410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com


- 2018 -

Január 5. – Kérvényt adtunk be a városhoz, hogy felmondjuk a várbeli székhelyünket, mivel helyet kapunk a Partiumi Keresztény Egyetemen.

Január 10. – Kuthy Lajosra emlékeztek az érmihályfalvi városi könyvtárban, szépszámú résztvevő előtt. A tagságból jelen volt Szalai Ilona, Szilágyi Andrea, Kovács Rozália.

Aradon a Jelen Ház nagytermében szépszámú közönség előtt mutatták be Puskel Péter Palota a Zrinyi utcában című kötetét. A Kölcsey Egyesület Fecskés könyvek sorozatában megjelent kötet születéséről Berecz Gábor egyesületi elnök beszélt, majd annak tartalmát Ujj János ismertette.

Január 15. – könyvtárunk fontos részét integrálják az egyetem könyvtárába. Marad a miénk, de így könnyebben használhatják az egyetemisták is.

Január 16. – Egy érdekes tanulmányát mutatta be dr. Vajda Sándor orvos, Társaságunk tagja Aradon, a megyei könyvtár olvasótermében. Petőfi, a haza ragyogó csillagának fia kis mécses volt című vetítéssel egybekötött előadását szépszámú irodalomkedvelő hallgatta. Dr. Vajda Sándor érdekfeszítő, tömören összefogott előadását Czernák Ferenc megtapsolt szavalatai tették változatossá.

Január 20. – a Magyar Kultúra Napja keretében könyvbemutatót szerveztek Temesváron. Dr. Magyari Sára: Magyar, mint idegen nyelv tanítása című könyvet Tácsi Erika ny. magyartanár, fordító ismertette.

Január 25. – megbeszélés Székedi Levente tudományos igazgatóval: hogyan tovább? Hogyan biztosítják a termet a PKE-en?

Január 28. – Kovács Rozália, a 25 éves PBMET tiszteletére, összeállította Érmihályfalva 25 éves honismereti/helytörténeti tevékenységét, s átadta Nyakó József polgármesternek.

Februárban nyitotta a Mátyás király emlékévet az Aradi Hagyományőrző Polgárok Egyesülete a Jelen Ház nagytermében. Az est előadója, Olasz Angéla, Fényes Elek-díjas történelemtanár mintegy másfél órás expozéjában általános képet festett a nagy reneszánsz uralkodó életéről és uralkodásáról. Vázolta a nagy király gazdaságpolitikáját, törvényeit, a hadserege megerősítését. Uralkodása alatt a királyi udvar a reneszánsz egyik legjelentősebb központjává vált.

Február 6. – megmutatták az ideiglenes székhelyünket, a régi egyetemi épület oldalfolyosóján: apró, nincs ablaka, nincs berendezése. Megígérték, hogy ősszel kapunk egy rendes irodát. Majd a PKE új épületének könyvraktárában kiválogattuk azokat a köteteket, amelyeket elhelyeznek az egyetemi könyvtár mellé.

Február 13. – Egriben megkoszorúzták Csűry Bálint szobrát és emléktábláját. Részt vett Kiss Kálmán, Bara István, Fazekas Lóránd.

Február 15. – Megalapítottuk a Bihar Megyei Értéktár Bizottságot. Megválasztották elnöknek Dukrét Gézát, alelnöknek Kucharszki Zoltánt. Kijelöltük az egyes albizottságok vezetőit. Titkárnak Dovin Irmát kértük fel. Eljöttek a megye minden részéből, összesen 47-en. Jelen volt Hegedűs Csilla Kolozsvárról, az Erdélyi Értéktár Bizottság elnöke és Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének ügyvezető elnöke, parlamenti képviselő.

Március 7. – Átadták hivatalosan az ideiglenes székhelyünket az egyetem régi főépületében. Kiválogattam azokat a könyveket, amelyeket át fognak szállítani az irodánkba.

Március 14–15. – Wanek Ferenc részt vett az RMDSZ, a Kolozsvári Magyar Konzulátus, illetve a Kolozsvári Magyar Opera által az 1848. március 15. tiszteletére rendezett eseménysorozaton.

Március 15. – Dovin Irma és Nagy Magda koszorúzott a Szacsvay –szobornál, Nagyváradon.

Erdei János részt vett Szilágysomlyón a városi közös magyar rendezvény ünnepi műsorán, a fáklyás felvonuláson és a koszorúzáson.

Március 16. – Szilágyi Andrea vetélkedőt szervezett az érmihályfalvi iskolában, a VI. és VII. osztályos tanulók részvételével, az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiből.

Március 18. – Erdei János részt vett Somlyóújlakon, a Református Templom ünnepi előadásán és a Zászló és Címer Napja alkalmával az Országzászló bemutatásán.

Szobrot állítottak Széchenyi Istvánnak Szatmárnémeti központjában. Részt vettek a PBMET tagjai.

Március 21. – Wanek Ferenc, a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagja, egyben a szervezet választmányi tagja minőségben részt vett annak négyévente tartott tisztújító közgyűlésén, Budapesten.

Március 24. – Wanek Ferenc részt vett a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság közgyűlésén, melyet egy nappal megelőzött Kelemen Lajos: Napló 1. (1890–1920) könyvének bemutatása.

Március 24. – Partiumi Honismereti Találkozó. A PKE 14-es termében tartottuk. Jelen volt 42 személy. Elhangzott hat előadás: Makai Zoltán: 110 éve született Teller Ede atomfizikus; Nagy Aranka: Görgey Arthur, a szabadságharc tábornoka; Dr. Vajda Sándor: Volt egyszer egy török mecset Borosjenőben; Komáromi Ernő: A nagyváradi Barátok Templomának pantheonja; Kovács Rozália: Az Érmellék festője, Fekete Károly; Vallasek István: Abt Antal kolozsvári fizika professzor élete és munkássága. Ezután közgyűlést tartottunk, melynek fő témája egyesületünk 25 éves évfordulójának megünneplése. Határozatok születtek: a konferenciát Érsemjénben tartjuk, évkönyvet adunk ki, a gyomaendrődi kirándulás megszervezése, kijelöltük, hogy kik kapják meg az idei Fényes Elek-díjakat.

Április 4. – Közös pályázatot nyertünk a Tuzsér Alapítvánnyal, a tuzséri kastély restaurálására és a turizmusra. Ma volt a pályázat bemutatója, de nem tudtunk részt venni rajta.

Április 5–8. között zajlottak a XX. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia rendezvényei Gyulafehérvárt, melynek 40 oldalas kirándulásvezetője megírásában társszerző volt Wanek Ferenc, valamint részt vett a konferenciakötet dolgozatainak lektorálásában.

Április 13. – A Festum Varadinum kuratóriumi gyűlése, amelynek mi is tagja vagyunk, a civil szervezeteket Dukrét Géza képviseli. Véglegesítettük a Festum Varadinum programját.

Április 26. – Mivel nyertünk 250 000 Ft-ot elküldtem a szerződéseket a Bethlen Gábor Alapítványnak.

Április 28. – Sátoraljaújhely – tisztújító közgyűlés a Kazinczy Ferenc Társaságnál. Balazsi József érsemjéni polgármester kocsijával mentünk. A gyűlést dr. Kovács Dániel vezette le. Fehér József elnök beszámolt az egyesület tevékenységéről. Új elnökséget választottak, cél volt a fiatalítás. Hozzászólt Dukrét Géza: 2000-től tagja a társaságnak, 2007-ben megszervezte a társaság erdélyi körútját Kazinczy nyomában, 2009-ben mi szerveztük meg a nemzetközi Kazinczy-konferenciát Érsemjénben, 2012-ben Fehér József és Kiss Endre tagjai lettek a mi társaságunknak, 2017-ben Ők segítették a mi kirándulásunk megszervezését. Ezután hivatalosan meghívta az elnökséget az őszi konferenciánkra.

Május 4–5. között Wanek Ferenc részt vett Nagyváradon, a Festum Varadinum keretében tartott Történész Konferencián.

Május 6. – A Bánsági magyar napok keretében, a lugosi, az igazfalvi és a facsádi református templomokban Néked zeng ez a dal című anyák napi műsort mutatott be a Bartók Béla Vegyeskar, Gáspár Mária karvezetővel, Tácsi Erika szervezésében.

Május 10. – Előadás a Partiumi Keresztény Egyetem Bartók termében. Pásztai Ottó: Híres váradi családok: a Tisza család és a Rhédey család. A terem zsúfolásig volt.

Május 11. – Wanek Ferenc részt vett a Kelemen Lajos Műemlékvédelmi Díj átadási ünnepségén, amelyen a kitüntetést Gaal György elnök Makai Dorottyának és Furu Árpádnak adta át.

Május 18. – Kovács Rozália Kiválósági oklevelet kapott Érmihályfalva Helyi Tanácsától, „érdemei elismeréseként, városunk kulturális életében kifejtett áldozatos munkájáért.” (kép)

Május 23. – A Mátyás király-év alkalmával Erdei János, Józsa Nándor közreműködésével Szilágysomlyón szervezte meg a partiumi ifjúsági körzeti vetélkedőt, 16 csapat részvételével.

Május 24. – Az Érmihályfalvi RMDSZ nőszervezetének rendezvényén Sorsfordító nők az elmúlt 100 évben címen Kovács Rozália oklevelet és emlékplakettet kapott, a kultúrház kistermében. Szilágyi Andrea és Szalai Ilona is részt vett az ünnepségen.

Május 24–25. – Wanek Ferenc részt vett A nyelvföldrajztól a névföldrajzig elnevezésű nemzetközi konferenciasorozat IX. ülésszakán (Név és társadalom a magyar nyelvterület peremén), Eszéken (Horvátország), ahol Településhálózat a középkori Kolozsvár környékén a helynevek tükrében címen tartott előadást. Az előadás kivonata horvát és magyar nyelven megjelent a konferenciafüzetben (27. oldal).

Május 26. – Tenke. A Fekete-Körös völgy kincsei III. című, táj és honismereti konferencia. Szervezője Berke Sándor tiszteletes. Előadást tartott Dukrét Géza: Beöthy Ödön, a reformnemzedék egyik legkiválóbb országgyűlési szónoka.

Júniusban – Érmihályfalván, Szilágyi Andrea kezdeményezésére, megpróbálták újraszervezni a helybeli honismereti kört. Ekkor kezdődött meg az adatgyűjtés, a vásár témájú könyvhöz is. A kör tagjai, az érdeklődők havonta egy alkalommal gyűlnek össze megbeszélésre (június 15, július 20, szeptember 21, december 7.), képeket, adatokat gyűjtenek a város múltjából és megpróbálnak száz jelentős személyiség adatait összeszedni, egy könyv részére.

Június 11. – leadtuk pályázatunkat a megyei tanácshoz az új évkönyvünkre.

Június 16. –Aradon a városháza Ferdinánd termében tartott szimpozionon az aradi magyar színjátszás két évszázadáról emlékeztek meg. A termet megtöltő közönséget Péter Tamás, Magyarország temesvári tb. konzulja, valamint Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is köszöntötte. Az elhangzott értekezéseket kétnyelvű könyv formájában is megjelentette a kezdeményező Kölcsey Egyesület. Ebben a PBMET két aradi tagjának, Puskel Péternek és Ujj Jánosnak is megjelent egy-egy tanulmánya. Ugyanakkor jelent meg Társaságunk tagja, Berecz Gábor szerkesztésében a Havi Szemle júniusi, szintén színháztörténeti száma. Ebben, Berecz Gábornak, a Kölcsey Diákszínpad és akik innen indultak című értekezése olvasható.

Június 24. – Magyarremete. Csiszér Norbert Lóránt új tiszteletes beiktatása, majd Szent László szobrának leleplezése a református templom kertjében. Egyesületünket Dukrét Géza képviselte, aki elhelyezte a kegyelet koszorúját.

Június 25. – Aláírtuk a szerződést a megyei tanácsnál, 5000 lejre.

Június 28–július 1. között Wanek Ferenc részt vett a XI. Tudomány és Technikatörténeti Konferencián, Csíksomlyón, ahol Kolozsvár környéke középkori településhálózatának megismerése – tudománytörténeti fordulópontok, mai ismertségi szint címen tartott plenáris előadást. A dolgozat kivonata megjelent a Konferenciakötetben. A konferencia földrajzi vonatkozású dolgozatairól részletesen beszámolt a Geográfus hírlevél internetes folyóirat 52. számában.

Június 29–július 3. között Erdei János, Bartók Mártával együtt (Nyíregyházáról) közösen szervezték és vezették a Szent Jobb zarándoklat partiumi szakaszát a Szentjobb –Székelyhíd – Gálospetri – Szaniszló – Piricse útvonalon.

Június 30. – Dukrét Géza előadást tartott Nagyvárad történelméről a Fotóművészeti Nyári Egyetem keretében, a várban.

Július 2–6. között Kovács Rozália és Szilágyi Andrea részt vett a Honismereti Akadémián, Győrben.

Július 6–8. – Kirándulás Gyomaendrődre és környékén. A Szent Antal Zarándokházban voltunk elszállásolva. Az első napmeglátogattuk a Kner Múzeumot, a PappZsigmond Emlékházat, Dévaványán a Berecki Imre Helytörténeti Gyűjteményt és a túzokrezervátumot. Második napmeglátogattuk Szarvason az evangélikus templomot és az arborétumot, ezután a Bathyany-kastélyromot, a Kondorosi-csárdát, délután a Bárka Halászati Látogatóközpontot és az Endrődi Tájházat. Harmadik napmeglátogattuk az endrődi római katolikus templomot, a gyomai római katolikus templomot, a gyomai református templomot. Délután, hazafelé jövet, megálltunk Zsákán a Rhédey-kastélynál.

A kiránduláson 18-an vettünk részt, egy mikrobusszal, főszervezője Szonda István volt, a zarándokház vezetője. Kitűnő ellátásban volt részünk.

Július 14. – Jakabffy Lászlóval egy pályázatot készítettünk el, két szobor, Petőfi Sándor és George Enescu szobrának restaurálására a Félix-fürdőben.

Július 24. – Kolozsvár. Az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság gyűlése. Sikerült elérni, hogy a siteri református templomot bevegyék az erdélyi értéktárba.

Július 26. – Értesítettek a Megyei Tanácstól, hogy a pályázataink alapján 7000 lejt kapunk a konferencia szervezésére és 5000 lejt az új évkönyvünkre. Ez óriási segítség. Így már méltóan ünnepelhetjük meg egyesületünk 25 éves évfordulóját.

Augusztus 12. – a Bocskai-napok alkalmából Szárazberken megkoszorúzták Bocskai István fejedelem szobrát. Részt vett Fazekas Lóránd.

Augusztus 14. – Elkészült az évkönyvünk első 25 példánya, kemény kötésben. Nagyon reprezentatív kötet.

Augusztus 15. – Érsemjén. Részletesen megbeszéltük Balazsi József polgármesterrel az összes lehetséges problémákat, a konferenciával kapcsolatban: program, szállás, étkezés.

Augusztus 16. – Véglegesítettük pályázatunkat a szobrok restaurálásához.

Augusztus 17. – elhoztuk a nyomdából az új évkönyvünket.

Augusztus 20. – a Szatmárnémeti Római Katolikus Székesegyházban tartott ünnepi szent mise után a résztvevők megkoszorúzták a templom külső fülkéjében elhelyezett Szent István szobrot, ezzel leróva kegyeletüket nagy királyunk előtt. Egyesületünket Muzsnay Árpád És Tóth Géza-Ivor képviselte.

Siter. Résztvettünk a Szent István tiszteletére szervezett oratóriumon, a református templomban. A zenekar és az operaénekesek Magyarországról érkeztek. Felemelő volt.

Augusztus 22. – Wanek Ferenc a Kolozsvári Magyar Napok keretében, a Kolozsvár Társaság meghívottjaként előadást tartott Kolozsvár településhálózata a középkorban címen.

Augusztus 26. – az érendrédi falunapon, az úgynevezett Gólyafeszivál keretében, a község presztízsének és jó hírnevének növeléséért öt személynek, köztük Fazekas Lórándnak Díszpolgári Oklevelet adományoztak.

Augusztus 31–szeptember 2. – Partiumi Honismereti Konferencia

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 2018. augusztus 31. és szeptember 2. között Érsemjénben szervezte meg a XXIV. Partiumi Honismereti Konferenciáját, a Fráter Lóránd Művelődési Központban. A regisztráció alatt mindenki megkapta a társaság új évkönyvét: A helytörténeti kutatás és a honismeret nyomában címen, valamint a 25 éves évforduló alkalmából kiadott Emléklapot.

Az ünnepélyes megnyitó a Szózat eléneklésével kezdődött. Ezt követően ökumenikus áhítatot tartott Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke. A résztvevőket köszöntötte: Dukrét Géza, a PBMET elnöke. A házigazdák nevében Balazsi József köszöntötte a konferenciát. Nagy örömére szolgált, hogy újra az általa vezetett község adott otthont e nemes rendezvénynek. Felidézte, hogy közvetlenül az egyesület megalakulása után, már 1994-ben közösen avattunk emléktáblát. 2008-ban itt tartottuk a XIV. Honismereti konferenciát. Ő maga is régi tagja és díjasa egyesületünknek. Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének ügyvezető elnöke, parlamenti képviselő értékelte és nagyra becsülte az egyesület szakmai teljesítményét. Ezt követően Dukrét Géza elnök részletesen ismertette az elmúlt 25 év tevékenységeit, eredményeit, az elért sikereket. Kihangsúlyozta a konferenciák jelentőségét, amely jóval túlnőtte a Partium és a Bánság, sőt, az ország határait is. Könyvkiadásuk keretében, 1998 és 2018 között 109 kötetet adtak ki. Megalakulásuk óta 26 emléktáblát avattak fel, tizenhárom honismereti tábort szerveztek, valamint számos megemlékezést és könyvbemutatót.

Ezután átadtuk az idei Fényes Elek-díjakat: Mihálka Nándor régész, muzeológus, Nagyvárad, Dr. Szabó József újszülöttgyógyász, Bihardiószeg, Ráday Mihály, a Város- és Faluvédők Országos Szövetségének elnöke, Budapest, kapta meg. Ráday Mihály megköszönte a kitüntetést és kihangsúlyozta a társaság hagyományőrző és műemlékvédő tevékenységét. Átadtuk Böcskei László megyés püspök Felix Terra című ajándékköteteit. Ezt követően több civil szervezet felköszöntötte a 25. évfordulóját ünneplő egyesületet, díszokleveleket és könyveket átadva.

Az ünnepség után a plenáris ülés következett. A konferencia fő témái a következők voltak: 25 éves a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság; Együttműködési kapcsolataink; Kistérségek története; Az elmúlt száz év. Az előadások hagyományosan, a konferenciának helyt adó település ismertetésével kezdődtek. Csorba Mihály történelemtanár Érsemjén történetét ismertette. Számos újdonságot hallottunk, amelyeket Ő maga kutatott fel a levéltárakban. Csorba Teréz tanárnő Érsemjén nagy szülötteit mutatta be. Rendkívül alaposan ismertette Kazinczy Ferenc életrajzát. Még ebéd előtt két kiállítást nyitottunk meg: Kiállítottuk könyvkiadásunk 107 kötetét, valamint megnyitottuk Kiss László fotóművész Nagyvárad hajdan és ma című fényképkiállítását, amely az elmúlt száz esztendő alatt a város arculatának összehasonlító bemutatása.

A délután könyvbemutatóval kezdődött. Dr. Ábrám Zoltán: Az igazság szabaddá tesz című könyvét maga a szerző ismertette. Érendrédről elhurcolt nagyapja és a Duna-deltát megjárt elitéltek, így Csiha Kálmán emlékére írta e könyvet. Az előadások az Érmellék megismerkedésével folytatódtak. Dr. Szabó József, Bihardiószeg: Az Érmellék természeti földrajzi kutatás- és helytörténete című előadásában nagyon sokoldalúan mutatta be e tájegységet, elhelyezve benne Érsemjént is. Kéri Gáspár és Kéri Ildikó, Székelyhídról, az Érmellék népi építészeti örökség védelmét mutatta be saját tevékenységén keresztül, az általa létesített gálospetri és szalacsi tájházak bemutatásával. Óriási értékmentő munkát végez, már több mint két évtizede.

Az előadások után kivonultunk a kultúrház előtti parkba, ahol, közösen az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesülettel, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társasággal, a Kazinczy Ferenc Társasággal, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvánnyal és az érmihályfalvi csoporttal, koszorút helyeztünk el Kazinczy Ferenc nyelvújító, Fráter Lóránd nótáskapitány és Csiha Kálmán református püspök szobrainál, valamint Kazinczy Lajos, aradi vértanú, csónak alakú fejfájánál.

Ezután a közgyűlés következett, amelyen számos díszoklevelet adtunk át a 25 év alatt tevékenykedő területi elnököknek és a többi tisztségviselőknek, áldozatos munkájuk elismeréseként. Külön dicséretben létesült Voiticsek Ilona és Voiticsek Árpád nyomdászok, akik szakmai hozzáállásukkal magas szintre emelték könyvkiadásunkat. Majd megköszönve minden tag honismereti tevékenységét, kiosztottuk az új tagok tagsági könyvecskéit. Megtiszteltetésünkre és örömünkre, több határon túli szakember is kérte felvételét az egyesületünkbe.

Este fellépett az Ezüstperje Néptáncegyüttes, fergeteges előadást tartva. A több mint kilencven tagú együttes számos hazai és nemzetközi díjat nyert, csodálatos magyar népi táncaival.

A szombati napa kapcsolatok bemutatásának napja volt. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület szerepéről és kapcsolatairól Széman Péter elnök beszélt. Rámutatott, hogy szorosan együttműködtek a PBMET-el rögtön a megalakulásától kezdve. Dr. Keszeg Vilmos elnök az Erdélyi Múzeum-Egyesület újraszerveződését ismertette, 1989 után. A Kriza János Néprajzi Társaság tevékenységét Nagy Ákos alelnök ismertette. Elmondta, hogy már a kilencvenes évektől jó a kapcsolatunk, több közös rendezvényünk is volt és kitűnő a könyvcsere-kapcsolatunk is. Az ICOMOS és a társaságunk két évtizedes kapcsolatáról, Antal Anna alelnök betegsége miatt, Széphegyi László műemlékes építészmérnök, a Város- és Faluvédők Országos Szövetségének alelnöke emlékezett meg. Ő már húsz éve jelen van minden konferencián és több közös kiránduláson. Másnapis Ő lesz a műemlék-látogatás idegenvezetője. Az Országos Honismereti Szövetség sokoldalú tevékenységét Debreczeni-Droppán Béla elnök mutatta be. Társaságunk már megalakulásától kezdve szorosan együttműködött a szövetséggel. Halász Péter, a szövetség volt elnöke, tagja és díjazottja is társaságunknak. A jelenlegi elnök is rendszeresen részt vesz a konferenciáinkon. Ugyan akkor tagjaink is rendszeresen részt vesznek a szövetség által szervezett Honismereti Akadémiákon. Testvérszervezetünk a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság feladatairól dr. Gaál György elnök beszélt, majd rámutatott, hogy társaságunk példamutató tevékenységet fejtett ki, mind a műemlékvédelem, mind a könyvkiadás terén. Kitűnő kapcsolatainkról a Kazinczy Ferenc Társasággal Fehér József volt elnök beszélt, Sátoraljaújhelyről. Személyes visszaemlékezéseit ecsetelte, sajátos hangulatban. Az isaszegi székhelyű Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány kapcsolatait Révász Gizella elnök ismertette. Kihangsúlyozta, hogy tőlünk tanulta meg hogyan kell megszervezni és működtetni egy egyesületet. Oláh László, a Pákozdi Katonai Emlékhely vezetője az ottani hazafias honvédelmi nevelés fontosságáról és megvalósulásáról értekezett. A Bihar Kutatásról a berettyóújfalui Bihari Múzeum részéről két előadás hangzott el: Török Péter múzeumvezető: Egy bihari elektronikus gyűjtőpont: www.biharkutatás.hu. és dr. Brigovácz László levéltáros: Egy tudományos műhely a világhálón: Az Új Nézőpont folyóirat. Mindkettő a tudományos munkák, folyóiratok, könyvek digitalizálásáról szólt. Ezé a jövő.

Berecz Gábor Aradról a Kölcsey Egyesület történetét ismertette. Mihálka Nándor vetített képes előadásban mutatta be a váradi középkori székesegyház nyugati homlokzatát, a régészeti ásatások tükrében.

Délután Ujj János előadásából megismerkedtünk az aradi színjátszás utóbbi száz évéről. Ezt követte egy nagy ívű, rendkívül érdekes előadás Wanek Ferenc részéről, Kolozsvárról, A középkori bihari székelység nyomában Kalotaszegen címen. Az előadás alapja a helynévkutatás volt. Tácsi Erika Temesvárról a Bartók Béla vegyeskar 47 esztendős szolgálatát ismertette, amelynek Ő a főszervezője. Tisza István meggyilkolásának századik évfordulójáról unokája, a sárospataki Patay Tibor értekezett. Pásztai Ottó Nagyváradról a Nagyváradi Atlétikai Club (NAC) történetét ismertette. Kétszáz éve született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. Ennek megemlékezésére dr. Vajda Sándor Borosjenőből egy nagyon szép, vetített képes előadást tartott. Illés Mihály Temesvárról, a Bánsági EKE tagja, magyar vonatkozású, ritkán látogatott emlékhelyeket mutatott be a Bánságban.

Este újra fellépett az Ezüstperje Néptáncegyüttes, hangulatos, magyar néptáncokkal.

Vasárnapészakkelet Magyarország, Bereg és Szatmár műemlék templomait látogattuk meg. A programot Széphegyi László műemlékes építészmérnök állította össze és elvállalta az idegenvezetést is. Tarpán megnéztük a mára már nagyon ritka szárazmalmot. Csarodán a 13. századi templomocskát, majd Tákoson megcsodáltuk a „Mezítlábas Notre Dame” református templomot. Szatmárcsekén meglátogattuk a csónak alakú fejfás temetőben Kölcsey Ferenc sírját. Túristvándin, az ebéd után megnéztük az itteni vízimalmot, majd Nagyszekeresen a református templomot. Szamosújlakon megnéztük a 13. századi református templomot, amelynek felújítása nemrég Európa Nostra-díjat nyert. A Csengersimai református templom megtekintése után értünk el az országhatárhoz és indultunk hazafelé.

A konferenciát támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Bihar Megyei Szociális és Közösségfejlesztési Igazgatóság, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, valamint az RMDSZ és Communitas Alapítvány.

Szeptember 14. – Könyvbemutató a Lorántffy Egyházi Központban. Az új évkönyvünket Dovin Irma ismertette. Dr. Szabó József: Ismeretlen Érmellék című kötetét Dukrét Géza ismertette. Hozzászólt a szerző és még három személy. Közreműködött Meleg Vilmos előadóművész.

Szeptember 19. – Jakabffy László leadta a restaurációs pályázatunkat a megyéhez.

Szeptember 20. – Bán László előadást tartott Budapesten, a  Kárpát-medencei magyar energetikusok találkozóján, A  Román Villamosenergia Rendszer helyzete és stratégiája címmel. Részt vett még Makai Zoltán.

Szeptember 19–23. – Erdei János volt a somlyói BÁTHORY  FEST - 38 fős lengyel hagyományőrzők erdélyi körútjának tervezője és vezetője, amelyet emléktábla avatása követett, Zsibón.

Szeptember 23. – Margitta. Könyvbemutató a kórház dísztermében. Teli volt a díszterem. Dukrét Géza köszöntötte a megjelenteket, ismertette az egyesületünk tevékenységét és a 25. évfordulót. Dr. Szabó József: Ismeretlen Érmellék című kötetét Cseke Attila szenátor ismertette. Utána egy kétórás vetítés következett az Érmellékről. Jelen volt még a Voiticsek házaspár és Dukrét Aranka.

Igazfalva. Falunapok keretében a Bartók Béla Vegyeskar népdalokat, népdalfeldolgozásokat ismertetett, Tácsi Erika szervezésében.

Szeptember 25.Olasz Angéla Az élő vértanú, Görgei Artúr (1818–1916) címen eladást tartott az Aradi Hagyományőrző Polgárok Egyesülete szervezésében, a legendás hadvezér 200. születésnapja alkalmából.

Szeptember 26–30. – Erdei János volt a Báthory Napok szervező bizottságának tagja, a megemlékezés programjának templomi levezetője.

Szeptember 27. – Elhunyt Újvárosi Tibor tagtársunk.

Szeptember 27–30 között, a Temesvári magyar napok keretében Illés Mihály vetítéssel egybekötött előadást tartott Ritkán látogatott emlékhelyek a Bánságban címen a Csiki Gergely Színházban. Fellépett a Bartók Béla Vegyeskar, Tácsi Erika szervezésében.

Szeptember 30. – Elhunyt Mihálka Magdolna tagtársunk. Óriási veszteség a könyvkiadásunknak. Ő volt több mint száz kötet szöveggondozója.

Szeptember 30. – Könyvbemutató Érmihályfalván. A Dióverő napok keretében ismertették Szilágyi Andrea: Érmihályfalva vásártörténete című kötetét.

Október 6. – Az aradi vértanúk emlékére Kupán Árpád és Jakabffy László koszorúzott Nagysándor József emléktáblájánál.

az október 6-i rendezvényen részt vett a PBMET valamennyi aradi tagja. A római katolikus belvárosi templomban megtartott, az Aradon kivégzett vértanúkra emlékező mise után virágot helyeztek el a Szabadság szobornál, majd délután a Vesztőhelyen álló obeliszknél is.

Október 9. – Összeállítottunk egy nyolcvan kötetből álló könyvcsomagot az Országos Széchényi Könyvtár részére. A napokban érkeznek érte.

Október 13. – Részt vettünk a várban, Humanista műveltség Mátyás király idejében című konferencián, amelyet a Nagyváradi Római Katolikus püspökség szervezett. Emléktáblát is avattak. Jelen volt Dukrét Géza, Szebeni Lajos, Kupán Árpád, Bordás István, Makai Zoltán, Mihálka Nándor.

Október 13. – az RMPSZ pályázatán az Apáczai-díj ezüst fokozatát nyerte Fazekas Lóránd a Partiumi Füzetek 85. kötetével.

Október 23. – Bordás Istvánnal megkezdtük a könyvtárunk átszállítását a rogériuszi református templom melletti, befejezés előtt álló új gyülekezeti épületébe. Itt alakítjuk ki az új székházunkat és könyvtárunkat. Most átvittünk 13 doboz könyvet.

Október 23. – Szekernyés János előadást tartott a Csiki Gergely Színházban, 1956 emlékezete címen. Szervezők voltak: Magyarország tiszteletbeli konzulja, Várbástya Alapítvány, Szórvány Alapítvány.

Október 29. – Átviráltunk 8000 lejt a Lodzsa SRL-nek, amely restaurálja a szobrokat a Félix-fürdőben.

Október 30. – Temesváron képzőművészeti kiállítást nyitottak a csongrádiak. A kiállítást bemutatta Szekernyés János

November 6. – Szegeden bemutatták Szekernyés János Temesvár reformátussága című könyvét.

November 7. – Szilágy megye lengyel történelméhez is köthető helyszínek és emlékek feltérképezését végezte el Erdei János, Andrzej Kalinowski konzul úr kérésére és közreműködésével.

November 9. – Újra megerősítettük az együttműködési szerződésünket a Tuzsonért Alapítvánnyal.

November 9–10. között ünnepelték a Szórvány Alapítvány 25 éves évfordulóját Temesváron, dr. Bodó Barna elnök szervezésében.

November 13. – Homonnai Gábor elhozta Hegyköztóttelek monográfiájának kéziratát, amelyet még aznapleadtuk a nyomdának betördelni.

November 15. – Az idei Civil Akadémiát Adán, Szerbiában szervezik meg. Odautaztában Balázs Zoltán erkedi református tiszteletes megállt Nagyváradon, akivel elküldtünk tíz darab évkönyvet a Kárpát-medence civil szervezetei elnökeinek.

November 16–17 között Ady-zarándoklat zajlott Érmindszenten, mely alkalomból megkoszorúzták a költő szobrát a kúria udvarán. Szervezője Muzsnay Árpád volt.

November 17. – elnökségi ülést tartottunk az új székhelyünkön a rogériuszi református templom gyülekezeti házában. Megbeszéltük a jövő évi munkatervünket. Meghatároztuk a következő év kutatási programját. Elhatároztunk egy kirándulás megszervezését a székely vártemplomok látogatására. Kijelöltük a Fényes Elek-díjak várományosait.

November 16. – Határtalan tudomány a Bánságban című Konferenciát tartottak Temesváron. Dr. Bodó Barna előadást tartott Az erdélyi német kérdés és Jakabffy címen.

November 18. – Bihardiószeg. Könyvbemutató. Dr. Szabó József: Ismeretlen Érmellék című kötetét Dukrét Géza ismertette. A terem színültig megtelt, ami várható is volt, hisz a szerző ide való.

November 19. – Dovin Józseffel 11 doboz könyvet szállítottunk az új könyvtárunkhoz.

November 24. – az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság szervezésében zajlott A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében megrendezett Erdélyi Természettudományi Konferencián Wanek Ferenc mutatta be a néhány, történész szemmel pontatlanul ismert kolozsvár környéki eltűnt középkori település helyének földrajzi meghatározása című dolgozatát. A dolgozat kivonata megjelent a konferenciafüzetben.

November 29. – A Bihar Megyei Értéktár Bizottság ülése. Nagy vita alakult ki, hogy mi kerüljön az értéktárba. Fel kell állítani egy sorrendet, ennek összeállítását Emődi Tamás vállalta. Javaslatokkal jöttek Kucharszki Zoltán, Szabó József, Kéri Gáspár, Venczel Márton, Makai Zoltán. Megtárgyaltuk és megszavaztuk az eddigi és az új javaslatokat. A megbeszélés építőjellegű volt.

December 3. – Erdei János előadást tartott Komáromban, a Seje János Egyetem Tanárképző Kara által szervezett Adalékok a Rákócziak történetéhez című nemzetközi tudományos szimpóziumon.

December 9. – Szilágysomlyón, a református templomban ünnepséget szerveztek annak tiszteletére, hogy 170 éve, 1848. december 9-én Bem József Szilágysomlyón vette át az erdélyi hadsereg főparancsnokságát. Társaságunkat Erdei János képviselte.

December 12. – Elkészítettük az új pályázatunkat a jövő évi konferenciára, a Bethlen Gábor Alapítványhoz.

December 14. – Átvettünk, a Magyar Polgári Párt irodáján keresztül, az Országos Széchényi Könyvtárból küldött két doboz könyvet. Ezeket és még 7 doboz könyvet vittünk az új könyvtárunkhoz.

December 15. – Részt vettünk a Református Püspökség dísztermében lezajlott, a Debrecenből áthozott, a Nagy Háborúból származó Bihar megyei veszteséglista átadása-átvétele ünnepségén. CD-n jelenik meg az összes település, eddig legpontosabb, talán teljes veszteséglistája. Ezt felhasználhatja minden település. A listát a püspöki hivatal vette át, személyesen Forró László főjegyző.

Tácsi Erika szervezésében Adventi műsort mutatott be a Bartók Vegyeskórus a Magyar nyugdíjas klubban, Temesváron.

December 19. – Újranyomattuk az Europrint nyomdában Kordics Imre: Nagyvárad utcanevei 1940-1945 között; Borbély Gábor: Szőlő és bor az Érmelléken; Dukrét Géza: A bihari turizmus története; Hegyköz, történeti monográfia. Szükség volt újranyomásra az Ismeretlen Érmellék című kötetből is.

Megbeszélést tartottunk Szabó József (Alex) megyemenedzserrel a leendő emléktáblákról és emlékhelyekről. Melyek a jövőbeni feladataink, teendőink, például felhasználva a nemrég megkapott veszteséglistát.