410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com


- 2012 -

Január 1.Szatmárnémeti. Megemlékezést tartottak Petofi Sándor születésének évfordulóján, az István-téri parkban felállított szobornál. Részt vett Fazekas Lóránd.

Január 10-tol, három hónapon keresztül, minden kedden, a városházán összeülve, megvitattuk és összeállítottuk Nagyvárad Statútumát. Egyesületünket Péter I. Zoltán és Dukrét Géza képviselte.

Január 19. – A Magyar Kultúra Napja keretében könyvbemutatót tartottunk Berettyóújfaluban. Péter I. Zoltán ismertette Szecessziós építészet Nagyváradon címu, valamint más három könyvét.

Január 21. – Könyvbemutató az Ady Endre Középiskolában. Dukrét Géza és Fodor József vikárius ismertette a Római katolikus intézetek címu, a Partiumi füzetek 68. kötetét.

Január 31. – Az RMDSZ aradi székházának üléstermében mutatták be Ujj János Arad városiasodásának történetébol címu,a városi tanács támogatásával napvilágot látott kiadványt, A magyar és román nyelven megjelent könyv a város infrastruktúrájának fejlodését kíséri nyomon a 19. században, egészen az elso világháború kitöréséig. A könyvet Bognár Levente, helyettes polgármester és Puskel Péter helytörténész ismertette, majd a szerzo dedikálta munkáját.

Február 3–4. – Kétnapos rendezvényen emlékeztek meg az aradi vasútállomás megnyitásának századik évfordulójáról. Az eseményre szakemberként eloadásra meghívták Jancsó Árpád temesvári kutatót, de végül nem kapott szót. Egyesületünket Puskel Péter és Ujj János képviselte.

Február 18. – Negyedik alkalommal szervezték meg Érmihályfalván a Máté Imre nevével fémjelzett megyei szintu szavalóversenyt. Nyolc iskola diákjai sorakoztak fel. A szavalóverseny foszervezoje a költo unokahúga, Baricz-Nánási Noémi tagtársunk volt.

Március 10. – KöröstárkánySzórványkonferencia a Magyar Polgári Egyesület szervezésében. Dukrét Géza eloadást tartott a Fekete-Körös-völgyi magyarság történetérol.

Március 15.– Részt vettünka mi javaslatunkra készített emléktábla avatásán, a hajdani temetoben nyugvó személyiségek emlékére. Az emléktábla a rogériuszi református templom tornyának oldalára került.

– Szatmárnémetiben a szabadságharc emlékünnepségét a Petofi szobornál és a színházban szervezték meg, amelyeken részt vett: Bara István, Bara Eszter, Tóth Géza, Fazekas Lóránd

Március 15-ét köszönto eseményként jelent meg Aradon a Kölcsey Egyesület Ujj János: Aradi évszázadok címu, helytörténeti tanulmányokat és esszéket magába foglaló könyve. A Fecskés könyvek sorozat 23. köteteként napvilágot látott kiadványt az aradi Csiky Gergely Fogimnázium dísztermében mutatták be. A könyvet Friss Panián Iván ny. újságíró, a kiadvány lektora és Nagy István, a tördeloszerkeszto ismertette.

Március 24. – Partiumi Honismereti Találkozó, az Ady Endre Líceum díszterében. A következo eloadások hangzottak el: Péter I. Zoltán: A nagyváradi vár királyszobrai; Kupán Árpád: Az utolsó békebeli polgármester Nagyváradon, Rimler Károly; Kiss Kálmán: Muemlék templomok Túrterebesen; Nagy István: „Eszmények nélkül nem lehet élni”. Klebelsberg Kunó; Wanek Ferenc: Péchi Antal, egy nagyváradi születésu tudós, a Selmecbányai Akadémia és a 19. századi magyar bányászat élén; Pásztai Ottó: Dr. Károly Irén József. A premontrei szellemiség; Kovács Rozália: Az érmihályfalvi református templom. Az ezt követo közgyulésen eldöntöttük, hogy kik kapják az idei Fényes Elek-díjakat.

Április 18. – Muemléki Világnap – megemlékezo ülés a városházán. Lupsea Angela, a Bihar Megyei Muemlékvédo Alapítvány igazgatója ismertette Dukrét Géza új kötetét: Emlékmuvek, emléktáblák Bihar megyében címen.

Április végén – Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Tudomány- és Technikatörténeti sorozatában megjelent dr. Jancsó Árpád: Az Arad-Temesvár vasútvonal története címu kötete.

Május 5. – Könyvbemutató a Lorántffy Egyházi Központban, a Festum Varadinum keretében. Dukrét Géza: Emlékmuvek, emléktáblák Bihar megyében címu kötetét Péter I. Zoltán ismertette. Közremuködött a Stadler Klarinét Kamarazenekar.

Érmihályfalva. A Nyíló Akác Napok keretében nemzetközi könyvtárnapot szervezteka Máté Imre könytárban. Foszervezoje Szalai Ilona könyvtáros volt. Bemutatták a Nyíló Akác Napok történetérol szóló könyvet. Társszerzoje Kovács Rozália.

Május 12. – Tizenkét csapat – Nagyvárad-Olaszi, Nagyvárad-Velence, Jákóhodos, Érsemjén, Értarcsa, Kraszna, Szilágyborzás, Szilágyballa, Selymesilosva, Hosszúmezo, Mikola és Erdod – részvételével rendezték meg a Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedot és Ifjúsági Találkozót Erdodon. A zsuritagok között volt Bara István.

Május 18. – A Páskándi Géza emlékünnepséget a költo szatmárhegyi szüloházánál és a falu központjában lévo szobornál tartották. A rendezvényen részt vett: Fazekas Lóránd.

Május 23. – Budapesten, a Magyar Térképbarátok Társulata meghívottjaként dr. Jancsó Árpád tartott eloadást Technikatörténeti kiadványok Temesvárról és a Bánságról címmel. Egyúttal bemutatták a szerzo Temesvár nyomtatott térképei, valamint Az Arad–Temesvár vasútvonal története címu köteteit.

Május 30. – Bíró Rozália alpolgármester ötlete volt, hogy egy füzetsorozatban bemutatják Nagyvárad civil egyesületeit. A sorozat elso kötete a mi társaságunkat mutatta be, a városházán. A szöveget Dukrét Géza írta.

Június 2. – Szalárd – könyvbemutató a kultúrotthonban. Borzási Gyula–Dani Zoltán: Szalárd és vidéke, tegnap és ma címu, a Partiumi füzetek 69. kötetét Dukrét Géza ismertette.

Június 3.Fotókiállítást nyitottunk meg a rogériuszi református templom elocsarnokában, Egykor volt váradi nagyjaink, egykor volt nyughelyei címen, a felszámolt olaszi temetoben nyugvó személyiségek és síremlékeik fotóiból. A képeket

Kordics Imre készítette, a tárlat anyagát Dukrét Géza ismertette.

Nagyszalontán könyvbemutató tartottak a Szalontai Napok keretében. Dánielisz Endre: Nagyszalonta muvelodési intézményei címu kötetét ismertették.

Június 6. – Könyvbemutató Érmihályfalván, a Máté Imre Városi Könyvtárban. Dukrét Géza: Emlékmuvek, emléktáblák Bihar megyében címu kötetét Kovács Rozália ismertette.

Június 15. – Könyvbemutató Halmiban. Bara Csaba: A halmi református templom címu kötetét ismertették. A rendezvényen részt vett Bara István, Bara Eszter.

Június 22. – Könyvbemutató a Lorántffy Egyházi Központban. Borzási Gyula–Dani Zoltán: Szalárd és vidéke, tegnap és ma címu kötetét Dukrét Géza ismertette.

Június 29. – Könyvbemutató az Ady Endre Emlékmúzeumban. Péter I. Zoltán–Tóth János: Egy kis séta – Ady Endre nagyváradi sajtópere és börtönnapjai címu kötetét ismertették.

Halmi. Kemény János erdélyi fejedelem emléktáblájának avatása esküvojének színhelyén, a halmi református templomban. A tábla elkészítését Bara Csaba kezdeményezte. Részt vett: Bara Csaba, Bara Eszter, Bara István

Június 30.Dr. Jancsó Árpádnak átadták a Temesváron született nagy történész nevét viselo Pesty Frigyes-díjat, melyet évente egyszer adományoz a temesvári Heti Új Szó Baráti Társasága kuratóriuma. Temesvári szervezetünk elnöke a magyarság kultúrájának és helytörténeti hagyományainak ápolásáért és átmentéséért kapta a megtisztelo elismerést. A laudátiót a neves temesvári helytörténész, Szekernyés János tartotta.

Június 29–július 8 között szervezték meg Érmihályfalván a VI. Érmihályfalvi Alkotótábort. A tábor végén a 23 résztvevo alkotásából kiállítást rendeztek a Máté Imre Városi Könyvtárban. A szabályzat értelmében minden résztvevo a városnak adja egy-egy muvét. A tábor szervezoje Szalai Ilona könyvtáros volt.

Július 2–6 között Dukrét Géza és Kovács Rozália részt vett a 40. Honismereti Akadémián, Egerben. Dukrét Géza röviden ismertette az Érmellék borászatát.

Július 5.Szatmárnémetin Rákóczi-szobrot avattak a Kálvin téren. A rendezvényen résztvett Kiss Kálmán, Tóth Géza, Bara István, Bara Eszter

Július 6–7. – Dr. Jancsó Árpád részt vett a Város és Faluvédok Kecskeméten rendezett XXXI. Országos Találkozóján és Konferenciáján, ahol A szecesszió Temesváron címmel eloadást tartott. A Város- és Faluvédok Szövetsége – Hungaria Nostra Podmaniczky-díjat adományozott Jancsó Árpádnak hazánk épített öröksége megóvásában végzett kimagasló munkájáért.

Július 11–15 között kirándulást szerveztünk Csángóföldre, a következo útvonalon: Gyimesközéplok – Klézse – Trunk – Bakó – Pusztina – Gyimesbükk és vissza. Idegenvezeto Halász Péter volt. 46-an vettünk részt rajta.

Augusztus 16–18.A Magyarok Világszövetségének Kongresszusa. Egyesületünket Dukrét Géza képviselte.

Augusztus 26. – A Lovass család magyarországi leszármazottjai oseik nyomát keresve, meglátogatták Érmihályfalván mind a hét Lovass-sírt a temetoben, Kovács Rozália vezetésével.

Augusztus 31. – Aradon, a városházán mutatták be az aradi történelemtanároknak Arad épített kulturális öröksége címu, a X. és XI. osztályosok számára készített tankönyvet. A bemutatóra meghívták Puskel Péter és Ujj János helytörténészeket is. A 110 oldalas, gazdagon illusztrált román és magyar nyelvu tankönyv az aradi Alexandru Gavra Pedagógus Ház kiadásában látott napvilágot.

Szeptember 2. – Széchenyi-megemlékezést tartottak a koszegremetei Széchenyi-obeliszknél. A rendezvény, az obeliszk megkoszorúzását követoen, a falunapi eseményekkel folytatódott. Társaságunk részérol ifj. Bara Csaba Sándor, Bara Eszter és Bara István vettek részt az ünnepségen.

Szeptember 7–9.Nagyszalonta, XVIII. Partiumi Honismereti Konferencia. A Magyar Házban tartották. A Szózat eléneklése után Csury István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és Gyenge Béla római katolikus helyi plébános tartott áhítatot. Dukrét Géza, a PBMET elnöke üdvözölte a megjelenteket. Üdvözlo beszédet tartott Török László, Nagyszalonta polgármestere, RMDSZ-elnök, Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke, Fehér József, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke, Gaál György, a Kelemen Lajos Muemlékvédo Társaság elnöke, Révász Gizella, a Határon Túli Emlékhelyekért Alapítvány elnöke. Széman Péter, a Báthory István Alapítvány elnöke az EMKE országos elnökének üdvözletét tolmácsolta. Ezt követoen átadták a Fényes Elek-díjakat. Az idén díjban részesült Bessenyei István ny. lelkipásztor (Segesvár), dr. Dénes Zoltán esperes plébános, debreceni egyetemi tanár, Nánási Zoltán, post mortem (Érmihályfalva). A különdíjat Sándor Tivadar, arad-gáji római katolikus plébános kapta. Emléklapot kaptak azok, akik segítettek a konferencia szervezésében.

A konferencia fo témái a következok voltak: A Partium és a Bánság egyházi muemlékei; Nagy személyiségeink emlékezete. Az eloadások sora hagyományosan a konferenciának helyt adó Nagyszalonta megismerésével kezdodött: Dánielisz Endre a város történetét ismertette, amely Kölesér történetével kezdodött. Patócs Júlia a szalontai Arany János-kultuszról beszélt. Mesélt az Arany-múzeum megalapításáról, az Arany-szobrok elkészítésérol, az Arany János Irodalmi Kör tevékenységérol. Ezt követoen Filep Antal egyetemi professzor (Budapest) a Györffy István Fekete-Körös-völgyi fotóiból összeállított kiállítást nyitotta meg. Röviden beszélt Györffy István néprajztudós tudományos munkásságáról és kutató útjairól a Fekete-Körös-mente falvaiban.

Ebéd után a társaság a várossal ismerkedett, Dánielisz Endre vezetésével, aki részletesen bemutatta a református templomot, a mellette lévo szoborparkot, a Csonka-toronyban elhelyezett Arany János Múzeumot. Este a Toldi Néptánccsoport hagyományorzo musorát nézték meg.

Másnap délelott a következo eloadások hangzottak el: Starmüller Géza (Kolozsvár) nemzeti jelképeinket mutatta be. Filep Antal (Budapest) Viski Károlyról, a magyar néprajz tudós professzoráról értekezett, aki nagyszalontai gimnáziumi tanársága alatt döntött, hogy a néprajz muvelését választja élethivatásául. Hitter Ferenc (Felsobánya) Boldog Scheffler János szatmári püspök életútját ismertette, számos illusztráció segítségével. Pásztai Ottó (Nagyvárad) a Hoványi család kapcsolatát mutatta be a nagyváradi Királyi Jogakadémiával. Horber Pál (Nagyvárad) K. Nagy Sándor „Biharország Orbán Balázsa” címen ismertette a helytörténeti kutatás nagy úttörojének honismereti munkáját a magyarországi jobbágyság történetérol. Kiss Endre József (Sárospatak) a Petofi-kultusz két arcáról beszélt, a hatalom és a szakma által támogatott, valamint a népies irányról. Ismertette a szibériai Barguzin-expedíció eredményeit. Olasz Angéla (Arad) szívhez szóló eloadást tartott Kossuth Lajos a nemzet és Arad emlékezetében címen. Halász Péter (Gyimesközéplok) Mikecs Lászlóról, a csángók kutatójáról értekezett, aki kilencvenöt esztendovel ezelott született Bihardiószegen. Matekovits Mihály (Arad) az aradi minorita kultúrház rövid története címu eloadását felesége, Matekovits Mária olvasta fel. Wanek Ferenc (Kolozsvár) a húsz esztendeje eltávozott, nagyváradi biológus Jurcsák Tibor tudományos hagyatékát mutatta be. Ujj János (Arad) az újaradi Szentháromság-szobor restaurálását ismertette. Mátyás Attila evangélikus lelkipásztor (Nagyvárad) a nagyváradi egyház rövid történetét és az evangélikus templomot mutatta be.

Délután a következo eloadásokat hallgattuk meg: Dr. Vajda Sándor (Borosjeno) Borosjeno egészségügyi ellátásának múltjáról és jelenérol beszélt, kihangsúlyozva dr. Balogh Erno munkásságát. Széman Péter (Szilágysomlyó) somlyói Báthory Istvánról, erdélyi fejedelemrol és lengyel királyról értekezett. Kovács Rozália (Érmihályfalva) a Szlávy-családot mutatta be, akik egy kis kápolnát építtettek az Érmihályfalvához tartozó Tótfalun, s ennek jelenkori restaurálását. Bartos Elekes Ildikó (Nagyvárad) Huség a faluhoz, a földhöz és önmagához Sárközy Gero verseiben címu tanulmányát olvasta fel. Szendro Dénes (Isaszeg) Tóth Árpád költo isaszegi emlékeit ismertette. Az utolsó eloadást Deák József (Borossebes) tartotta, Borossebes és környéke a Wencheim család alatt (1891–1919) címen.

A konferencia közgyuléssel zárult. Az elnöki beszámoló után röviden beszámoltak a területi elnökök. Bemutatták az új tagokat, akik átvették a tagsági könyvecskét. Ezután megtárgyalták az egyesület legfontosabb problémáit. Mozgalmat indítanak a zilahi Wesselényi-emlékhely megmentésére. Kirándulást szerveznek Kazinczy nyomában. A közgyulés után meghallgatták Gali Teréz eloadómuvész szívhez szóló, felemelo musorát. Méltó zárása volt a konferenciának.

A harmadik nap szakmai kirándulással folytatódott. Sarkadon meglátogatták a református templomot. Gyulán megtekintették a várt, az Erkel-házat, Békéscsabán a Munkácsi Mihály Emlékházat, a belvárosi római katolikus templomot, az evangélikus kis-, és nagytemplomot. Geszten meglátogatták a nagyon elhanyagolt Tisza-kastélyt és Arany János házát.

A konferenciát anyagilag támogatta az RMDSZ Bihar Megyei Szervezete, a Bihar Megyei Tanács, a Nemzeti Kulturális Alap, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület.

Szeptember 27–29. – XVIII. Békési Népi Építészeti Tanácskozáson, amelyet Ki van itthon?címmel rendezett az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, részt vett Váradról Mihálka Zoltán, ifjúsági alelnök, Temesvárról dr. Jancsó Árpád, aki Új nép, másfajta raj – bánáti falvak színeváltozása Nagyszentmiklós és Temesvár közöttcímmel eloadást tartott. A konferencia résztvevoi Békéscsaba–Nagycsanád–Nagyszentmiklós–Zsombolya–Csatád–Temesvár útvonalon szakmai kiránduláson vettek részt. Ez alatt Jancsó Árpád kalauzolta el a résztvevoket a Bánság régebbi és újabb történelmében.

Szeptember 28–30.XIV. Országos Honismereti Kiadványszerkesztoi Konferencia, Veszprémben. Dukrét Géza eloadást tartott Emlékjelek, emléktáblák Bihar megyében címen.

Október 14. – Kisperegen, a román-magyar határ mellett fekvo településen kopjafát avattak, a faluban és környékén 1944 szeptemberében elesett magyar hosök emlékére. A település lakossága összefogott, hogy a III. magyar hadsereg hosi halált halt katonáinak méltó emléket állítson. A több méter magas kopjafát és a beton talapzatot Brittich Erzsébet aradi képzomuvész tervezte és kivitelezte. A mualkotást Módi József aradi református esperes áldotta meg. Az avatáson jelen volt Bognár Levente, az RMDSZ megyei szervezetének elnöke, Faragó Péter parlamenti képviselo, a PBMET képviseletében Ujj János területi elnök.

Október 19. – Könyvbemutató a Lorántffy Egyházi Központban három könyvet ismertettünk: Rákóczi-sorozat V. kötetét, A honismeret szolgálatában, a Nagyváradi Evangélikus Egyház története címu köteteket.

Október 26. Fotókiállítás megnyitása a Szacsvay Imre Gimnázium elocsarnokában, Bihar megye emlékmuveirol és emléktábláiról. 96 fényképet mutattak be Dukrét Géza fotóiból,

Október 27. – Nemzetközi civil fórumot tartottak Szatmárnémetiben, a Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum igazgatója és 14 szatmárnémeti civil szervezet vezetoinek részvételével. A fórumon Társaságunk képviseletében Bara István vett részt.

Október 31.Fotókiállítás megnyitása a városi köztemetoben, Kordics Imre fotóiból, amelyek a legnevesebb síremlékeket örökítette meg.

November 7–9. – Ady Napok Szatmárnémetin. Az elso napi rendezvényen résztvett Fazekas Lóránd és Kiss Kálmán tagtársaink.

November 10.Tövissi József Napok Kolozsváron, a neves egyetemi professzor 85. születésnapja alkalmából. Eloadást tartott Dukrét Géza Tövissi József a tanár, a közösségszervezo címen.

November 13.Fotókiállítás Hegyközcsatárban Bihar megye emlékjeleirol. Dukrét Géza vándor-fotókiállításának második állomása.

November 23. – Fotókiállítás Bihardiószegen Bihar megye emlékjeleirol. Dukrét Géza vándor-fotókiállításának harmadik állomása.

December 5. – Könyvbemutató a Városházán. Kupán Árpád: Nagyvárad nagy változásainak vezéregyéniségei címu kötetet Dukrét Géza ismertette.

December 11.– Aradon a Tóth Árpád Irodalmi Kör meghívottjaként társaságunk tagja, Matekovits Mihály tartott eloadást a Megyei Könyvtárban, Bolyaiak az irodalomban címmel. Életébol elsosorban a Temesvárhoz és Aradhoz kötodo részeket emelte ki, a hangsúlyt azoknak az irodalmi muveknek az ismertetésére helyezte, amelyek a két Bolyai tevékenységét ábrázolják. Az irodalmi délutánon közremuködött Matekovits Mária, Gecse Éva Malvina, Drasztil Andrea, Kiss Anna, Gál Zoltán felolvasással, valamint Miskovics Tibor hegedumuvész.

December 20. – Könyvbemutató a Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központban. Dr. Szatmáry Ferenc: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházperének kilencéves története címu kötetet Dukrét Géza ismertette. Felolvasták a szerzo fiának, Szatmáry Péternek üdvözlo levelét, majd Benedek Klára olvasta fel dolgozatát: hogyan szerkesztette meg a hatalmas peranyag alapján a könyvet. Hozzászólt Csury István püspök és Orosz Béla lelkipásztor.

December 27.Fotókiállítás Margittán Bihar megye emlékjeleirol. Dukrét Géza vándor-fotókiállításának negyedik állomása.[...]