410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com


- 2020 -

Szomorúan telt el ez az év. Programunkból nem tudtunk megvalósítani majdnem semmit. Kiadtunk két Partium-számot, a Partiumi füzetek 89. és 90. kötetét, összegyűjtöttük az anyagot egy gyűjteményes kötethez. Sajnos, szegényebbek lettünk két nagyszerű személyiséggel: Péter I. Zoltánnal és Pásztai Ottóval.

Január 4. – Ki került a nyomdából a Partiumi füzetek 89. kötete, Makai Zoltán: Szemelvények Nagyszalonta ipartörténetéből.

Január 17. – A Magyar Kultúra Napja alkalmából könyvbemutatót tartottunk a Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ múzeumtermében. Makai Zoltán: Szemelvények Nagyszalonta ipartörténetéből című kötetét Dukrét Géza ismertette. Makai Zoltán beszélt a kötet összeállításának nehézségeiről. Többen hozzászóltak Nagyszalontáról. Közreműködött Thurzó Sándor József brácsaművész.

Január 18. – Jakabffy László megkapta az Ezüstfenyő-díjat az RMDSZ országos szervezetétől, aki jótékonyan vett részt számos emlékhely létesítésében, valamint egyik alapítója volt az RMDSZ nagyváradi szervezetének.

Január 22. – A Magyar Kultúra Napja alkalmából Péter I. Zoltán Életmű-díjat kapott.

Február 11. – Wanek Ferenc előadást tartott a Kolozsvár Társaságnál: Felelősök vagyunk-e a globális felmelegedésért címen. Ezt követőn a marosvásárhelyi rádiónak adott interjút az elhangzott előadás témája kapcsán.

Február 13. –  Egriben megkoszorúzták a Csűry Bálint Emléktáblát és a Csűry Bálint mellszobrot, ahová koszorúkat vittek. Részt vett Kiss Kálmán, Bara István, Fazekas Lóránt. A koszorúzási ünnepség után Kiss Kálmán részt vett a Csűry Bálint szavalóverseny zsűrijében.

Február 21. – Erdei János, Szilágysomlyóról, megkapta az engedélyt a világháborús emlékmű újraállítására és májusban hozzá is kezdtek a megmaradt részek lebontására és áthordására, a templomtérre. A területrendezési munkálatok után a lépcsők, majd a talapzat és a mag kiöntése következett, amire az idén szeretnék a megmentett darabokat és az elkészült emléktáblákat és a turult is visszahelyezni.

Február 26. – Wanek Ferenc negyedórás tv. műsorban (Kolozsvár) beszélt arról, mennyiben felelős az ember a globális klímaváltozásért.

Február 28. – Renoválás után újranyílt az Ady Endre Emlékmúzeum. Beszédet tartott Péter I. Zoltán is.

Március 5. – Elkészült pályázatunk a Bethlen Gábor Alapítványhoz.

Március 7. – Elkészült a Partium folyóiratunk új száma.

Március 10. – Elhatároztuk, hogy a Partiumi Honismereti Találkozót április 25-én tartjuk meg. Szétküldtük a körlevelet. De közbeszólt a járvány, kihirdették a kijárási tilalmat.

Március 13. – Dukrét Géza elnök, az egyesület nevében aláírta Jakabffy László kérvényét az Ady-szobor restaurálásával kapcsolatban, amelyet Bukarestbe kell küldeni.

Március 15. – Szilágysomlyón rendbe tették a 48-as sírokat, rövid megemlékezést tartottak a temetőben.

Április 18. – Elhunyt Péter I. Zoltán. Nagy vesztesség ez nemcsak az egyesületünknek, de Várad magyarságának is.

Április 27. – Újabb okmányt írtunk alá Jakabbfy László részére, amelyben az Ady-szobor restaurálására 3600 lejt fizet be.

Május 11. – Egy átiratot küldtünk a Kulturális Minisztérium részére, az Ady-szobor restaurálása érdekében.

Május 25. – A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Dukrét Géza összeállított egy anyagot és szétküldte, hogy mindenki tegyen hozzá valamit.

Június 6. – Temesváron megszervezték a Nemzeti összetartozás napját, a Bartók Béla Líceum udvarán. Jelen volt a Tiszteletbeli Magyar konzul, Várbástya Alapítvány, Szórvány Alapítvány. Jelen volt Bodó Barna, a Szórvány Alapítvány elnöke, Szekernyés János és Tácsi Erika.

Június 17. – Két pályázatot állítottunk össze a megyei tanácshoz. Egyet a honismereti konferenciára, egyet a Partiumi füzetek 90. Kötetére. Később kiderült, hogy a megye nem tud adni semmit.

Június 26. – Makai Zoltán jelezte, hogy megbeszélte a cégével, a Proenerg-el, hogy kapunk 3000 lejt könyvkiadásra. Így ki tudjuk nyomtatni 300 példányban a legújabb kötetünket.
Megjött az engedély a minisztériumtól az Ady-szobor restaurálására.

Június 27. – Wanek Ferenc részt vett az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság által rendezett XIII. Tudomány- és Technikatörténeti Online Konferencián, amelyen bemutatta Otto Phleps és az erdélyi földgáz című előadását.

Június 28. – Digitalizálni fogják a könyveinket Kolozsváron. Először elvittek 71 db. könyvet.

Július 9 – Balla Sándor újságíró egy hosszú interjút készített Dukrét Gézával a Művelődés folyóirat számára.

2020 nyarán megjelent a Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Antică című folyóiratban egy tanulmány: pot fi folosite rezultatele analizelor în interpretări istorice? cazul sitului funerar din secolul al x-lea de la clujnapoca ‒ strada zápolya, melynek társszerzője Wanek Ferenc volt.

Július 17. – Kijött a nyomdából a Partiumi füzetek 90. kötete, Alexandru Pop: Tűztől védett fészek. Gondolatok a váradi vár lőporgyártó műhelyéről és fegyvertáráról a 17. Században, egészen a török hódoltságig (1660).

Július 22. – Megjelent Dukrét Géza írása a Bihari Naplóban, Pusztuló ipari műemlékeink címen.

Július 28. – Jakabffy László kifizetett 8400 lejt az Ady-szobor restaurálására.

Augusztus 10. – A közjegyzőnél elkészült az egyesületünk részére egy hivatalos okírat: Beneficiarii real ai Asociației, a pénzmosás és a terrorizmus segítése elkerülésére.

Augusztus 29. – Értesítettek, hogy a megyétől kapunk 6000 lejt a konferenciára. A konferencia sajnos elmaradt.

Szeptember 21. – Makai Zoltán javaslatára egy gyűjteményes kötetet állítunk össze. Szétküldtük a felhívást és azonnal többen vállalták.

Szeptember 25. – egy Érmelléki telekonferenciára, amelyet Álmosdon tartottak, Szabó József, Wilhelm Sándor, és Makai Zoltán az itteni érmelléki kutatásukról küldtek egy-egy tanulmányt e-mailon keresztül.

Szeptember 26. – a Temesvári Magyar Napok rendezvénysorozat keretében került sor a Múltunkból varázsolt valóság. Magyar költők versei Temesvárról című, a Várbástya Egyesület kiadásában megjelent antológia bemutatására. A 434 oldalas, Taurinus Istvántól, Tinódi Lantos Sebestyéntől Kovács András Ferencig, Nagyálmos Ildikóig ás Ármos Lórándig 110 poéta 174 költeményét felölelő kötetet Szekernyés János gondozta, válogatta, előszóval és jegyzetekkel látta el. Jelen volt Bodó Barna, Tácsi Erika.
Illés Mihály: A temesvári Közúti Vasút könyve című könyvét mutatták be.

Október 3. – Szilágysomlyón, a Báthory Napok keretében Erdei János részt vett, a cserkészekkel együtt, a Magyar Ház udvarán felállított történelmi emlékfal ünnepélyes átadásán, emléktáblák elhelyezésén és koszorúzásán.

Október 6. – az RMDSZ helyi szervezete rendezésében került sor az aradi vértanúkról szóló megemlékezésekre. A nap folyamán a résztvevők előbb megkoszorúzták a Vesztőhelyen álló obeliszket. A minorita templomban tartott ökumenikus istentiszteletet Ex. Schönberger Jenő, szatmárnémeti megyés püspök celebrálta. A Szabadság-szobornál tartott délutáni megemlékezésen társaságunk minden aradi tagja részt vett.

Október 7. – A Rogériuszi református templom gyülekezeti házánál tartottuk a könyvtárunkat. Lehordták az alagsorba, mert parkettázzák a termeket. A tiszteletes szerint nincs szükség könyvtárra, nem tud adni egy külön helységet. A prezsbiterek közbenjárására találtak egy megoldást. Abban a teremben helyezik el, amely a nyugdíjasok klubja lesz. Meglátjuk, mennyire fog ez beválni.

Október 11. – az Erdélyi Kárpát Egyesület kolozsvári fiókjának szervezésében Wanek Ferenc kirándulást vezetett (80 résztvevővel) a Fehér megyei Veres-marthoz (világhírű kövületlelőhely), amelyet egy újságcikkel (Csalogató a Szászsebes melletti Veres-mart meglátogatására) előre népszerűsített a helyi lap (Szabadság) havonta megjelenő mellékletében (Erdély. Turistasági, fürdőügyi és néprajzi folyóirat), még szeptember 8-án.

Október 14. – Megjelent a Partium idei második száma, 110 példányszámban.

Október 23. – Megemlékezést tartott Temesváron a Várbástya Alapítvány, a Szórvány Alapítvány az 56-os forradalomról az Új Ezredév református templomban. Jelen voltak Bodó Barna, Szekernyés János, Tácsi Erika.

November 16. – Elhatároztuk egy emléktábla elkészítését, a hajdani Széles Sándor-féle műbútorasztalos üzem fennállásának 120. évfordulója alkalmából, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöki székháza udvari falán. Szilágyi Péter, volt egyházmegyei gondnok, bemutatta az emléktábla szövegét és a hozzá tartozó bemutató leírását. Az emléktáblát Széles Sándor unokái: Kósa Irén és Schneider Mária készíttetik el. Az ismertető füzetet és programot mi készítjük el.

November 25. – 91 éves korában elhunyt Pásztai Ottó tagtársunk.

December 4. – Csűry István püspök kérésére a táblaavatás elmarad jövő év február 25-re.

December 18. – Körlevelet küldtünk az elnökség tagjainak. Mi is bekapcsolódunk az egyházkerület által meghirdetett felmérő programba, a hajdani elpusztult, vagy még álló templomromokról.

December 21. – Hazahozták Kolozsvárról a 71 db. kötetünket, amelyeket az Erdélyi Magyar Adatbank digitalizált. Jövőre felkerülnek az internetre.

December 22. – Aláírtuk a Proenerg-el kötött megállapodást, amelyben 5000 lejt biztosítanak a gyűjteményes kötetünknek. Ez a Kft. Makai Zoltán családjának tulajdona.

December 23. – Aradon, a Maros partján, a tiszteletére állított kopjafánál emlékeztek meg az 1989-es romániai forradalom egyetlen külföldi áldozatáról, Tóth Sándorról. A hódmezővásárhelyi gépkocsivezető segélyszállítmánnyal érkezett a városba, ahol lelőtték. Tiszteletére állítottak egy kopjafát, amely mellett az évi megemlékezéseket tartják. Idén Bognár Levente, városi tanácsos és Valentin Voicilă színész, az akkori aradi események vezetője tartott emlékbeszédet. Társaságunkat Ujj János, Matekovits Mihály és Berecz Gábor képviselte.

Szekernyés János 2020-ban újabb 25 résszel gyarapította a Heti Új Szó hasábjain, 1994 óta két hetenként Temesvár Kövei címen folyamatosan megjelenő helytörténeti sorozatát, amely az év végére elérte a 670-ik részt. A maga nemében párját ritkító, a romániai magyar sajtótörténetben egyedülálló vállalkozás. Szövegkönyvet írt az év folyamán forgatott Székely László, a városépítő 25 perces dokumentumfilmhez, amelyben hely- és művészettörténészi minőségében meg is jelent és meg is szólalt. A román feliratozású filmet Szász Enikő színésznő, projektmenedzser rendezte és Keresztes Péter operatőr filmezte. Bemutatójára 2021. január 23-án kerül sor.

2020 szeptemberében jelent meg Budapesten, a Confessio című lapban (2020/3.) Wanek Ferenc egy írása A Bolyai Tudományegyetem 1989 utáni visszaállításának kudarca címmel. Szeptember végén 9 szócikket adott le a budapesti kiadónak A magyar múzeumi arcképcsarnok II. kötetéhez (Balogh Ernő, Bányai János, Fuchs Herman, Erich Jekelius, Knöpfler Gyula, Kürthy Sándor, Otto Phleps, Primics György, Vutskits György). Október végén átküldte Szegedre, az egyetemi kiadóhoz, egy a Kolozsvári–Szegedi Tudományegyetem történetét bemutató, nagyszabású, jubileumi kötethez a földtanoktatással (1872–1919) foglalkozó fejezetet. December végére, szaklektori véleményezés után, leadta tudománytörténeti tanulmánykötetét (Fordulópontok és meghatározó személyiségek Erdély altalajkincseinek megismerés-történetében 1920 előtt) a Sapientia kiadónak.

Decemberben, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntette ki dr. Bodó Barna közírót, politológust, egyetemi tanárt.

Megjelent Tácsi Erika írása: Oktatási intézmények metamorfózisa. Loga Líceum: újabb és újabb korszakok a főgimnázium életében.