen mintegy tízezer hívo vett részt, köztük Erdei D. Edit, Erdei D. István és Fazekas Lóránd, társaságunk tagjai.

Július 3–8. – Nagykorös. Résztvettünk a XXXIX. Országos Honismereti Akadémián.

Július 8–11. – Szatmárnémetiben tartotta közgyulését az Országos Széchenyi Kör. A rendezvényen társaságunk tagjai közül ifj. Bara Csaba, Bara István és Fazekas Lóránd vett részt.

Július 28–augusztus 2. – Jászfénysaru. Kupán Árpád résztvett a BINCISZ-küldöttséggel a testvérvárosi és civil találkozón.

Augusztus 6. – Szodemeteren tartották a Kölcsey Ferenc születésére való megemlékezést. A résztvevok között voltak Erdei D. Edit, Erdei D. István és Fazekas Lóránd tagtársaink.

Augusztus 15. – Mezohegyes. Dénes Zoltánnal együtt megbeszélésen vettünk részt a muvelodési házban. Részletesen megtárgyaltuk a konferencia programját, megnéztük a szállásokat.

Augusztus 26–28. – Mezohegyes. XVII. Partiumi Honismereti Konferencia.

A Schengeni-övezethez való csatlakozásra várva, a Partiumi és Bánsági Muemlékvédo és Emlékhely Társaság hamarabb nyitott, s elhatározta, hogy konferenciáját a határon túl szervezi meg. Így 2011. augusztus 26–28 között Mezohegyesen, Békés megyében szervezte meg a XVII. Partiumi Honismereti Konferenciát, közösen a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékével, Mezohegyes Önkormányzatával, a város Általános Muvelodési Központjában. A konferencia fovédnöke dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, védnöke dr. Bartha Elek tanszékvezeto egyetemi tanár, a Debreceni Egyetemen és dr. Kovács József, parlamenti képviselo, kórházigazgató foorvos volt.

A Szózat eléneklése után Csury István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és Markovits Milán fohadnagy, tábori lelkész tartott áhítatot. Dukrét Géza, a PBMET elnöke köszöntötte a megjelenteket. Üdvözlo beszédet tartott dr. Dénes Zoltán egyetemi docens, mint társszervezo, dr. Isaszegi János ny. vezérornagy, dr. Bartha Elek tanszékvezeto egyetemi tanár, dr. Kovács József parlamenti képviselo, Bognár Levente, Arad alpolgármestere, Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Borbáth Erika, a Magyar Muvelodési Intézet foigazgatója, Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke, Révász Gizella, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány elnöke és Antalné Erdei Dóra, az Általános Muvelodési Központ igazgatója. A konferenciát megtisztelte jelenlétével Hasas János, az RMDSZ országos elnöksége nevében, dr. Tóth József emeritus professzor, a Pécsi Egyetem volt rektora, Balázsi József, Érsemjén polgármestere.

Ezt követoen átadták a Fényes Elek-díjakat. Az idén díjban részesült dr. Wanek Ferenc (Kolozsvár), Makai Zoltán (Nagyvárad), Halász Péter, a Honismereti Szövetség tiszteletbeli elnöke (Gyimesközéplok). Az elnökség döntése alapján, Höhn József megkapta, post mortem, a PBMET tiszteletbeli tagsági címet. Az elismero oklevelet és a tagsági könyvecskét özvegye vette át.

A konferencia fo témái a következok voltak: Védelmi rendszerek, nagybirtokok és az ipar története a történelmi Partiumban és Bánságban. Az eloadások sora hagyományosan a konferenciának helyt adó Mezohegyes megismerésével kezdodött: dr. Tóth József emeritus professzor (Pécs) Mezohegyes és környékének földrajzi viszonyait, dr. Dénes Zoltán (Debrecen) Mezohegyes történetét ismertette. Starmüller Géza (Kolozsvár) a Partium Erdélyhez való kötodésérol és a partiumi várrendszerrol értekezett. Dr. Isaszegi János (Budapest) Mezohegyes szerepérol beszélt a török hódoltság alóli felszabadító harcokban. Ezután Pásztai Ottó egy fotókiállítást nyitott meg, Dukrét Géza fényképeibol, Épített örökségünk Bihar megyében címen.

Ezt követoen a társaság a várossal ismerkedett. Meglátogatták Magyarország legnagyobb ménesét, s az itt látható muemlék épületeket. Vacsora után egy felemelo hangversenyt hallgattak meg a helyi Szent György-templomban.

Másnap délelott, programon kívül, Kovács Rozália egy muemlék elpusztítását ismertette: Érmihályfalva és Érsemjén határán, a határátkelo felé vezeto úton egy, a 19. század közepe táján épült, egylyukú téglahidat romboltak le. Ezután a következo eloadások hangzottak el: Dr. Fleisz János, Fleisz Judit (Nagyvárad): Magyarország gazdasági fejlodése a 20. század elején. Iparosodási törekvések a Partiumban; Dánielisz Endre (Nagyszalonta): Szalonta várának históriája. Pásztai Ottó és Makai Zoltán (Nagyvárad) Bihar megye ipartörténetérol értekeztek. Dukrét Géza (Nagyvárad) bemutatta a múlt század elején tevékenykedo iparteremto nagyváradi személyiségeket, Puskel Péter (Arad) Arad ipari fejlodését ismertette, a céhes élettol az ipari parkokig, dr. Jancsó Árpád (Temesvár) az Arad–Temesvár vasútvonal történetérol és jelentoségérol értekezett, Kupán Árpád (Nagyvárad) Mezotelegd ipartörténetét ismertette. Ebéd után dr. Dénes Zoltán (Debrecen–Mezohegyes) Nagybirtokok a Partiumban és a Bánságban címen tartott átfogó eloadást, dr. Vajda Sándor (Borosjeno) a világosi Bohus család birtokairól és szerepérol beszélt. Szabó István (Sarkad) a sarkadi cukorgyár szomorú történetét, Tácsi Erika (Temesvár) a temesvári nyomdákat mutatta be. Érdekes eloadása volt dr. Blazovits László egyetemi tanárnak (Szeged) a gyulai vár alkalmazottai számára 1520. május 11-én kiadott rendtartásáról. Az eloadást Kalmár Edit (Mezohegyes) olvasta fel. Ujj János (Arad) az aradi vértanuk tiszteletére felavatott emlékmuveket, emléktáblákat ismertette az egész Kárpát-medencébol. Most készül errol szóló könyve. Az utolsó eloadást Merlák Zsuzsa (Mezohegyes) tartotta, ismertetve a város katonai és ipartörténeti emlékeit.

A konferencia tisztújító közgyuléssel végzodött. Dukrét Géza elnöki beszámolót tartott az utóbbi négy év tevékenységeirol. A kiegészíto hozzászólások után Pásztai Ottót kérték fel a tisztújítás levezetésére. A választás eredménye a következo: elnök Dukrét Géza (Nagyvárad), alelnök Bara István (Szatmárnémeti), ifjúsági alelnök Mihálka Nándor, titkár Kiss Anna-Mária lett. Ezután megtárgyalták az egyesület legfontosabb problémáit.

A vacsora az Éden vendégloben volt tálalva, egy polgári est keretében. Közremuködött Farkas Major Annamária eloadómuvész, operaénekes.

A harmadik nap szakmai kirándulással folytatódott. Hódmezovásárhelyen, Széphegyi László építészmérnök vezetésével, megtekintettük a református ótemplomot, a városházát és a Fekete Sas vigadót, Orosházán, a Jézus szívének szentelt római katolikus templomban, megkoszorúztuk gr. Széchenyi Miklós, Nagyvárad püspökének sírját. Újkígyóson, ebéd után, Harangozó Imre vezetésével megnéztük a Szuz Mária Szent Nevének tiszteletére szentelt templomot, s a Wencheim család sírhelyét, valamint a népfoiskola gyujteményét, Szabadkígyóson a Wencheim-kastélyt. Gyulán, Dénes Zoltán vezetésével, megnéztük a városháza dísztermét, ahol Gyula alpolgármestere fogadta a társaságot.

A konferenciát anyagilag támogatta a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata, Békés Megye és Mezohegyes önkormányzata, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület.

Szeptember 3. – Széchenyi-ünnepség volt Koszegremetén, ahol 1861 óta áll a „legnagyobb magyar" tiszteletére emelt emlékoszlop. Társaságunk részéról ifj. Bara Csaba, Bara István és Erdei D. István volt jelen, akik társaságunk nevében helyezték el az emlékezés koszorúját.

Szatmárnémetin, a Szent István Kör megalakulásának 20. évfordulója alkalmából, színvonalas helytörténeti konferenciát szerveztek. A rendezvényen eloadást tartott Fazekas Lóránd tagtársunk. Társaságunk részérol részt vett Bara Csaba.

Szeptember 9. – Könyvbemutató a Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ múzeumtermében. Péter I. Zoltán Szecessziós építészet Nagyváradon címu, a Partiumi Füzetek 66. kötetét, Dukrét Géza ismertette. Közremuködött Thurzó Sándor brácsamuvész.

Szeptember 21. – Könyvbemutató a nagyváradi Városháza dísztermében. Péter I. Zoltán Nagyvárad városháza címu kötetét Sárközi Zoltán ismertette. Párbeszédet folytatott a szerzovel. Jelen volt Tempfli József ny. megyés püspök és Biró Rozália alpolgármester. Közremuködött a Varadinum vonósnégyes.

Szatmárnémetiben a Kossuth Kertben tavaly elültetett Széchenyi-fánál, emlékeztek a legnagyobb magyarra. Az emlékezés volt gyakorlatilag a hivatalos megalapítás momentuma is a Szatmári Széchenyi Körnek. Bara István és Fazekas Lóránd is az alapítók között szerepel.

Szeptember 23–25. – A temesvári Bartók Béla kórus a kórus résztvett Pakson a „Kenyér, hal és bor ünnepén” az Önkormányzat meghívottjaként, többszöri fellépéssel. Szervezo Tácsi Erika volt.

Szeptember 28-án adták át az Európai Uniós támogatással felújított túrterebesi iskola több épületét. Ezek között van az az épület is, amely a Perényi nemesi család rezidenciája volt. Az átadási ünnepségen részt vett Kiss Kálmán iskolaigazgató, társaságunk tagja.

Október 2. – Micske. Emléktáblát avattunk Miskolczy Károly emlékére. Az ünnepség a református templomban kezdodött, ahol Gellért Gyula, volt érmelléki esperes hirdette az igét. Meghívott vendégek voltak Cseke Attila szenátor, Bradács Aliz, Margitta körzet RMDSZ elnöke, a Miskolczy és a Baranyi család képviseloi. Ezután a Miskolczy-ház elé vonult a gyülekezet, ahol Dukrét Géza, a PBMET elnöke tartott táblaavató beszédet, ismertetve Miskolczy Károly életét és tevékenységét. Ezután Dukrét Géza és Gavallér Lajos helyi lelkipásztor leplezte le az emléktáblát, amelyet megkoszorúztak. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter, Szabó Ödön, a megyei RMDSZ ügyvezeto elnöke, Tripó István polgármester. Innen átvonultak a központban megépített emlékparkhoz. Itt kapott helyett az a húsz emlékko, amely a Micskéhez kötodo húsz híres személyiségnek állít emléket.

Érmihályfalva. A Dióvero szíp napok alkalmával felszentelték az 1818-ban épült, felújított tótfalui Kiskápolnát. Ugyan akkor kettoskeresztet és emléktáblát avattak a kápolna elott. Egyesületünk nevében Kovács Rozália koszorúzott.

Október 6. – Megemlékezo ünnepségek és koszorúzás minden megyében.

Október 12–16. – Dukrét Géza résztvett a X. Civil Akadémián, amelyet Bosznia Hercegovina fovárosában, Szarajevóban szerveztek meg. Az akadémia célja a Kárpát-medence legjobban muködo magyar civil egyesületeinek tapasztalatcseréje a különbözo országok magyar civil szervezeteivel. Fontos e szervezetek megismerése, biztatása, támogatása, fennmaradásuk érdekében. Csütörtök délután érkeztünk meg szálláshelyünkre, Szarajevó mellett, a Vöröskereszt üdülohelyére, ahol kedvesen fogadtak házigazdáink, Muratovity Irma és Vég Zoltán vezetésével. Estefelé megismerkedtünk az itt állomásozó NATO-csapatok kötelékébe tartozó magyar katonai kontingens vezetoivel, Gulyás Zoltán dandártábornok vezetésével. O egyben az itt állomásozó NATO-csapatok helyettes parancsnoka is. Másnap délelott a visokoi Nap-piramist néztük meg. Délután az óvárost tekintettük meg, a Bascsarsiját. Ez egy keleties, bazáros városrész, ahol az évszázados hagyományoknak megfeleloen kis muhelyekben dolgoznak a rézmuvesek, aranymuvesek, szonyegszövok, ékszerészek, papucsvarrók, cukrászok, pecsenyesütok. Este a Nedzsárityi egyetemi otthon dísztermében megnéztük a Szabadság, szerelem címu, az 1956-os forradalom emlékére készült magyar filmet, a magyar katonai kontingens szervezésében. Szombaton egész napos autóbuszos kiránduláson vettünk részt. Délelott megtekintettük Medzsugorjét, Európa egyik legnagyobb katolikus zarándokhelyét, délután Mosztárt. Vacsora után tartottuk a kiértékelo ülést.

Október 14. – A Dinu Lipatti Filharmóniában, elso alkalommal került sor arra a Szatmár megyei kulturális rendezvényre, melynek keretében a „falvak lámpásai” elismerésben részesültek. A magyarok közül elismerésben részesült Anzik Albert, Fazekas Lóránd.

Október 20. – Népi építészeti fotókiállítást nyitottunk meg, közösen a Megyei Muemlékvédo Alapítvánnyal és a Körösvidéki Múzeummal.

Október 21–22. – Királyok, fejedelmek útja címu projekt keretében látogatást tettünk Hajdú-Bihar megyében. Az elso nap eloadások hangzottak el Hajdúnánáson. Dukrét Géza Épített örökségünk címu könyvét ismertette, amelyet feltesznek a projekt honlapjára. Másnap megtekintették Hajdúböszörményben a skanzent, a Hortobágyon egy kúnhalmot, ezután Balmazújváros mellett egy aranykoszorús gazda tanyáját, majd a város múzeumát.

Október 23-án hagyta el a nyomdát Jancsó Árpád nagyszabású muve a Temesvár nyomtatott térképei 1850–2010.

Október 29. – Nagykereki. Ismerkedés a Tiszántúli Református Nyugdíjasok Egyesületével, majd aláírtuk az Együttmuködési Szerzodést. Jelen volt Kupán Árpád, Fekete Irén

Október 30. – A Jubileumi Rákóczi Évek zárórendezvénye az újvárosi református templomban. Tokés László hirdetett igét. Tamás Edit, a Sárospataki Rákóczi Múzeum igazgatója Gondolatok a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulóján címen tartott eloadást. Dukrét Géza beszámolt a JRÉ nyolcéves tevékenységérol.

November 5. – Aradon, a Csiky Gergely Fogimnázium dísztermében emlékeztek meg a város szülöttjérol, Tóth Árpádról. Az eseményen a PBMET részérol jelen volt Matekovits Mária, Matekovits Mihály, Olasz Angéla, Puskel Péter, Ujj János. A költo életútját dr. Brauch Magda vázolta. A költo Ioan Ratiu u. 23. (korábban Sarló u. 51) sz. alatti szüloházánál Nagy Vizitiu Sándor, a Pro Urbe városvédo társaság elnöke mondott beszédet, majd Bognár Levente helyettes polgármesterrel leleplezte a három, román, magyar és angol nyelvu emléktáblát.

November 9. – Népi Építészeti Konferencia a Bihar Megyei Tanács épületének dísztermében. Biró Rozália alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, kiemelve Dukrét Géza e téren végzett több éves munkáját. Eloadást tartott Sárközi Zoltán, a Bihar Megyei Muemlékvédo Alapítvány (BMMA) elnöke, Sergiu Nistor, az ICOMOS Román Nemzeti Bizottságának elnöke, Nagy Gergely, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, Aurel Chiriac, a Körösvidéki Múzeum igazgatója, Széphegyi László, ny. területi muemléki felügyelo, Octavian Muth építész, Dukrét Géza, a PBMET elnöke, Viorel Lascu, a Natura 2000-es területek menedzsere és Maria Tatar, a Bihar megyei faluturizmus egyik szervezoje. Moderátor Angela Lup?ea volt, a BMMA igazgatója, a konferencia forendezoje. Délután a vendégek megtekintették a siteri református muemléktemplomot, Dukrét Géza vezetésével.

17 órától a civil szervezetek találkoztak Vincze Lászlóval, az EMKE országos elnökségi tagjával, a nagyváradi vár Pódium-termében. Célja: kiépíteni a kapcsolatot a bihari civil szervezetekkel. Kupán Árpád átadta az egyesületünket ismerteto leírást.

November 17. – Berettyóújfalu: Bihari Diéta VIII. A Tudományos Bihar-kutatásért II. címu konferencia. Eloadást tartott Pásztai Ottó: A Nagyváradi Atlétikai Club (NAC) története címen. Dukrét Géza könyvbemutatót tartott: ismertette Szemelvények Nagyvárad sporttörténetébol címu kötetet.

November 22. – Egy nyolctagú bizottság meglátogatta a súlyosan beteg Flóris Jánost, Isaszegen, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány alapító elnökét. Ünnepélyes keretek között átadták a Fényes Elek-díjat. Jelen volt az alapítvány 12 tagja is.

December 3. – Elnökségi ülés. Összeállítottuk a jövo év munkatervét. Javaslatok hangzottal el a Fényes Elek-díjak adására. Megbeszéltük az egyesület napi problémáit.

December 11.Érmihályfalván szobrot avattak Máté Imrének, az „állandó lázadás költojének”. Egyesületünket Kovács Rozália, Fekete Irén, Szalai Ilona, Nánási Noémi.

A temesvári Bartók-kórus, Tácsi Erika szervezésével, adventi musort tartott az A.M. Guttenbrunn öregek otthonában/ három nyelven/.

December 12. – Temesváron, a Heti Új Szó kiadásában megjelent a Mindenki Kalendáriuma 2012. Mint megszoktuk, számos, a Bánságról szóló helytörténeti cikkeket közöl. Következo tagtársaink szerepelnek írásokkal: Jancsó Árpád: Temesvár nyomtatott térképei; Jancsó Árpád: A józsefvárosi zsinagóga; B. Krestyán Ilona: A Leyritz család szerepe Temesvár fejlodésében; Pálkovács István: A Széchenyi út várai, emléktáblái.

December 17. – Kolozsvár. Tulogdy János – Nagy Lajos Emlékkonferencia. Közös rendezvény volt az Erdélyi Magyar Muszaki Tudományos Társasággal, amelyhez csatlakozott egy sor egyesület. Egyesületünk részérol tízen vettünk részt. A rendezvény foszervezoje Wanek Ferenc volt, az EMT Tudománytörténeti Szakosztályának társelnöke, a PBMET kolozsvári csoportjának elnöke. [...]