410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE


- 2021 -

Január 9. – Megbeszélés a könyvkiadásunkról Szabó Ödönnel, az RMDSZ ügyvezető elnökével. Egy gyűjteményes kötetet adunk ki, amely 480 oldalas, nyomtatása 6500 lej. A Proenerg kft. ad 5000 lejt, a Varadinum Kulturális Alapítvány 2000 lejt, ebből 500 lejt Darabont Éva kap a korrektúráért.

Január 21. – Aradon, a Jelen Ház nagytermében, a Kölcsey Egyesület szervezésében került sor a Magyar kultúra napja megünneplésére. Ezúttal az Egyesület két kiadványa bemutatására is sor került. Fekete Károly egyesületi alelnök elsőként Társaságunk tagja, Olasz Angéla Fényes Elek- és Kölcsey-díjas tanár, Történelem és emlékezet című könyvéről a szerző mondta el gondolatait. A 300 oldalas kötetben Olasz Angéla utóbbi három évben Aradon, Nagyváradon, Mesztegnyőn és másutt elhangzott előadásainak rövidített változata található.

Január 24. – Összeállítottam egy körlevelet a hegyközszentmiklósi körkápolna összeállításához, melynek célja templomromok egyes darabjainak beépítése, megőrzés és leírás céljából.

Február 11. – Elkészült az általam összeállított Bihar megyei értéktár kötetének betördelése: 70 oldal, ebből 30 színes kép. 6000 lejbe kerülne. Másnap megkezdtem a pályázat kitöltését az Unikum pályázathoz (a pályázat nem nyert).

Február 19. – Elhunyt Sárközi Zoltán tagtársunk, 56 éves korában.

Február 24. – Nagy Magdával együtt, elkészítettük az egyesület tavalyi mérlegét.

Február 25. – Emléktáblát állítottunk a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöki székháza udvari falán, a Széles Sándor-féle műbútorasztalos üzem fennállásának 120. évfordulója alkalmából. A megjelenteket Forró László püspökhelyettes, Csűry István püspök és Dukrét Géza köszöntötte. Szilágyi Péter ismertette a Széles Sándor-féle műbútorasztalos üzem történetét. Ezután Széles Sándor unokái, akik a táblát is készíttették, Schneider Mária és Kósa Irén, valamint Szilágyi Péter leleplezték az emléktáblát.

Március 4. – Elkészült a gyűjteményes kötet 250 példányban, a Partiumi füzetek 91. kötete: „A múltat tiszteld a jelenben…” Személyiségek, események a partiumi és bánsági magyarság életéből. 21 szerzője volt, 471 oldalas.

Március 15. – Szilágysomlyón ünnepi megemlékezést tartottak a református templomban, amelyet ünnepi műsor és koszorúzás követett a Bem-emlékoszlopnál, a parókia udvarán. Koszorút helyezett el Erdei János
– Szatmárnémetin a Petőfi szobornál visszafogott ünnepséget és koszorúzást szerveztek. Részt vett Fazekas Lóránd, Tóth Géza, Muzsnay Árpád, Erdei D. István.

Április 10. – Muzsnay Árpád tagtársunk Életműdíjat kapott az EMKE-től.

Április 24. – Domahida – Erdei János ünnepi szolgálata és megemlékezése a Nagymajtény-i síkon. A szervező az EMKE Szatmár megyei szervezete volt.

Április 16. – A Jelen Házban emlékeztek meg Puskel Péter aradi újságíró, publicista, helytörténész 80. születésnapjáról. Az Aradi 3-as számú Középiskola elvégzését követően a Temesvári Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát. Rövid pedagógusi pályafutását követően lett a Vörös Lobogó napilap munkatársa. Nyugdíjazásáig szolgálta az aradi magyar sajtót, saját bevallása szerint több mint tízezer „vállalható” írása jelent meg az említett napilapban, de más publikációkban is, a határon innen és túl. Az aradi magyar kultúrtörténet elhivatott kutatója, számos könyvet közölt a témában. Aktív tagja a PBMET-nek, a Fényes Elek-díj kitüntetettje. Most is állandó munkatársa a Nyugati Jelen napilapnak. Ő az aradi magyar aktív újságírói gárda doyenje. Tevékenységét számos kitüntetéssel, díjjal jutalmazták. Megkapta az Arad Városi Tanács kiválósági díját, Arad megye kulturális nagykövete.

Április 18- án tartotta aranymiséjét Sándor Tivadar arad-gáji római katolikus plébános, Tevékenységének öt évtizede alatt bátran vállalt mindent, amit az Úristen reábízott. Ha kellett épített templomot Szentpálon, Caritas-házat, kollégiumot Aradon. Ha kellett betegekhez járt, vigasztalt és bátorított. Tagja számos magyar kulturális egyesületnek, anyagilag támogatja a könyvkiadást, a kulturális rendezvényeket. És nem a dicséretért tette olyan odaadóan, bár abból is kapott bőven, hiszen hazai és anyaországi kitüntetések bizonyítják azt, hogy tevékenységét számon tartják és elismerik. A PBMET Fényes Elek-díjasa.

A szentmise végén Ex. Pál József Csaba temesvári megyés püspök meleg szavakkal vázolta azt az utat, amelyet pappá szentelésétől mindmáig Sándor Tivadar megtett. Azt egyházmegye elismeréseként átadta neki a Szent Gellért ezüst emlékplakettet.

Május 4. – A XXV. Bánsági Magyar Napok keretében a Civilszervezetek Erdélyi Szövetsége –on line beszélgetést szervezett, ahol házigazda dr. Bodó Barna volt, meghívott Böjte Csaba, a Dévai Sz. Ferenc Alapítvány elnöke. A téma: „Leszünk, mert vagyunk”

Május 7. – Elkészült és leadtuk pályázatunkat a szeptemberi konferenciára, a Bethlen Gábor Alapítványhoz.

Május 7–8. – Wanek Ferenc részt vett az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) által rendezett XXII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia rendezésében és előadást is tartott. Az első nap autóbuszos tanulmányi kirándulást vezetett, melyhez a résztvevőknek egy 35 oldalas Kirándulásvezetőt adtunk ki, Silye Lóránd, Márton István és Kovács Alpár társszerzőkkel. A kiránduláson 35-en vettek részt. A Konferencia másnap a kiber térben zajlott, körülbelül 70 résztvevővel, amelyen bemutatta: Még egyszer a magyarkiskapusi érclelőhelyről és bányászatának régiségéről című vetített képes tudománytörténeti előadását.

Május 15. – Könyvpályázatot küldtünk a Communitashoz.

– Elhunyt Dénes Zoltán atya, Fényes Elek-díjas tagtársunk.

Május 18. – Könyvbemutató a Szigligeti Színház emeleti csarnokában. A múltat tiszteld a jelenben című gyűjteményes kötetünket Dukrét Géza ismertette. Hozzászólt Makai Zoltán, dr. Szabó József, Kovács Rozália, Szilágyi Andrea. Villányi Zoltán interjút készített a televíziónak. Közreműködött Thurzó Sándor brácsaművész.

Május 30. – A szatmáriak, a Hősök Napján felavatták a 2020-ban restaurált világháborús Kovács Lajos síremléket a kökényesdi temetőben. Részt vettek az egyházak papjai, a község vezetői, tanügyiek, a vitézi rend tagjai Berei Károly vezetésével Nagykárolyból, valamint a falu lakói. Társaságunk részéről jelen volt Kiss Kálmán, Tóth Géza, Fazekas Lóránd.

Június 4. – Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából az Új ezredév református központban Nt. Gazda István, Ft. Szilvágyi Zsolt, Molnár András alprefektus, Tamás Péter Magyarország tiszteletbeli konzulja tartottak beszédet. Jelen voltak a társaságunk tagjai is.

Június 5. Magyar Összetartozás Napja alkalmából Erdei János honismereti kirándulást szervezett Szilágysomlyó – Erdőszentgyörgy – Bözödújfalu – Torda – Sebesvár érintésével, történelmi emlékhelyek, katonasírok látogatásával, koszorúzással. A költségeket a Rákóczi Szövetség fedezte. 35 résztvevő ifjút vezetett.

Június 9. – Könyvbemutató Temesváron: dr. Bodó Barna: Meggyötört valóság – válogatott publicisztikai írások, valamint Jelenségek szélzúgásban – oktatáskutatási tanulmányok című köteteinek ismertetése.

Június 10. – Megbeszélés Forró László tiszteletessel az őszi konferencia szervezéséről, amelyet náluk, Hegyközkovácsiban szervezünk meg. Új részek a programba: szoboravatás, templomszentelés. Így elmarad a kirándulás.

Július 4–9. – A XLVIII. Országos Honismereti Akadémián, Debrecenben, részt vett Szilágyi Andrea

Június 13. – Elkészült a Partium idei első száma. (125 példány)

Augusztus 9–15. – A Kalotaszentkirályon megrendezésre került XXV. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián részt vett Kádár Anna Orsolya, Kelemen Hilda Orsolya és Szilágyi Andrea, Érmihályfalváról. Kádár Anna Orsolya és Kelemen Hilda Orsolya előadást tartott Érmellék, mint néprajzi táj címmel.

Június 19. – Kérvény az Ortodox püspökséghez – engedély az Ady-szobor restaurálásához, Jakabffy László közbenjárásával.

Június 27. – Kecse Gabriella tagtársunk a Honvédelemért Kitüntetés Cím III. fokozatát kapta meg a Pákozdi Katonai Emlékparkban.

Késéssel, a nyáron jelent meg Gáll Erwin, Türk Attila, Nagy Szabolcs, Sarah Péter, Wanek Ferenc, Haramza Márk 2021: Újabb adatok a Kolozsvár–Zápolya utcai 10. századi temető régészeti és embertani hagyatékából a radiokarbon vizsgálatok tükrében. Észrevételek az Erdélyi-medence 10. századi településtörténetéhez című munka, a Magyar őstörténeti Csoport Kiadványok, I. Moldáv–Magyar régészeti kerekasztal-konferencia Kelet-Európa középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11. kötetben.

Július 14. – Elküldtünk egy könyvpályázatot a Bethlen Gábor Alapítványhoz.

Július 16. – Elküldtünk egy pályázatot a megyéhez a konferencia szervezésére.
– 
Estefelé elhunyt Ráday Mihály, 79 éves korában.

Augusztus 5. – Megbeszélés (a konferenciáról) Szabó Ödönnel, az RMDSZ ügyvezető elnökével: - tisztújítás: ragaszkodnak hozzá, hogy Dukrét Géza maradjon elnöknek. Szilágyi Andrea legyen az ügyvezető elnök, titkár Voiticsek Ilona.

- besegítenek a konferencia költségeibe.

- besegítenek dr. Szabó József: Ismeretlen Érmellék II. című könyvének kinyomtatásában.

Augusztus 7. – Erdei János Kazinczy-megemlékezésen vett részt Sződemeteren, 12 ifjú kiséretében. Szervező a Tasnádi Református Egyházközség és a KREK volt, ünnepi szónokok, Csűry István és Szili Katalin.

Augusztus 20. – Szatmáron a Szent István szobor megkoszorúzása a Székesegyház előtt. Részt vett Tóth Géza, Fazekas Lóránd, Erdei D István.

Szeptember 3–5. – A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság

XXVI. Honismereti Konferenciája – Hegyközkovácsi, a Varga Vilmos Művelődési Házban szervezték meg. Jelen volt 81 személy.

Az ünnepélyes megnyitó pénteken 11 órakor kezdődött, a Szózat eléneklésével.

Az ökumenikus áhítatot Csűry István püspök és Kiss Albert főesperes kanonok tartotta. A résztvevőket Dukrét Géza elnök köszöntötte. Ezután a konferenciát köszöntötte Dénes István esperes, aki szerint ebben a nehéz időszakban nagyon nagy szükség van ilyen értékmentő egyesületre. Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének ügyvezető elnöke, aki mint mondta már számtalan konferencián vett részt és gratulált az elért szép eredményekhez, nagyra értékelte a társaság értékmentő tevékenységét. Szilágyi Zoltán, Bihar község polgármestere nagyon örült, hogy itt szervezték meg, immár másodjára a konferenciát. Széman Péter, az EMKE országos elnöke gratulált az elért eredményekért és átadott Dukrét Gézának egy díszoklevelet, amelyben az EMKE tiszteletbeli tagjává választotta. Debreczeni Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke kifejtette, hogy milyen régi és mély kapcsolat van a két szervezet között. Dr. Flóris István, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány alapítója, felemlítette régi kapcsolatainkat, hogy sokat tanultak tőlünk a szervezésben és gratulált az elért eredményekért. A Kazinczy Ferenc Társaságot Fehér József tiszteletbeli elnök és Kiss Endre József volt titkár képviselte. Fehér József beszélt a régi kapcsolatainkról, elmesélte, hogyan szervezte meg Dukrét Géza a társaságuk erdélyi körútját, Kazinczy nyomában. Majd átadott egy díszes népi tálat az elnök neve és tiszteletbeli tagsága felirattal. Kiss Endre József, gratulált az elért eredményekért, különösen a könyvkiadásban és átadott egy díszoklevelet a Kazinczy Társaság részéről, amelyben Dukrét Gézát kinevezik a társaság tiszteletbeli tagjává. Széphegyi László, a Város- és Faluvédők Szövetségének alelnöke megemlékezett nemrég elhunyt elnökük, Ráday Mihály sokoldalú tevékenységéről és régi kapcsolatairól a mi társaságunkkal.

Ezután átadtuk a Fényes Elek-díjakat, azoknak, akik a helytörténeti munkában, történelmi örökségünk megóvásában, a honismereti nevelésben kimagasló eredményt értek el. Ezek a következők: Szekernyés János Temesvárról, Jakabffy László Nagyváradról, Forró László lelkipásztor Hegyközkovácsiból.

Díszoklevelet kaptak, köszönettel az értékes, sokoldalú munkásságukért Nagy Magdaléna, Dovin József, Makai Zoltán. Díszoklevelet kaptak, akik sokat segítettek a konferencia sikeres megszervezésében: Forró László lelkipásztor, Szilágyi Zoltán polgármester, Bátori Géza, Bors község polgármestere.

Ezután a plenáris ülés következett.

Hegyközkovácsi történetét Forró László helybeli tiszteletes ismertette. Egy nagyszerű előadást hallhattunk meg, egy kis falu nagy ívű történelmét ismerhettük meg. Ugyan ilyen érdekes volt Csorba Mihály tanár előadása Hajdan volt települések Bihar területén.

Ebéd után a következő előadások hangzottak el: Olasz Angéla, Aradról, Árpád-házi Szent Margitot, mint az istennek ajánlott királylányt mutatta be. A tanulmány az Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére készült. Komáromi Ernő, Nagyváradról, dr. Paál Árpádról értekezett, aki a 40-es években az Erdélyi Napló főszerkesztője volt, valamint parlamenti képviselő.

Ezután megkoszorúztuk a templom mellett álló világháborús emlékművet.

A közgyűlésen Dukrét Géza beszámolót tartott az utolsó öt év tevékenységeiről. Ezt tisztújítás követett. A választást Ujj János vezette le. Elnök Dukrét Géza, ügyvezető elnök Szilágyi Andrea, Érmihályfalváról, alelnök Berecz Gábor, Aradról, ifjúsági alelnök Mihálka Nándor, Nagyváradról, titkár Voiticsek Ilona, Nagyváradról. Dukrét Géza megköszönte a bizalmat és sikeres munkát kívánt az új elnökségnek. Szilágyi Andrea meghívta a társaságot Érmihályfalvára, hogy itt szervezzük meg a jövő évi konferenciát. Ezután átadtuk a tagsági könyvecskéket az új tagoknak. Szekernyés Jánost felköszöntöttük 80 éves születésnapja tiszteletére.

Az este kultúrműsorral végződött: Molnár Júlia előadóművész közismert slágereket és népdalokat adott elő, amelybe mi is bekapcsolódtunk.

Szombat délelőtt a következő előadások hangzottak el: Debreczeni Droppán Béla Budapestről, 450 éve született királydaróci Debreczeni Tamás, nagy fejedelmek főembere. Bélfenyéri Tamás, Fugyivásárhelyről Bakócz Tamásról, a jobbágyról értekezett, akiből majdnem pápa lett. Szekernyés János, Temesvárról, a 140 éve született Bartók Béla gyűjtőútjait mutatta be, Temes és Torontál vármegyékben. Dr. Vajda Sándor, Borosjenőből, Híres nők a gyógyászatban című tanulmányát ismertette, bemutatva a nők nehéz, de önfeláldozó munkásságát.

Ezután Oláh László üdvözletét hallgattuk meg a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete részéről. Dr. Szálkai Tamás, Hajdúbagosról, Jakab Mihály bihari levéltáros életét ismertette. Dr. Szabó József Bihardiószegről adatokat közölt hírességeink érmelléki kapcsolataihoz és emlékük ápolásához. Wanek Ferenc Kolozsvárról, volt kollégájáról beszélt a száz éve, Erdődön született Nagy Lajos geológusról. Berecz Gábor Aradról, érdekes előadást tartott Olosz Lajos életének és műveinek áttekintése, születésének 130. évfordulóján címen. Ujj János, Aradról, Arad-Belvárosi Református templomát ismertette, személyes érzelmekkel fűtve.

Ebéd után Szűcs Tibor, Nagyváradról, Gertenyesről, szülőfalujáról mesélt és az innen származó Hollósy Kornélia operaénekesről. Kovács Rozália Érmihályfalváról, Vásárhelyi Dániel lelkipásztorról értekezett, aki újra írta az elégett anyakönyveket. Szilágyi Andrea, Érmihályfalváról, egy aktuális eseményről beszélt: Az érmihályfalvi Gizella-malom múltja és jelene címen. Tácsi Erika, Temesvárról, Perényi Adolf tanár életét ismertette, aki Temesváron a Petőfi-kultusz egyik létrehozója volt. És végül Társaságunk két legfiatalabb tagja, Kádár Anna és Kelemen Hilda Érmihályfalváról bemutatták az Érmelléket, mint néprajzi tájt.

18 órától részt vettünk Varga Vilmos színművész szobrának avató ünnepén.

Vacsora után zenés, táncos mulatság volt, a helyi zenekar közreműködésével, amelyen mindenki kitűnően érezte magát. Magyar nóták éneklésével zártuk a napot, Forró László tiszteletes vezetésével.

Vasárnap részt vettünk a felújított református templom szentelésén.

Mindenki véleménye az volt, hogy talán a legjobb és legjobban megszervezett konferencia volt. Olyan faluban, ahol szívügyüknek tekintik a honismeretet és hagyományaink ápolását. Így a konferencia hangulata a kezdetektől felemelő volt. Ennek fő motorja Forró László lelkipásztor volt. De ilyen ellátásban még sohasem volt részünk, amelyet Pap Melindának köszönhetünk.

A konferenciát anyagilag támogatta a Magyar Kormány, a Királyhágómelléki Református Püspökség, a Varadinum Kulturális Alapítvány, Hegyközkovácsi Református Egyházközsége, Bihar Község Polgármesteri Hivatala, Bors Község Polgármesteri Hivatala.

Szeptember 11. – A megújult Arany-palotában, a névadó jelenlétében, felavatták a Dánielisz-termet. Jelen volt Kásler Miklós a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője és Cseke Attila fejlesztési miniszter. A 96 esztendős helytörténész, Arany János-kutató, több ezer kötetes magánkönyvtárát, dolgozószobáját, annak minden berendezésével, bútorával és gyűjteményével együtt az Arany János Művelődési Egyesületnek adományozta. Ebből az Értékes adományból alakították ki a Dánielisz-termet.

Szeptemberben – Az Országos  Máltai Szervezet 3o éves évfordulója alkalmából Elismerő Oklevelet adott Tácsi Erika asszonynak nagyrabecsülés jeléül, embertársaink szenvedésének enyhítése, társadalmi beilleszkedése, a legsérültebbek méltósága visszanyerése szolgálatában kifejtett tevékenységéért.

Szeptember 24. – Érmihályfalván, a Dióverő nagyvásár keretében, a helyi tanács ünnepi ülésén Kovács Rozália Kiválósági Oklevelet kapott, „érdemei elismeréseként városunk helytörténeti és kulturális életében kifejtett áldozatos munkájáért”. A Gödör Rendezvényházban Bokor Irén: Kuthy Lajos élete – Válogatás műveiből című könyv bemutatóját tartották. A könyvbemutatón részt vett Groza Bianka és Szilágyi Andrea.

Szeptember 25. – Dr. Dénes Zoltán emlékkonferencia Gyomaendrődőn, a Szent Antal Népház dísztermében. A konferenciát Toldi Balázs Gyomaendrőd város polgármestere nyította meg. Előadásokat tartottak az atya sokoldalú tevékenységéről, tudományos munkásságáról Dr. Bartha Elek, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese, dr. Forisek Péter a Debreceni Egyetem Tanárképzési Intézet főigazgatója, Kolozsvári István etnográfus, dr. Szonda István főszervező, a Népház igazgatója. Dukrét Géza: A Partium kutató plébánosa címen tartott előadást. Voiticsek Ilona az atya által szervezett Szent László-zarádoklatokról beszélt.

– az Aradi Alma Mater Alapítvány megalapításának 30. évfordulójáról emlékeztek meg. Aznap került sor a Nemzedékek Találkozójának hagyományos ökumenikus istentiszteletére, majd a Jelen Házban bemutatták a Nagy István összeállította Emlékezni pedig kell című kötetet. A 340 oldalas könyvben Társaságunk tagjai közül Olasz Angéla, Matekovits Mihály és Ujj János írásai is megjelentek.

Szeptember 29. – A Szilágysomlyói Báthory Napok keretében emléktábla avatást szerveztek a városi művelődési ház előcsarnokában, Kozma nővér, a ház építtetője emlékére. A költségek közadakozásból gyűltek össze, amelyből egy kis háromnyelvű kiadványra is futotta. A római katolikus egyházközséggel együtt történt a kivitelezés. Jelen volt Erdei János.

Október 6. – Megkaptuk az értesítést a Bethlen Gábor Alapítványtól, hogy kapunk 350000 Ft-ot a konferencia megszervezésére.
– 
Megkoszorúztuk Nagysándor József vértanú tábornok emléktábláját.
– A PBMET aradi tagjai részt vettek a vértanúk tiszteletére rendezett emlékrendezvényeken: a koszoruzáson a Vesztőhelyen, a belvárosi minorita templomban Exc. Kovács Gergely érsek celebrálta szentmisén, majd pedig a Szabadság-szobornál tartott emlékező ünnepségen.

Október 11. – Megérkezett az értesítés a Bethlen Gábor Alapítványtól, hogy kapunk 500000 Ft.-ot, dr. Szabó József: Ismeretlen Érmellék II. című kötetének kinyomtatására.

Október 23. – Wanek Ferenc részt vett Bágyonban a Pálfy Mór Emlékülésen és emléktábla-avatáson, (az MTA KAB Földtani Szakosztálya rendezésében, körülbelül 50 résztvevővel) ahol bemutatta Pálfy Mór élete és szakmai pályája című vetített képes előadását, mely megjelent nyomtatásban az Emlékülés kiadványában.

November 2. – Meglátogatott Nyakó József, Érmihályfalva polgármestere és Szilágyi Andrea, hogy aláírjunk, egyesületünk nevében, egy kérvényt, az érmihályfalvi dohánygyár épületének megmentésére.

November 6. – Erdei János Ady-zarándoklatot szervezett Érmindszentre, a Szatmári EMKE, Muzsnay Árpád meghívására.

November 27. – Elnökségi ülés. 16-an vettünk részt. Összeállítottuk a következő év programját. Javaslatokat tettünk a Fényes Elek díjazottakra. Beszámoltam az Act Aditional kérésének a kálváriáját a Törvényszékhez. Határozat született, hogy a tagsági díj nyugdíjasoknak és diákoknak 40 lej, dolgozóknak 60 lej egy évre.

December 22. – Wanek Ferenc részt vett a Bunyitay Vince Könyvtárban, a szűk körben tartott könyvbemutatón: Kőbe zárt történelem. Tanulmányok Emődi János 80. születésnapjára. A kötetben megjelent dolgozatom címe: Valójában milyen birtokokat cserélt 1299-ben az Erdélyi püspökség a Kolozsmonostori Apátsággal?

December 28. – Fekete Irén tagtársunk Tavaszy Sándor-díjat kapott az Erdélyi Kárpát Egyesület országos vezetőségétől, kiemelkedő honismereti tevékenységéért.

– Decemberben nyomdába került Wanek Ferenc, a Scientia Könyvkiadó gondozásában megjelenő 265 oldalas tanulmánykötete: Fordulópontok és meghatározó személyiségek Erdély altalajkincseinek megismeréstörténetében 1920 előtt címen.

–Erdei János Szilágysomlyón, egész évben fő feladata volt  a világháborús emlékmű újraállítása, határidőre, augusztus 21-re elkészült, a környezet rendezése van folyamatban, 2022 március 27-én lesz az avatási ünnepség.

–A Nyugati Jelenben hetenként jelennek meg dr. Bodó Barna: Jelek és jelzések című rovatai, valamint Szekernyés János: Temesvár kövei – helytörténeti írásai.