410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com


- 2017 -

Január 19. – Előadás a várban. Híres váradi családok sorozatban, Pásztai Ottó: Dr. Soós István polgármester.

Január 23. – Debrecen. Debrecen polgármestere meghívta a Varadinum kuratóriumát egy tapasztalatcserére, a két város kapcsolatainak bővítésére. Fő téma volt Debrecen városának részvétele a Festum Varadinumon. A megbeszélést a városházán tartották. Jelen volt Dukrét Géza.

Január 26. – Megbeszélés a református püspökségen. Jelen volt Csűry István püspök, Forró László főjegyző, Mátyás Attila evangélikus lelkipásztor, Gellért Gyula volt esperes. Téma: 500 éves a reformáció. Dukrét Géza felajánlotta, hogy megszervezi az ezzel kapcsolatos tudományos konferenciát. A javaslatot elfogadták.

Február 7. – A Partiumi Keresztény Egyetem rektorával megbeszéltük az idei, Váradon tartandó Partiumi Honismereti Konferenciát, a vele kapcsolatos problémákat, kéréseket, valamint az egyetemmel kapcsolatos további együttműködést. Ezután a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházában Együttműködési szerződést kötöttünk a Budapesti Városvédő Egyesülettel.

Február 16. – Munkaülés a várban. Átadtam az idei munkatervünket a vár igazgatóságának. Minden hónapban két tevékenységet, főleg előadásokat szervezünk.

Február 17. – Előadás a várban. Pásztai Ottó: A báró Gerliczy család.

Február 23. – Wanek Ferenc Kolozsvárt, az Erdélyi Múzeum-Egyesület előadótermében Nyárády Erazmus Gyula emlékezete című könyv (melynek társszerzője) bemutatóján vett részt.

Március 2. – Aláírtuk a szerződést a városházán a várbeli székhelyünkre.

Március 10. – Előadás a várban. Nagy Aranka: A magyar konyha.

Március 11. – Bihardiószegen Wanek Ferenc részt vett a Művelődés folyóirat Érmellék különszámának (melynek társszerzője) bemutatóján.

Március 15. – Minden megyében, koszorúzással egybekötött megemlékezésen vettünk részt.

Március 25. – Partiumi Honismereti Találkozó, a Partiumi Keresztény Egyetem Bartók termében. A következő előadások hangzottak el: Deák József: Várad, a királyok városa, a 2017. emlékévben; Dánielisz Endre: Arany János szalontai évei; Pásztai Ottó: Bunyitay Vincze püspök; Horber Pál: 110 éve született Dsida Jenő költő, műfordító, szerkesztő; Makai Zoltán: Az első világháború eseményei a román történészek nyomán; Vajda Sándor: Volt egyszer egy török mecset Borosjenőben.

Az előadások után díszoklevelet kaptak a 90 éven felüli tagtársaink: Antal Béla (93), Dánielisz Endre (92), Nagy László (93), Újvárosi Tíbor (94). Az új Partium lapszámunk 40 oldalas.

Március 27. – Az Iskola másként program keretében, Wanek Ferenc Bihardiószegen tartott tudománynépszerűsítő előadást A Föld és élővilágának fejlődéstörténete címen.

Március 30.–április 2. között, a XIX. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencián Wanek Ferenc a tanulmányi kirándulást vezette (pénteken), majd a szombati tudományos ülésszakon, plenáris-előadást tartott: Kalotaszeg kőbányászata, múlt és jelen, általános hazai tanulságokkal címen.

Április 4. – Aradon, a Xenopol Megyei Könyvtárban, társaságunk tagja, Matekovits Mihály tartott vetítettképes előadást a Tóth Árpás Irodalmi Körben Az Arad megyei iskolák névadói címmel. Sorra vette a magyar, vagy magyar tagozattal rendelkező iskolák névadóit a drámaíró Csiky Gergelytől kezdve. Röviden ismertette az egykori főispán Tabajdi Károly, az ágyai költő, Olosz Lajos, az aradi gyáros Neumann fivérek, a kisiratosi szerzetes, Godó Mihály, Móra Ferenc, a simonyifalvi Simonyi Imre tevékenységét, amiért méltóvá váltak egy iskolanévre. Jó lenne az előadást Arad valamennyi magyar iskolájában megtartani!

Április 6. – Előadás a várban, Dovin Irma: Népi díszítő motívumok.

Április 18. – Jakabffy László megkapta a Rimanóczy-díjat. A Rimanóczy-család neve elválaszthatatlan Nagyváradtól, id. és ifj. Rimanóczy Kálmán a város máig emblematikus épületeinek tervezői és kivitelezői voltak. A róluk elnevezett díjat egyenesági leszármazottaik, Rimanóczy Kálmán és Péter jelenlétében április 18-án, a műemléki világnapon adták át Jakabffy László építészmérnöknek. A díjátadás az Ady Endre Emlékmúzeumban történt.

Április 26.– Aláírtuk az együttműködési szerződést a Partiumi Keresztény Egyetemmel.

Május 2. – Dukrét Géza előadást tartott a Nemesek Egyesületénél, Szent László emlékek címmel.

Május 12. – Festum Varadinum. Vetítettképes előadás a várban: Nagyvárad régi képeslapokon. Bevezetőt Dukrét Géza mondott. A képeslapokat Mihálka Nándor vetítette, a látottakról és azok történetéről Péter I. Zoltán beszélt.

Május 13. II. Erdélyi Történelemtudományi doktorándusz konferencia, a Continental szállodában. Az Identitás, felekezet, vallásgyakorlat című szekciót Dukrét Géza vezette le.

Május 15. – Aradon a Csiky Gergely Főgimnázium dísztermében került sor Olasz Angéla történelemtanár Történelem és legenda című könyvének bemutatójára. A Kölcsey Egyesület vállalkozott arra, hogy az igen népszerű Fecskés könyvek sorozata 37. köteteként kiadja a gyűjteményt.

Május 17. – Dukrét Géza részt vett, Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konferenciatermében, Szent László múltunk alapja – jövőnk oszlopa. Keresztény értékrend Szent László uralkodói gyakorlatában című konferencián.

Május 18-19. – Az EMKE szervezésében Dsida Jenő napok zajlottak Szatmáron. Az előadóművész, Banner Zoltán „Én vagyok a Te távoli társad” címmel, versösszeállítással emlékezett a költőre. Másnap hét előadás hangzott el a költő életével, munkásságával kapcsolatban. A második nap délutánján a költő szobrának megkoszorúzására is sor került. Részt vett Fazekas Lóránd.

Május 20. – Őrizd a várat. Református egységnap. Ennek keretében konferencia: A reformáció kezdetei a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben. Kilenc egyházmegye ismertette a reformáció kezdeteit. A konferenciát Dukrét Géza szervezte meg. Anyaga külön kötetben jelent meg, amelyet szintén ő szerkesztett.

Május 26–27. – Tenke. A Fekete-Körös völgy kincsei II. című konferencián Dukrét Géza előadást tartott Bunyitay Vincze, a püspök monográfus címen. Dukrét Géza javaslatára emléktáblát avattak Nadányi Zoltán tiszteletére, a református művelődési központ falán.

Május 26. – A Bihardiószegen rendezett Bakator Bor- és Gasztrofesztivál tudományos előadóülésén Wanek Ferenc A bor geológiája címen tartott előadást.

Május 27. – Wanek Ferenc a bihardiószegi iskolásoknak tartott ismeretterjesztő vetített képes előadást A lombhullató levelű erdők gombái címen.

Május 30–31. között Wanek Ferenc részt vett Kolozsvárt A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VIII. nemzetközi konferencián, ahol: Elpusztult települések nevei, település-gyanús helynevek Kalotaszegen címen tartott nagy érdeklődéssel fogadott előadást.

Június 2–4. – Érmihályfalván: Szomszédolás, helytörténeti verseny diákoknak hét csoportban, Szilágyi Andrea vezetésével

Június 8. – Előadás a várban. Miskolczy Lajos: A Miskolczy család.

Június 15. – Előadás a várban. Bán László: Négy évtized a villamosművek szolgálatában.

Június 19. – Az egyetemmel kötött együttműködési szerződés alapján társaságunk 62 db. könyvet adományozott a PKE könyvtárának.

Június 29.–július 2. között Wanek Ferenc rendezte a X. Tudomány- és Technikatörténeti Konferenciát Nagybányán, ahol a szakmai kirándulást is vezette (előre megírt és kinyomtatott szövegének kiegészítéseként), a konferencián pedig bemutatta Középkori eltűnt kalotaszegi települések földrajzi azonosításának története című tanulmányát, vetített képekkel illusztrálva.

Július 11. – Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság által Torockón szervezett Természetkutató Tábor keretén belül, Wanek Ferenc egynapos sétán mutatta be a középiskolás résztvevőknek a falu földtani, bányászattörténeti, építészettörténeti és néprajzi értékeit.

Július 11. – Kihozták a nyomdából az új színes albumunkat, 300 példányban. Péter I. Zoltán: Nagyvárad történelmi templomai és zsinagógái.

Július 17–23. között, a Magyar természettudományi társulat diákpályázatának nyertesei részére Wanek Ferenc Parajdon szervezett Tehetségtábor igazgatójaként vezette, a minden napra tervezett, összesen hat körút jellegű, tájat, természetet, kultúrértékeket bemutató tanulmányi kirándulást.

Július 21–22. – Kirándulás: A Biblia nyomában. 18-an voltunk. Idegenvezető Dukrét Géza volt.

Debrecenben meglátogattuk a Református Nagytemplomot és a Református Kollégium kiállításait. Sárospatakon már várt minket dr. Kiss Endre József, ny. lelkipásztor, a Református Kollégium könyvtárának volt igazgatója, a Kazinczy Ferenc Társaság titkára, tagja a mi társaságunknak. Meglátogattuk a Rákóczi-várat. Sátoraljaújhelyen a Kazinczy Múzeumnál már várt minket annak nyugalmazott igazgatója, dr. Fehér József, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke, tagja a mi egyesületünknek. Átadott egy sor új könyvet, mi is az általunk kiadottakból. Első utunk a szlovákiai Borsiba vezetett az itt található Rákóczi-várba, ahol II. Rákóczi Ferenc született. Megkoszorúztuk a nagyságos fejedelem szobrát, majd elénekeltük a magyar és a székely Himnuszt. Széphalómban meglátogattuk a Magyar Nyelv Múzeumának impozáns épületét. Először megnéztük Kazinczy Ferenc Mauzóleumát, majd megkoszorúztuk Kazinczy sírját. Göncön meglátogattuk a református templomot, majd a templomkert túloldalán álló Károlyi Gáspár Múzeumot és Bibliakiállítást. Vizsolyban első utunk a 13. századi templomba vezetett. Ezután megnéztük Vizsoly 16. századi nyomdáját, Mantskovit Bálint Nyomtatástörténeti Múzeumát. A vizsolyi Biblia a kor legnagyobb nyomdai teljesítménye volt.

Augusztus 2. – Könyvbemutató a Lorántffy Központban. Péter I. Zoltán: Nagyvárad történelmi templomai és zsinagógái. Ismertette Dukrét Géza.

Augusztus elején – Kovács Rozália és Szilágyi Andrea helytörténeti kutatást végeztek Bagamérban, Tarr Ferenc tanító után, aki 9 évig volt tanító Érmihályfalván.

Augusztus 15. – Kovács Rozália bemutatta az Ér TV-ben Érmihályfalva helytörténeti látnivalóit: „Séta a Bernáth-kastélytól a Petőfi tábláig” címen.

Augusztus 16–20. között Wanek Ferenc Pécsett részt vett a HUNGEO 13. (Magyar Földtudományi Szakemberek Világtalálkozója) rendezvényein, ahol a tudományos ülésszak keretében, A mészkő- és gipszbányászat története Kalotaszegen címen tartott előadást.

Augusztus 24.– Kovács Rozália részt vett Székelyhídon a gyermekeknek tartott néprajzi-helytörténeti kiállításon, ahol Dobos Gábor betyárról tartott előadást.

Sepsiszentgyörgyön, a Kárpát-medence Ásványvizei XIII. Nemzetközi Tudományos Konferencia első napján, Wanek Ferenc Jegenye-fürdő erényei, múltja, jelene és remélhető jövője címen tartott vetítettképes előadást.

Augusztus 26. – Bihardiószeg. Érmelléki népi épített örökség és hagyományos kertkultúra című szakmai találkozó a Zichy-kastélyban. Dukrét Géza bemutatta azt a 13 kötetet, melyeket az egyesületünk adott ki az Érmellékről.

Szeptember 1–3. – XXIII. Partiumi Honismereti Konferenciát a Partiumi Keresztény Egyetem új épületének amfiteátrumában szerveztük meg.. A regisztráció alatt mindenki megkapta a 2-es számú Partium lapunkat, amely a konferencián elhangzó előadásokat tartalmazza.

Az ünnepélyes megnyitó a Szózat eléneklésével kezdődött. Ezt követően ökumenikus áhítatot tartott Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és Fodor József, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség általános helynöke. A résztvevőket köszöntötte: Dukrét Géza, a PBMET elnöke. A házigazdák nevében dr. Pálfi József, az egyetem rektora köszöntötte a konferenciát, kifejtette, hogy a két intézménynek közös célkitűzései vannak, közöttük a Partium és a Bánság értékeinek felkutatása és megismertetése. Ennek érdekében a PKE és a PBMET együttműködési szerződést írt alá. Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke kihangsúlyozta, hogy minden ilyen rendezvényt, ahol megnyilvánulhatunk, támogatni kell. Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének ügyvezető elnöke elmondta, hogy az egyesület egyik értéke ennek a térségnek, hiszen ha nem lennének feltárva a helyi értékek, akkor azok már nem is lennének. Igazi műhelyt hoztak létre az itt folyó kutatómunka érdekében. Gaál György, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság (KLMT) elnöke szerint az egyesület által elvégzett munka maradandó értéke a magyar művelődéstörténetnek. Ráday Mihály, a Város- és Faluvédők Szövetségének elnöke szerint nagyon fontos megóvni épített örökségünket. Utalva az egyesület könyvkiadására, fontosnak tartja, hogy a feltárt helytörténeti anyagok könyvekben megjelenjenek, mert így biztosan hozzáférhetők. Wanek Ferenc az Erdélyi Múzeum Egyesület nevében üdvözölte a konferenciát, sok sikert kívánva. Révász Gizella, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány elnöke boldognak érezte magát, hogy itt lehet, mert sokat tanult az egyesülettől. Kállai Irén, a Berettyó Kulturális Központ igazgatója, kifejtette, hogy régi kapcsolatai vannak az egyesülettel, közös tevékenységek szervezésében és a könyvkiadásban. A konferenciát még megtisztelte jelenlétével Széphegyi László, a Város és Faluvédők Szövetségének alelnöke, Fehér József, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke, Kiss Endre József, a Kazinczy Ferenc Társaság titkára, dr. Dénes Zoltán kanonok, egyetemi docens, Millisits Máté, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke, Sárkány Viola, a Bocskai István Szövetség elnöke, Dukrét Lajos, a Háromszéki Erdélyi Kárpát Egyesület elnöke, Balazsi József, Érsemjén polgármestere.

A köszöntések után átadtuk az idei Fényes Elek-díjakat: Berecz Gábor, az aradi Kölcsey Egyesület elnöke és Gaál György, a KLMT elnöke kapta meg.

Az ünnepség után a plenáris ülés következett. A konferencia témái a következők voltak: Szent László éve, a Reformáció ötszáz éves ünnepe, Nagy személyiségeink emlékezete. Meghallgattuk Bélfenyéri Tamást, Fugyivásárhely, Szent László törvénykönyveiről. Dr. Pálfi József érdekes előadást tartott a Váradi Bibliáról. Olasz Angéla, Arad, a Kárpát-medencében található Szent László-emlékeket ismertette, vetített képes előadásban.

Délután dr. Csorba Csaba, Sátoraljaújhely, A keresztény vallás változásai térben és időben című értekezését ismertette. A kereszténység több mint kétezer évének eseményeibe nyújtott betekintést. Szekernyés János, Temesvár, A protestantizmus kezdetei a Temesközben című nagy ívű ismertetőjét hallgathattuk meg. Dr. Dénes Zoltán atya a levéltári kutatások kimeríthetetlenségéről beszélt a Szent László emlékei Biharban című, rendkívül érdekes előadásában. Kifejtette, hogy a váradi vár nemzeti emlékhely, ahol királyaink vannak eltemetve. Deák József, Borossebes, I. Zsigmond király életéről és szerepéről beszélt. Ezután könyvbemutató következett: Fazekas Lóránd Egy nemesi család évszázadai. A Böszörményiek Szatmárban című könyvét Kiss Kálmán, Túrterebes, ismertette. Itt említem meg, hogy a Podmaniczky-díjas Kósa Pál, a Várak, kastélyok, templomok folyóirat főszerkesztője, számos folyóiratot hozott ajándékba.

Ezután a közgyűlés következett, amelyen az elnök és a területi elnökök rövid beszámolót tartottak. Majd a következő problémákat tárgyaltuk meg: a következő év kutatási témái, javaslatok a jövő évi programba, a következő konferencia helyszíne, székhely a Partiumi Keresztény Egyetemen, majd díszokleveleket adtunk át a nyolcvanon felüli tagtársainknak. Ezek a következők: Deák József (Borossebes), Fazekas Lóránd (Szatmárnémeti), Horber Pál (Nagyvárad), Juhász Ibolya (Rév), Krestyán Ilona (Temesvár), Lakóné Hegyi Éva (Zilah), Makai Zoltán (Nagyvárad), Miskolczy Lajos (Nagyvárad), Nagy Aranka (Nagyvárad), Nagy Magdaléna (Nagyvárad), Pásztai Ottó (Nagyvárad), Starmüller Géza (Kolozsvár).

Este fellépett a Csillagocska néptánccsoport, fergeteges előadást tartva. Majd meghallgattuk Meleg Vilmos színművész szívhez szóló előadóestjét.

Szombat délelőtt a következő előadások hangzottak el: Mihálka Nándor, Nagyvárad, vetített képes előadásában a váradi várban történt ásatások történetét, a középkori székesegyház építéstörténetét ismertette. Mivel Arany-évet is ünneplünk, két előadás hangzott el: Nagy Aranka, Nagyvárad, Arany János családja, Ujj János, Arad, az aradi Kölcsey Egyesület emlékezése Arany János halálakor. Ezután dr. Vajda Sándor, Borosjenő, Perecsényi Nagy László író, költő életét és munkásságát ismertette, aki Nagyváradon született, s korának egyik polihisztora volt. Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője bemutatta a legújabb lapszámokat. Ezután Millisits Máté, Budapestről, Európa Nostra-díjas, műemléki felújítások a Kárpát-medencében című kiállítását nyitotta meg.

Kávészünet után Kiss Endre József, Sárospatak, A reformáció Közép-Európában című előadását hallhattuk meg, majd Kupán Árpád, Nagyvárad, az egyházépítő és szervező Sulyok István püspök áldozatos tevékenységét ismertette. Pásztai Ottó, Nagyvárad, az András család híres személyiségeinek munkásságát mutatta be. A kétszáz éve született Irinyi Jánosról, a tudósról Makai Zoltán, Nagyvárad, értekezett. Dr. Szabó József, bihardiószegi helytörténész az Érmellék szőlészetének és borászatának apostolait mutatta be. Messik Miklós, a budapesti Magyar Emlékek a Világban Egyesület elnöke Széchenyi-emlékek nyomában a Partiumban című, vetített képes előadását tekinthettük meg.

Délután két előadást hallgattunk meg: Vallasek István, Kolozsvár, Toró Tibor atomfizikus élete és munkássága, Komáromi Ernő, Nagyvárad, Szántói Komáromi János élete és munkássága. Ezután, Mihálka Nándor muzeológus vezetésével meglátogattuk a nemrég restaurált váradi vár részeit, a Vármúzeumot. Közben megkoszorúztuk Arany János szobrát. Este, Dalolj velünk címen, magyar nótákat énekeltünk.

Vasárnap a Fekete-Körös-völgyének műemlék templomaival és népművészetével ismerkedtek a résztvevők. Magyarremetén megcsodáltuk a nemrég restaurált 13. századi műemlék templomot. Itt található a Partiumban egyedül álló Szent László-legenda falfestményei. Belényesben meglátogattuk a római katolikus templomot, amely 1752-ben épült. Ezután megkoszorúztuk Köröstárkányban a mártírok és hősi halottak emlékművét. Várasfenesen megcsodáltuk a Vura család tájházát, amelyben megőrizték a család régi népviseletét, régi tárgyait. Itt épült fel Györffy István néprajztudós emlékterme. Az ő tevékenységéről, a Fekete-Körös-völgyi kutatómunkájáról Dukrét Géza tartott előadást. Körutunkat Nagyszalonta megismerésével zártuk. Dánielisz Endre ny. tanár, helytörténész bemutatta a szoborparkot, a református templomot, az Arany-portát, Sinka István és Zilahy Lajos szülőházát, végül a Csonka-toronyban lévő Arany János Emlékmúzeumot.

A konferenciát támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Bihar Megyei Szociális és Közösségfejlesztési Igazgatóság, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, valamint az RMDSZ és Communitas Alapítvány.

Szeptember 3. – Egriben szervezték meg Csűri Bálint szobrának megkoszorúzását. Jelen volt Kiss Kálmán.

Szeptember 5.– Kovács Rozália és Szilágyi Andrea Sátoraljaújhelyen, a levéltárban voltak kutatni, a Zemplén megyéből származó Bernáth család eredetéről, ottani ágáról.

szeptember 10. – Rév. Emléktáblát avattunk, közösen a Pro Rév Egyesülettel Juhász Viktor tiszteletére, születésének 90. évfordulója alkalmából. A megemlékezés a református templomban kezdődött, ahol Hasas János alpolgármester köszöntése után Dukrét Géza ismertette Juhász Viktor gazdag életét. Közreműködött Meleg Vilmos színművész. Ezt követően Juhász Ibolya és Dukrét Géza leleplezték az emléktáblát, Juhász Viktor hajdani lakóháza falán.

Szeptember 11–15. között, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem földtan szakos öt diákjával Wanek Ferenc Sztánán terepkutatást folytatott a falu és környéke földtani monográfiájának megírásához.

Szeptember 20. – Dánielisz Endre megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét, Áder János magyar államfőtől. A kitüntetést Mille Lajos kolozsvári főkonzul adta át a Hajdúhét keretében.

Szeptember 23. – Könyvbemutató a Darvas la Roche-palotában. Dánielisz Endre: Közkincsé lett a teljes Arany-életmű című kötetét Szűcs László, a Várad főszerkesztője és Szilágyi Aladár közíró ismertette. Hozzászólt Dánielisz Endre, ismertetve eddigi munkásságát.

Szeptember 25. – Az Aradi Hagyományőrző Polgárok Egyesülete rendezésében, a Jelen Ház nagytermében került sor a Csillagok közt támadt új csillag című előadásra. Bevezetőként a szép számú közönség a Murvai Miklósnak a szentté avatott királyunkról. I. Lászlóról összeállított színes videoklippjét tekintette meg. A meghívott előadó, Olasz Angéla történelemtanár, a PBMET Fényes Elek-díjasa egy jól felépített, képekkel illusztrált expozéban taglalta Szent László magyar király életútját.

Szeptember 28-án, Kolozsvárt, az Erdélyi Múzeum-Egylet előadótermében Wanek Ferenc tartott előadást: Jegenye-fürdő erényei, múltja, jelene és remélhető jövője címen.

Október 6. – Koszorúzási ünnepek minden megyében.

Október 9-én és 13-án bemutatták Fazekas Lóránd „Egy nemesi család évszázadai, a Böszörményiek Szatmárban” című könyvét, Pettyén református templomában és a Szatmári református esperesi hivatal tanácstermében. A könyvet bemutatta Elek György újságíró és Kiss Kálmán ny. tanár. Jelen volt még Tóth Géza.

Október 13–14. – az EMT Nagyváradon tartotta meg a Nemzetközi Energetika-Elektrotechnika konferenciáját, ahol Makai Zoltán is tartott egy előadást. 14-én egy kirándulást szerveztek Nagyvárad–Érmihályfalva–Nagykároly útvonalon. Megtekintették a Fényes Elek emlékparkot, a diószegi Zichy-kastélyt és múzeumot, a székelyhídi református templomot, Érsemlyén nevezetességeit, majd a Károlyi kastélyt és múzeumot. A helyi  idegenvezetésben sokat segítettek Tokár Sándor csokalyi tiszteletes, dr. Szabó József, Darkó Irén, a Zichy-múzeum könyvtárosa, valamint Csorba Teréz tagtársunk.

Október 18. – Szent László király szentté avatásának 825. évfordulóján Emődi Tamás, Dukrét Géza, Pásztai Ottó, Péter I. Zoltán, Voiticsek Árpád és Voiticsek Ilona oklevelet és aranyozott emlékérmet kapott szent királyunk örökségének megőrzéséért és továbbadásáért végzett értékes munkálkodásáért.

Október 19. – Aradon a Jelen Ház nagytermében mutatták be társaságunk tagja, Ujj Jánosnak az Irodalmi Jelen Könyvek sorozatban megjelent Arany János és Arad című könyvét. A könyvet Jámbor Gyula újságíró, a kötet szerkesztője ismertette a nagyszámú hallgatóságnak. A könyvben a szerző a magyar nyelv legnagyobb mesterének rövid (két hetes) aradi tartózkodásáról, a halálakor a Kölcsey Egyesület által szervezett emlékező műsorról, az aradiak látogatásairól a nagyszalontai múzeumba, az aradi Arany emlékezésekről értekezik. A kötet összefoglalja az Aradon a sajtóban megjelent jelentősebb írásokat, valamint listát közöl az Erdélyben megjelent műveiről, illetve az Aranyról írt fontosabb tanulmányokról is.

Október 20. – Konferencia a váradi várban: Együttműködési lehetőségek Magyarország és Románia turizmusában. Dukrét Géza tárgyalt Miskolc város önkormányzatával, Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesülettel, az IBUSZ Utazási Irodák kft. képviselőivel.

Október 23. – Megjelent legújabb kötetünk: Civil Akadémiák története. 1999–2016. Összeállította és szerkesztette Dukrét Géza.

Október 26.– Érmihályfalván találkozó és előadás volt a könyvtárban, ahol Dánielisz Endre tagtársunk tartott előadást Arany Jánosról és kutatásairól. Jelen volt Szalai Ilona, Szilágyi Andrea, Kovács Rozália.

Október 28. – Halmi 800 éves. Az egynapos rendezvény keretében mutatták be Balogh Béla levéltáros, a falu szülöttjének Halmiról megjelent könyvét, magyar és román nyelven. Délben Miskolc város küldöttsége emléktáblát leplezett le Szentpáli István (1861–1924) a falu szülöttjének emlékére, aki hosszú éven át volt a város polgármestere. Ezt követően hullt le a lepel arról a hatalmas gránit szikláról, amelyre a 800 év táblácskáját helyezték el. Társaságunk részéről jelen volt Kiss Kálmán, Tóth Géza és Fazekas Lóránd, aki évtizedekig volt a község lakója és gyermekeinek oktatója.

November 7. – A Kolozsvár Társaság Volt egyszer egy Bolyai sorozat keretében, Buchwald Péter moderátor vezetésével, Balás Árpád, Bartos-Elekes Zsombor, Hantz Lám Irén és T. Veress Éva mellett, Wanek Ferenc kerekasztal-beszélgetést folytatott a földrajz és földtan ottani oktatástörténetéről.

November 9. – Dukrét Géza vetítettképes előadást tartott a Premontrei Öregdiákok Egyesületében, a Szent László Gimnáziumban, A Biblia nyomában címen.

Aradon, a Jelen Ház nagytermében mutatták be Puskel Péter Aradon éltek. Arcok a (közel)múltból című, sorrendben a tizenhatodik kötetét. A könyvről Jámbor Gyula, az egykori szerkesztőtárs beszélt. A könyv szerzője elmondta, hogy gondosan elrakta a korábbi jegyzetfüzeteit, s most előszedte, átlapozta azokat. Ezekben talált rá néhány olyan feljegyzésre, amely egy-egy személyre vonatkoznak. Őket az akkor megírt cikkben legfeljebb megemlítette, de az általuk elmondottak, az ő sorsuk nem tartozott az akkori témához. Ezekből előbb huszonöt történetet, divatosan „sztorit” akart tálalni az újságban, aztán olyan sikeres lett a sorozat, hogy a szám végül 51-re növekedett. Olyan személyekről olvashattunk a napilapban, illetve olvashatunk a könyvben, akik még kortársaink voltak- Akad közöttük építész, zenész, képzőművész, több újságíró (volt kollégák), pedagógus, orvos, politikus, ékszerész, mérnök, muzeológus, színész, amatőr helytörténész és színjátszó.

November 10. – Partiumi Magyar Tudomány Napja, a Partiumi Keresztény Egyetem új épületének amfiteátrumában. Dukrét Géza ismertette egyesületünk tevékenységét, kihangsúlyozva a könyvkiadást. Bemutatta a legújabb köteteinket.

November 14. – Sándorhomokon szobrot avattak a református templom előtt Kováts Lajosnak, a falu szülöttének, az 1800-as évek politikai személyiségének, a közgazdásznak, lapszerkesztőnek, közlekedésügyi államtitkárnak, a Kossuth-kormány tagjának. A szobor alkotója Erdei István. Az eseményen jelen volt Tóth Géza.

November 16–18. – Ady Endre születésének 140. évfordulója alkalmából az EMKE háromnapos ünnepséget szervezett. Ennek keretében, 16-án emléktáblát avattak Gabriel Georgescu költőnek, az Ady-versek román fordítójának emlékére, este pedig Ady-est zajlott a Római Katolikus Püspökség dísztermében. 17-én „Az örök Ady ” címmel irodalmi tanácskozást szerveztek Szatmárnémetiben. A harmadik nap került sor az Érmindszenti zarándoklatra, az Ady emlékhelyen (szülőház, kúria), a költő szobránál, ahol köszöntők, emlékezések, szavalatok hangzottak el, amelyet koszorúzás követett. E nap délutánján Nagykárolyban leplezték le Bíró Lajos szobrászművész Ady és Marchis Otília (Itóka) szoborkompozíciót. Ezeken, az eseményeken részt vett Kiss Kálmán, Tóth Géza és Fazekas Lóránd

November 18. – Elnökségi űlés a Partiumi Keresztény Egyetem Fényes Elek-termében. 18-an voltak jelen. Megbeszélés Székedi Leventével, a PKE tudományos igazgatójával. Kölcsönösen elmondtuk, hogy ki mivel tud hozzájárulni az egyetemmel történő szorosabb kapcsolathoz. Összeállítottuk a jövő évi munkatervet. A XXIV. Partiumi Honismereti Konferenciát Érsemjénben szervezzük meg. Fő hangsúly: egyesületünk 25 éves évfordulójának megünneplése. Javaslatok a Fényes Elek-díjhoz. Jövő évi könyvkiadási tervünk.

November 25. – A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében megtartott 16. Erdélyi Természettudományos Konferencia ,Földtudományok’ szekcióját Wanek Ferenc vezette.

November 30. – Aradon, a városháza Ferdinánd termében tartották meg az Arad – a Nagy Egyesülés politikai fővárosa című országos szimpoziont. Az ülés első részében adták át Az A. D. Xenopol Román Történelmi Társaság Oklevelét az Arad. Gazdaság és társadalom című történelmi monográfia mintegy húsz szerzőjének. Az országos kitüntetettek között négy magyar történetíró, közöttük társaságunk két tagja, Puskel Péter és Ujj János helytörténész is szerepel.

December elején – Érmihályfalván, Máté Imrére emlékezve, Baricz Nánási Noémi gyermekekkel rajzkiállítást rendezett, amelyen Máté Imre gyermekversek adták a rajzok témáját.

December 7. – Részt vettünk Berettyóújfaluban, a Nadányi Zoltán Művelődési Házban tartott X. Bihari Diéta című konferencián.

December 9. – Kolozsvár. Az Abt Antal—Gaál István Emlékkonferencián a két ünnepelt életéről és munkásságáról Wanek Ferenc tartott egy-egy vetítettképes előadást.

December 14. – Mivel megszüntetjük a várban lévő székhelyünket, átszállították a könyvtárunkat a Partiumi Keresztény Egyetemre. Itt már kijelölték az új székhelyünket.

December 22. – Részt vettünk Fényes Elek-díjasunk, Veres Kovács Attila, református lelkipásztor temetésén. Óriási veszteség nagyvárad magyarságának.

December 28. – Erdei Péter villamosmérnök Szatmárnémeti villamosításáról szóló, „Volt egyszer….a Villanytelep” című könyvét mutatták be, a nemrég restaurált Iparosotthonban. A bemutatón jelen volt Tóth Géza, és Fazekas Lóránd.