410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com


- 2015 -

Január 1. – Megemlékezés Szatmáron a Petőfi-szobornál, a költő születésnapján. Jelen volt Fazekas Lóránd és Tóth Géza Ivor.

Január 5. – Kordics Imre tagtársunk temetése.

Január 9. – Könyvbemutató az Ady Endre Középiskolában. Péter I. Zoltán: Nagyváradi négyes honvédek a Nagy Háborúban című könyvét Pintér Tamás, Sárközi Zoltán és Derzsi Ákos nyomdász ismertették.

Január 20. – Könyvbemutató a Lorántffy Egyházi Központban. Kordics Imre: Nagyvárad jelentősebb utcanevei 1940–1944 között című kötetét Dukrét Géza ismertette.

Január 21. – Könyvbemutató Margittán, a polgármesteri hivatal nagytermében. Wilhelm Sándor: Tanulmányok az Érmellékről című kötetét Dukrét Géza ismertette. Ugyan akkor bemutatták Wilhelm Sándor másik kötetét is: A Partium halai címen.

Február 3. – Mihálka Zoltán tagtársunk temetése.

Február 17–18. – A szászföldi kirándulás bejárása. Felvettük a kapcsolatot a templomkulcsok őrzőivel és bejelentettük érkezésünk pontos idejét. Ezen részt vett Wanek Ferenc, Voiticsek Árpád és Ilona, és Dukrét Géza.

Február 23. – A Várszövetség gyűlése. Találkozás Huszár Istvánnal, Nagyvárad új alpolgármesterével, s egy kéréscsomagot nyújtottunk át. Megnéztük az ásatások legújabb eredményeit.

Február 28. – Részt vettünk az Erdélyi Kárpát Egyesület tisztújító közgyűlésén. Maradt a régi elnökség, Tiponuț Tibor vezetésével.

Március 5. – Dukrét Géza, mint kuratóriumi tag, részt vett a Festum Varadinum kuratóriumi gyűlésén. Véglegesítették a programot.

Március 7. – Dukrét Géza résztvett Kolozsváron a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság tisztújító közgyűlésen. A testvérszervezet elnöksége maradt a régi. Elnöke Gaál György. Beszámoltam az eredményeinkről.

Március 15. – Minden megyében részt vettünk az ünnepségeken és a koszorúzásokon.

Március 16. – Megjelent A nagyváradi zenei élet apostola. Thurzó Sándor emlékére című kötetünk.

Március 21. – Partiumi Honismereti Találkozó, a Partiumi Keresztény Egyetem Bartók termében. Jelen voltak 34-en. Elhangzott 6 előadás: Mihálka Nándor: Régészeti ásatások a váradi vár fejedelmi palotájában. Deák József: Szent László kora. Makai Zoltán: II. Rákóczi Ferenc kapcsolata Bad Kissingennel. Pásztai Ottó: Szentgyörgyi és gyalókai Gyalókay Jenő. Nagy Béla: Az első világháború tábornokai. Kovács Rozália: A hadak útján. Katonák feljegyzései a Nagy Háborúról. Utána közgyűlést tartottunk. Megjelent a Partium című lapunk új száma.

Március 27. – a Déván tartott XVII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencián Wanek Ferenc (mint a Konferencia társszervezője) vezette a tanulmányi kirándulást, amelynek kinyomtatott szövege a programfüzetben is megjelent. Másnap, előadást tartott Téglás Gábor földtannal kapcsolatos (őslénytani, barlangtani és bányászattörténeti) munkássága címen, mely dolgozat bő kivonata megjelent a konferenciakötetben.

Március 27–29. – 19-en vettünk részt az VI. Nemzetközi Isaszegi Konferencián. Egyesületünk részéről előadást tartott: Pásztai Ottó: A premontrei szerzetesek szerepe a szabadságharcban; Szilágyi Aladár: Kiss Pál honvédtábornok „Diószeg szülötte, Isaszeg hőse”; dr. Vajda Sándor: A szabadságharc ábrázolása Thorma János festészetében; Nagy Béla: A két Mednyánszky életútja.

Április 11. – Kolozsvár. Részt vettünk a 130 éves az EMKE ünnepi közgyűlésén. Dukrét Géza beszámolt egyesületünk eredményeiről.

Április 15. – Bors. Bátori Géza polgármesterrel és Lőrincz Lajos alpolgármesterrel meghatároztuk az őszi konferencia programját. Helybeli előadások meghatározása, étkezés, szállás megoldása. Jelen volt még Sárközi Zoltán.

Április 16. – az első határon túl megtartott magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Matematika és Élettelen Természettudományok) ünnepi megnyitóján Wanek Ferenc Mit tudott a tudomány az Erdélyi-medence földgázkincséről az 1908-as „véletlen felfedezése” előtt? címen, plenáris előadást tartott. Másnap, a résztvevőknek szervezett tanulmányi kirándulását vezette Torockóra.

Április 24. – Könyvbemutató a Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ múzeumtermében. Szekernyés János: A magyarság emlékjelei a Bánságban című kötetet Szász Enikő színésznő, a Temesvári Magyar Nőszövetség elnöke ismertette. A házigazda nevében Dukrét Géza üdvözölte a megjelenteket, külön bemutatva Szekernyés János helytörténészt.

Május 4. – Bánsági Magyar Napok keretében A front fényképésze – Bereczky Károly által készített első világháborús képekből készült kiállítás megnyitása. A megnyitó előadást Tácsi Erika tartotta.

Május 5. – A Bartók Béla Vegyeskar anyáknapi műsora Bodófalván és Szapáron. Karvezető Gáspár Mária zenetanár. Szervezte, a szavaló diákokat felkészítette Tácsi Erika.

Május 8. – Könyvbemutató a Lorántffy Egyházi Központ múzeumtermében, a Festum Varadinum keretében. Dukrét Géza: Siter. Adalékok történetéhez és népismeretéhez. Partiumi füzetek 82. Ismertette Kupán Árpád. Az ismertetést vetítés követte: képek a műemlék templomról. Hozzászólt Derzsi Ákos nyomdász, Fechete Erzsébet, a siteri iskola hajdani igazgatónője és leánya, Katalin, aki szintén ott tanított. Közreműködött a Stadler Klarinét Kvartett.

Május 15. – az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság által Zilahon tartott Nemzetközi Földmérő Találkozó tanulmányi kirándulását Wanek Ferenc vezette a Szilágyságban (Sárkányok-kertje–Zsibói Wesselényi-kastély–Porolisum római légiótábor–Szilágysámson református temploma–Kárásztelek borászata).

Május 16. – autóbuszos-vonatos-gyalogos kirándulást szervezett a Bánsági Kárpát Egyesület az Aninai-hegységbe. A BKE születésnapja alkalmából szervezett jutalomkirándulás fő célpontja a Bánsági Semmeringnek is becézett Oravicabánya – Anina hegyi vasút „tesztelése” volt, Illés Mihály túravezető és dr. Jancsó Árpád, a vadregényes hegyi vasútvonalról szóló monográfia szerzőjének irányításával

Május 24. – Könyvbemutató Siterben. Dukrét Géza: Siter című kötetét Kupán Árpád ismertette. A szerző mesélt siteri élményeiről, mivel itt tanított 23 évet.

Május 29–30. – Wanek Ferenc díszmeghívottként vett részt a magyarországi Országos Bányász–Kohász–Erdész-találkozón Egerben, ahol a megnyitón köszöntőt mondott.

Június 3. – Aradon, a Csiky Gergely Főgimnázium Tóth Árpád termében került sor dr. Dumnici Sándor aradi sebészorvos Az aradi kórház története című könyve magyar nyelvű változatának a bemutatójára. Csanádi János ny. magyartanár, PBMET-tag, egy érdekes adalékkal egészítette ki a könyvet: felkutatta Olosz Lajos leveleit, amelyeket 1944–45-ben az aradi kórházból írt szeretteinek, valamint az itt született nagyon szép versét is. Ujj János területi PBMET-elnök a társaság nevében üdvözölte a doktort a helytörténészek soraiban, biztatva az újabb kutatásokra.

Június 8–14. – Érmihályfalván a IX. Nemzetközi Alkotótábor. Főszervező: Szalai Ilona könyvtáros, tagtársunk.

Június 19. – Wanek Ferenc elnöklete alatt a Belényesen megrendezett VIII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia tanulmányi kirándulását vezette, amelynek szövege megjelent a PBMET A műemlékvédelem szolgálatában című kiadványában.

Június – megjelent Wanek Ferenc és Kása Zoltán szerkesztésében a Historia Scientarium című folyóirat 2015 évi (13.) száma. Ebben jelent meg Emődi András alapos tanulmánya Toronyóra felállítása Szilágysomlyón 1857-ben címen (3—24 o.).

Július 5–10. – Részt vettünk a XLIII. Országos Honismereti Akadémián, Szekszárdon. Egyesületünket Dukrét Géza, Kovács Rozália és Szilágyi Andrea képviselte.

Július 14–18. – Szász erődtemplomok körútja: Első nap: Szászfenes, Szászkézd, Szászbuda. Szállás Kőhalom református alapítványi központjában. Második nap: Homoród, Kissink, Nagysink, Morgonda, Jakabfalva, Miklóstelke. Harmadik nap: Kerc, Nagydisznód, Kisdisznód, Berethalom. Negyedik nap: Székelyzsombor, Homoródoklánd, Homoródkarácsonyfalva, Homoródszentpéter, Kőhalom vára. Ötödik nap: Szászivánfalva, Tövis, Nagyenyed. 18-an vettünk részt rajta. A kirándulást Wanek Ferenc vezette. A kirándulásvezetőt megjelentette egy 32 oldalas, illusztrált füzetben.

Augusztus 1. – az Aradi Magyar Sajtó Napján, a Jelen Házban mutatták be Puskel Péter Aradi történetek és emberek című könyvének második, válogatott és illusztrált kiadását. A közel 200 oldalas, kiváló grafikai kivitelben megjelent könyv Arad jellegzetes épületeit, a közismert vagy elfeledett aradi polgárokat mutatja be az olvasónak. A könyv illusztrátora Siska Szabó Zoltán fotóművész, aki az épületekről és azok részleteiről a színes felvételeket készítette.

Augusztus 8. – Civil szervezetek találkozója a Góbé-csárdában. Kölcsey-megemlékezés, majd civil fórum-beszámolók. Minden civil szervezet ismertette tevékenységét.

Augusztus 20. – Koszorúzás a szatmári római katolikus templomnál álló Szent István-szobornál. Jelen volt Bara István és Tóth Géza Ivor.

Augusztus 21. – Könyvismertető a Kriza János Néprajzi Társaságnál, Kolozsváron. Bemutattam harminc könyvet.

Augusztus 22. – Könyvárusítás a Kolozsvári Magyar Napok keretében. A könyveket a Voiticsek házaspár személygépkocsijával szállítottuk.

Augusztus 29. – Rév. 110 éves a révi Zichy-barlang. Hasas János alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Papp Csaba révi lelkipásztor tartott rövid áhítatot. Dukrét Géza tartotta a megemlékező beszédet. Jelen voltak még Dukrét Aranka, Kiss Anna-Mária, Kiss László, valamint néhány révi EKE-tag.

Szeptember 4–6 – XXI. Partiumi Honismereti Konferencia – Bors.

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 2015. szeptember 4–6. között szervezte meg Borson, a Kultúrházban, a XXI. honismereti konferenciáját. A konferencián 127-en vettek részt, Szatmárnémetitől Temesvárig, Budapesttől Kolozsvárig, színültig megtöltve a kultúrházat.

Az ünnepélyes megnyitó a Szózat eléneklésével kezdődött. Ezt követően ökumenikus áhítatot tartott Pálos István apátkanonok és Forró László református püspökhelyettes. A résztvevőket köszöntötte: Dukrét Géza, a PBMET elnöke. Felkérte a konferenciát, hogy egyperces felállással emlékezzenek meg az idén elhunyt két társukról, Kordics Imréről és Mihálka Zoltánról. A házigazdák részéről Bátori Géza borsi polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Nagy megtiszteltetés számukra, hogy itt szervezték meg a konferenciát, amelynek különös hangsúlyt ad, hogy nyolcszáz éves Bors község első írásos említése. Szabó Ödön parlamenti képviselő, a Bihar Megyei RMDSZ ügyvezető elnöke értékteremtő közösségnek nevezte ezt a társaságot, amely összegyűjti és ki is adja történelmünk szilánkjait. Széman Péter, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke kihangsúlyozta, hogy óriási teljesítmény a közel húsz év alatt kiadott száz kötet. Gaál György, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság elnöke szerint Kárpát-medencei szinten is egyedül álló az, amit az egyesület megvalósított, munkája pótolhatatlan. A konferenciát üdvözölte még Wanek Ferenc, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnökségi tagja, Vajda András, a Kriza János Néprajzi Társaság alelnöke, Ráday Mihály, a Város- és Faluvédők Szövetségének elnöke, Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke és Révász Gizella, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány elnöke.

A köszöntések után átadtuk az idei Fényes Elek-díjakat: Deák József ny. tanár, helytörténész kapta, Borossebesről, valamint Bátori Géza, Bors község polgármestere. Lőrincz Lajos alpolgármester Szent István-emlékplakettet kapott.

A konferencia témái a következők voltak: Nyolcszáz éves Bors első írásos említése; Száz éve tört ki a Nagy Háború; Nagy személyiségeink emlékezete; Pusztuló műemlékeink.

Az előadások sora hagyományosan a konferenciának helyt adó Bors megismerésével kezdődött: Lőrincz Lajos Bors természet-földrajzi viszonyait, Kupán Árpád, nagyváradi történész a nyolcszáz éves Bors történelmét ismertette. Ezután Dukrét Géza bemutatta Kupán Árpád új kötetét, Új borsi krónika címen.

Délután emlékművet avattunk a sportcsarnok előterében. Az egyszerű, de elegáns emlékműn csak ennyi van felírva: 1215 – 2015. Koszorúzás után átmentünk a református templomhoz, amelynek a kertjében a világháború hőseinek emlékművét szintén megkoszorúztuk. Ezután folytatódott a konferencia: Bátori Géza polgármester beszámolt Bors gazdasági életében elért eredményeiről. Dénes Károly, helyi lelkipásztor az egyházi életről, Pápa Gyula helyi tanár az iskoláról tartott előadást.

Ezt követően Dukrét Géza ismertette könyvkiadásunk eredményeit, majd bemutatta a századik kötetet. Kihangsúlyozta, hogy nincs még egy civil szervezet, amely ilyen eredményt ért volna el.

A közgyűlés következett, amelyen a területi elnökök rövid beszámolót tartottak. Majd a következő problémákat tárgyalták meg: könyvkiadásunk jövője, felmérő programok, jövő évi kutatási témák, táblaavatások, könyvtárunk helyzete, nyilvántartás. A végén kiosztottuk a tagsági könyvecskéket az új tagoknak.

Este kultúrműsor, a református énekkar és a helyi néptánccsoport előadása zárta a napot.

Szombat délelőtt a következő előadások hangzottak el: Fazekas Lóránd (Szatmárnémeti) a Túr vízrendezésének történetéről beszélt, ahová 1916-ban orosz hadifoglyokat vezényeltek a munkálatokhoz. Sárközi Zoltán (Nagyvárad) a doberdói fennsíkra szervezett, idei nemzetközi zarándoklatot ismertette, Expresszel a hadak útján címmel. Dr. Jancsó Árpád (Temesvár) az Oravica–Anina vasúti hegyi úton látható csodálatos völgyhidakat, valamint azok építéstörténetét mutatta be, fényképek segítségével. Ujj János (Arad) Arad megye szakrális köztéri emlékműveiről értekezett. Képekkel illusztrálta a szentháromság-szobrokat. Ezután könyvismertető következett. Dr. Csorba Csaba (Sátoraljaújhely) bemutatta az általa összeállított Örökségturisztikai atlaszt. Ez komoly segédeszköz nemcsak a műemlékvédőknek, hanem épített örökségünket megismerni akaró turistáknak is. Kósa Pál (Budapest) Várak, kastélyok, templomok című folyóirat évkönyveit ismertette. Szünet után Dr. Wilhelm Sándor (Székelyhíd) a Margitta melletti hajdani Sándor-malom és a hozzá tartozó zsilip történetéről beszélt. Debreczeni-Droppán Béla (Budapest) Rómer Flóris nagyváradi kanonok emlékezete címen, a nagy történészről tartott előadást. Dr. Vajda Sándor (Borosjenő) dr. Réthy László tudós-akadémikusról, alias Lőwy Árpád pajzán költőről tartott nagyon érdekes előadást. Egy sokoldalú tudóst és irodalmárt ismerhettünk meg. Pásztai Ottó (Nagyvárad) a Cziffra család Nagyvárad és Bihar megye társadalmi és közéleti kultúrájának fejlesztésében kifejtett érdemi munkáját ismertette.

A délután könyvismertetővel kezdődött: Kiss Kálmán Fazekas Lóránd Püspökök és címereik a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében című kötetét mutatta be. A Partiumi füzetek 83. kötetét Fazekas Lóránd ismertette, Kiss Kálmán Csűry Bálint és a szamosháti tájnyelv címén. Ezután meghallgattuk Deák József (Borossebes) érdekes előadását a kisrónai családról és a déznai várról. Szendrő Dénes (Isaszeg) 125 éve született dr. Sáska László, Afrika gyógyítója címen értekezett. Megtudtuk, hogy Nagyegyeden született, az első világháborúban, Boszniában és Szlovéniában harcolt, majd az orvosi diploma megszerzése után Isaszegen volt orvos. 1933 és 1978 között Afrikában gyógyított, ahol a malária gyógyításában ért el nagy eredményeket. Bélfenyéri Tamás (Fugyivásárhely) Vitéz János váradi püspök életét és munkásságát mutatta be, a haza, egyház és tudomány szolgálatában. Vajda András (Sáromberke) a most alakuló Erdélyi értéktár intézményét ismertette, annak feladatait és célkitűzéseit.

A napot kultúrműsor zárta: az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti köre színpompás előadást tartott.

Vasárnap Kalotaszeg műemléktemplomaival és népművészetével ismerkedtek a résztvevők. Magyarvistán megtekintettük az Árpád-kori református templomot. Mákófalván megtekintettük a díszes református templomot, megismerkedtünk a híres kalotaszegi bútorfestéssel. Meglátogattuk Nádasdaróc Árpád-kori templomát. Kalotaszentkirályon megcsodáltuk a híres népviseletet, majd megtekintettük a református templomot. Végül megismertük Magyargyerőmonostor híres Árpád-kori templomát, Kalotaszeg legrégibb szakrális műemlékét.

A konferenciát támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Bors község Polgármesteri Hivatala, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület.

Szeptember 10. – Könyvbemutató a református esperesi hivatal nagytermében. Kiss Kálmán: Csűry Bálint és a szamosháti tájnyelv című, a Partiumi füzetek 83. kötetét Fazekas Lóránd és Veres István ismertették. Jelen volt még Bara István és Tóth Géza Ivor.

Szeptember 16. – Részt vettünk Mezőpeterden a Szent Korona Szövetség gyűlésén. Jelen volt Dukrét Géza, Pásztai Ottó, Szebeni Lajos, Jakabffy László.

Október 1. – Újranyílt az Ereklyemúzeum. A nemzeti kincsnek számító 136 kiállított tárgy emléket állít a magyar forradalom és szabadságharc részvevőinek (fegyverek, ruhák), vezetőinek (köztük Kossuth Lajosnak), a múzeum létrehozói közül az akkori aradi polgármesternek (Salacz Gyula), a tizenhárom Aradon kivégzett vértanúnak (személyes tárgyaik sokaságával).

Október 2–3. – 130 éves a Kazinczy Ferenc Társaság. Sátoraljaújhely, Széphalom – kerekasztal beszélgetést és konferenciát szerveztek. Társaságunk részéről nyolcan vettünk részt: Bordás István, Dukrét Aranka, Dukrét Géza, Kiss Anna-Mária, Komáromi Ernő, Mihálka Magdolna, Nagy Magda, Sárközi Zoltán.

Október 4. – Könyvbemutató Borson. Kupán Árpád: Új borsi krónika című kötetét Dukrét Géza ismertette.

Október 5–6. – dr. Jancsó Árpád részt vett Kiskunfélegyházán a Városépítő polgármesterek és az alföldi szecesszió című nemzetközi művészettörténeti, építészeti, néprajzi, történettudományi tudományos konferencián, amelyen Temesvár szecessziós építészetéről tartott előadást.

Október 6. – Koszorúzás Nagysándor József emléktáblájánál. Jelen volt a váradi tagság.

– A PBMET Arad megyei tagjai teljes létszámban részt vettek a belvárosi minorita templomban tartott ökumenikus istentiszteleten. Ezúttal a koszorúzás csak a Vesztőhelyen zajlott, a Szabadság-szobor körüli Megbékélés parkban rehabilitálási munkák folytak.

– Megemlékezés Gorzenszky János plébános, 1848-as vértanú emléktáblájánál, a Zárda-templomnál. Jelen volt Bara István, Fazekas Lóránd, Tóth Géza Ivor.

Október 8. – Dukrét Géza előadást tartott honismereti tevékenységeinkről a Premontrei Öregdiákok Egyesületének havi összejövetelén, a Szent László Római Katolikus Líceum dísztermében.

Október 12. – Könyvbemutató a római katolikus püspökség aranytermében. Fazekas Lóránd: Püspökök és címereik a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében című kötetet Hársfalusi Ottó plébános és Kiss Kálmán ismertette.

Október 17. – Siter, Rómer Flóris ünnepe, a református műemlék templom restaurálása utáni átadás alkalmával. Ünnepi istentiszteletet Csűry István püspök tartott. Beszédek hangzottak el a restaurálással kapcsolatban. Társaságunk részéről Emődi Tamás, a restaurálás vezetője tartott előadást. Jelen volt még Dukrét Géza, Dukrét Aranka, Kiss Anna-Mária és Kiss László.

Október 22. – Könyvbemutató a Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központban. Honismeret – Az éltető erő című jubileumi kötetünket Péter I. Zoltán ismertette. Dukrét Géza társaságunk könyvkiadásának eredményeiről beszélt. A váradi nyomdászat története című reprint kiadást Voiticsek Ilona ismertette. Ugyan akkor megnyitottuk könyvkiállításunkat, mind a 102 kötettel. Közreműködött a Varadinum vonósnégyes. A kiállítás egy hónapig volt megtekinthető.

Október 24. – a Székelykeresztúron rendezett XVII. Székelyföldi Geológus Találkozón Wanek Ferenc A kolozsvári földtani oktatás kiemelkedő személyiségei a 20. században címen tartott előadást.

November 2–3. – Pákozd–Székesfehérvár – civil szervezetek találkozója. Kapcsolatfelvétel a székesfehérvári civil szervezetekkel.

November 12. – Kiállítás megnyitása a várban: Magyarok Törökországban. Utána együttműködési szerződést írtunk alá az egri Eszterházy Károly Főiskola Kulturális Örökség és Művelődéstörténeti Tanszékével.

Bemutatták a Kolozsvári Magyar Főkonzulátuson a Magyar tudományosság Romániában 2002–2013 között I−III. kötetét, melyben Wanek Ferenc tanulmánya Az erdélyi magyar szakemberek földtani kutatásainak eredményei (2002–2013) is megjelent (III. kötet 125–222 o.).

November 20–26. – Felmérő program a Hegyközben. 20-án Hegyközszentimrén megalakult a Hegyköz Kollégium. 24-én ellenőrző körút a Hegyközben. 26-án beszámoló.

November 21. – Elnökségi gyűlés a Partiumi Keresztény Egyetemen. Elkészítettük a jövő évi programot, megbeszéltük ki kapjon Fényes Elek-díjat. Megtárgyaltuk a folyó problémákat.

November 22. –A Bartók Béla Vegyeskar fellépése a Katalin-templom ünnepi műsorán. Szervező Tácsi Erika

December 2. – Megbeszélés a polgármesteri hivatalban, a temetőben levő jelentős síremlékek műemlékké nyilvánítása érdekében. Jelen volt Huszár István alpolgármester, Emődi Tamás a Kolozsvár-területi műemlékvédő tanács tagja, Sárközi Zoltán az RMDSZ műemlékvédelmi bizottságának elnöke és Dukrét Géza, a PBMET elnöke.

December 5. – A Bartók Béla Vegyeskar adventi műsora a Magyar Nyugdíjasok Klubjában. Szervezte Tácsi Erika.

December 8. – Érmihályfalva. Máté Imre költő emlékére megrendezett ünnepségen részt vettek azok a mihályfalvi szerzők, akik az utolsó 25 évben írtak valamilyen könyvet, ami kapcsolatban van a várossal. Társaságunkból Szalai Ilona, Szilágyi Andrea és Kovács Rozália vettek részt.

A Bartók Béla Vegyeskar adventi műsora a Máltai Szervezet Idősek otthonában. Szervezte Tácsi Erika.

December 10. – Megjelent Temesváron a Mindenki Kalendáriuma Helytörténeti évkönyv 2016-os, jubileumi, 20. száma. Benne több tagtársunk közöl helytörténeti, honismereti cikkeket: Dr. Jancsó Árpád: Temesvár 1716-os felszabadítása korabeli képekben; Herkulesfürdő régi kőhídja; Pálkovács István – Momir Dorottya: Keresztelőkutak- és medencék; Krestyán Ilona: A temesvári iparosképzés helyzete 1918–1948 között.

December 10–13. – XIV. Civil Akadémia – Horvátország.

December 12. – a kolozsvári Sapientia Erdélyi Tudományegyetem Óváry-termében Wanek Ferenc Marosi Pál–Ferenczi István Emlékkonferenciát rendezett, amelyen ő mutatta be a két ünnepelt földtani oktató életét és munkásságát, illetve társszerzőként (Korodi Enikő mellett) egy másik dolgozata is elhangzott, Hauer és Stache földtani térképészeti munkássága Erdélyben címen. A konferencia előadásainak anyaga kötetben jelent meg.