410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com

Egyesületünk számos emléktábla készítéséhez és felavatásához járult hozzá.

1992-ben:

1. – 1992. augusztus 4–8 között, emléktáblát avattunk a fenesi Bélavár falán, az Erdélyi Kárpát Egyesület elso honismereti tábora keretében.

Felirata:

CETATEA FINIS
SEC. XIII.

FENES – BÉLAVÁRA
XIII. SZ.
ASOCIATIA CARPATINA ARDELEANA
JUD. BIHOR
ERDÉLYI KÁRPÁT EGYESÜLET
BIHAR MEGYEI OSZTÁLYA

1992

Azóta ezt a táblát leverték.

1993-ban:

2. – 1993. augusztus 5–8 között a Bihari Osztály szervezte meg az EKE Országos Vándortáborát Réven. A negyedik napon emléktáblát avattunk a Zichy-barlang feltárásának 90. évfordulója alkalmából.

Felirata:

ÎN COMEMORAREA ANIVERSARII
A 90 DE ANI DE LA DESCOPERIREA
PESTERII SI AMINTIRII LUI:
KARL HANDL
CZÁRÁN GYULA
VERES ISTVÁN
EMLÉKÉRE A BARLANG FELTÁRÁ-
SÁNAK 90-IK ÉVFORDULÓJA ALKAL-
MÁVAL ÁLLÍTOTTA - SOCIETATEA
CARPATINA ARDELEANA - ERDÉLYI
KÁRPÁT EGYESÜLET - 8 AUG 1993

Az emléktábla anyaga egy 60x40 cm nagyságú cinezett bádoglemez, amelyre a feliratot Toró József grafikusmuvész készítette, az EKE Bihar Megyei Osztálya megrendelésére.

3. – 1993. szeptember 5-én emléktáblát avattunk Szentjobbon, közösen Tempfli József megyés püspökkel, ahol négy évszázadon át orizték Szent István királyunk jobb karját, a Szentjobbot.

Felirata:

E helyen orizte
Mercurius apát 1061-tol a
Szent Jobbot
családi monostorában, ame-
lyet 1084-ben Szent László
király megerosíttette, majd
1100 körül Álmos herceg
kobol átépíttette, ahol
évszázadokon át orizték
Szent István királyunk

Jobbját

Ennek emlékét orzi máig
Szentjobb község
E táblát kegyelettel állíttatta 1993-
ban: Tempfli József püspök és
szentjobbi apát
Az Erdélyi Kárpát Egyesület és
az Emlékhely Bizottság

4. – 1993. Októbert 2-án emléktáblát avattunk Sólyomkovárának falán. A rendezvényen több mint hetvenen vettek részt. Késobb ezt leverték és megsemmisült.

1994-ben:

5. – 1994. június 26-án Márton Gabriella, Ady elso váradi szerelme tiszteletére, síremléket állítottunk, a révi temetoben.

Az emléktábla szövege:

MÁRTON GABRIELLA

KULCSÁR ANDOR
révi református lelkész felesége
1884 – 1922
ADY ENDRE
elso váradi szerelme,
a Lázban címu vers ihletoje
emlékére állíttatta az
EKE és az ADY TÁRSASÁG

Fehér márvány, mérete: 40x64 cm. Készítette Balázs Jeno nagyváradi kofaragómester.

6. – Ugyan ekkor avattuk fel Kulcsár Andor lelkipásztor emléktábláját is a református templomban. Kulcsár Andor tiszteletére két tábla lett leleplezve 1994. június 26-án, a lelkipásztor halálának 30-ik évfordulóján. A felso táblát Balázs Jeno nagyváradi kofaragó készítette, 25x25 cm méretu fehér márvány, a következo szöveggel:

ITT SZOLGÁLT
48 ÉVEN ÁT
KULCSÁR ANDOR
LELKIPÁSZTOR
1909–1957

Az alatta lévo 60x40 cm-es muanyag táblát Toró Tibor nagyváradi képzomuvész készítette a következo felirattal:

KULCSÁR ANDOR

LELKÉSZ
SZÜLETETT 1882-BEN HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN
MEGHALT 1964-BEN AZ AUSZTRÁLIAI SYDNEYBEN
„NE SIRASSÁTOK A HALOTTAT ÉS NE BÁNKÓDJATOK
ÉRTE, HANEM AZT SIRASSÁTOK, AKI ELMENT, MERT
NEM JO VISSZA TÖBBÉ, ÉS AZ O SZÜLOFÖLDJÉT
NEM LÁTJA MEG”
JEREM IÁS 22:10

7. –1994.július 9-én emléktáblát avattunk Biró József muvészettörténész és festomuvész tiszteletére, egykori szüloházában, a hajdani zsidó leánygimnáziumban, a késobbi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium lépcsoházában, Mihai Viteazul utca 3 szám alatt.

Felirata:

BIRÓ JÓZSEF

MUVÉSZETTÖRTÉNÉSZ, FESTOMUVÉSZ, GRAFOLÓGUS
1907. JÚLIUS 8.–1945. JANUÁR 6.
MÁRTIRHALÁLÁNAK 50. ÉVFORDULÓJÁN
SZÜLOHÁZÁNÁL EMLÉKEZTEK
AZ ERDÉLYI KÖZMUVELODÉSI EGYESÜLETEK.

Mérete 40x60 cm, anyaga márvány. Balázs Jeno kofaragó mester készítette a PBMEB rendelésére, Biró József születésének 87. és halálának 50. évfordulója alkalmából.

8. – 1994. december 4-én emléktáblát avattunk Érsemjénben Fráter Lóránd, a nótáskapitány emlékére

Az emléktábla felirata:

ITT SZOLGÁLT 1897–1904 ÉVEKBEN
IPPI ÉS ÉRKESERÜI FRÁTER LÓRÁND
A VOLT M. KIR. 9. HONVÉD HUSZÁREZRED
FOHADNAGYA, MAJD SZÁZADOSA,
A NÉPSZERU–ZENE ÉS DALKÖLTO,
A KIVÁLÓ HEGEDÜS ÉS ÉNEKES.
UJRAÁLLITOTTAHÁLÁS MEGEMLÉKEZÉSSEL:
AZ EMLÉKHELY BIZOTTSÁG SZAMOSÚJVÁR VÁROS KÖZÖNSÉGE
ÉS ÉRSEMJÉN LAKOSSÁGA 1994. 1942.

A Kazinczy-emlékházban levo Fráter Lóránd-emlékszobában található.

Mérete: 50x60 cm, anyaga márvány.

Az emléktáblát Szamosújvár közössége állította 1942-ben, abban a városban, ahol a nótás kapitány szolgált. A háború után a tábla eltunt. 1992-ben Tolnay Tibor festomuvész találta meg tömbházuk alagsorában és 1994-ben átadta a Partiumi és Bánsági Muemlékvédo és Emlékhely Bizottságnak. Az újraavatás elott Balázs Jeno kofaragó mesterrel rávésettük az újraállítási szöveget. 1994. december 4-én avattuk újra, közösen a PBMEB, az Érsemjéni Polgármesteri Hivatal, az RMDSZ Érsemjéni Szervezete, a Bihari Napló.

1995-ben:

9. –megfogalmaztuk és megcsináltattuk a vártemplomban elhelyezett Szent László-emléktáblát, amelyet 1995. május 7-én lepleztek le a Varadinum ünnepségek alkalmával.

Felirata:

E VÁRBAN TEMETTÉK EL
AZ 1095-BEN ELHÚNYT
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYT,
AZ ÁLTALA ALAPITOTT
VÁRADI PÜSPÖKSÉG
SZÉKESEGYHÁZÁBAN.
SIRJA KIRÁLYI ZARÁNDOK-
ÉS ISTENÍTÉLETI HELY VOLT
ÉVSZÁZADOKON KERESZTÜL.
E TÁBLÁT KEGYELETTEL ÁLLITTATTA
SZENT LÁSZLÓ HALÁLÁNAK 900.
ÉVFORDULÓJÁN, A VARADIUM
`95 ÜNNEPSÉG ALKALMÁBÓL
TEMPFLI JÓZSEF MEGYÉSPÜSPÖK
ÉS SZENT LÁSZLÓ NÉPE.

Anyaga fehér márvány. Készítette Balázs Jeno kofaragó mester, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség megrendelésére, a PBMEB segítségével.

1997-ben:

10. – 1997. április 12-én a Partiumi Honismereti Találkozó egy rendhagyó emléktábla-avatással végzodött, K. Nagy Sándor író, jogász, a helytörténeti kutatás úttöroje tiszteletére. A tábla felerosítésére majd ezután került sor.

A Partiumi Keresztény Egyetem udvarában található, Városháza utca 27 szám.

Felirata:

K. NAGY SÁNDOR

1846 – 1921
A HELYTÖRTÉNETI KUTATÁS ÚTTÖROJE
IRÓ, JOGÁSZ, EGYHÁZMEGYEI TANÁCSBÍRÓ
ÁLLITTATTA A PARTIUMI EMLÉKHELY
BIZOTTSÁG 1997.

Anyaga márvány, mérete 40x60 cm. Balázs Jeno kofaragó mester készítette a PBMEB megrendelésére, 1997-ben. A rendhagyó táblaavatás 1997. április 12-én volt, de akkor nem volt hová feltenni. Ekkor lett elhatározva, hogyha a püspöki palotát rendbeteszik, zárt udvarán egy panteont alakítanak ki nagy személyiségeinknek, s itt fogják elhelyezni. Ez 2004. március 20-án, a Partiumi Honismereti Találkozó alkalmával sikerült.

11. – 1997. augusztus 25-én, A Geo`97 – a Magyar Földtudományi Szakemberek Világtalálkozója keretében Aradon emléktáblát avattunk Lóczy Lajos tiszteletére, a minorita kultúrház elocsarnokában, amelyet Nagyváradon csináltattunk:

Lóczy Lajos

(1849–1920)
geológus, geográfus, utazó emlékére,
aki Aradon töltötte ifjú éveit.
Magyarhoni Földtani Társulat
Magyar Földrajzi Társaság
Erdélyi Kárpát Egyesület
Lóczy Lajos Munkacsoport

Fehér márvány, mérete: 40x60 cm. A szöveget Balázs Jeno kofaragómester véste ki.

2001-ben

12. –2001. július 22-én emléktáblát avattunk Csokalyon Fényes Elek halálának 125. évfordulója tiszteletére, a református templom külso falán, a bejárat mellett.

Szövege:

FÉNYES ELEK

STATISZTIKUS, FÖLDRAJZTUDÓS
1807 CSOKALY – 1876 ÚJPEST
HALÁLÁNAK 125. ÉVFORDULÓJÁN ÁLLÍTOTTA
A PARTIUMI MUEMLÉKVÉDO ÉS EMLÉKHELY-
BIZOTTSÁG, AZ ÉRMELLÉKI EGYHÁZMEGYE
SZÉKELYHÍD KÖZSÉG TANÁCSA
CSOKALY KÖZÖSSÉGE

Mérete 60x80 cm, anyaga fehér márvány. A táblát a Partiumi és Bánsági Muemlékvédo és Emlékhely Bizottság készíttette Balázs Jeno nagyváradi kofaragó mesterrel.

2002-ben:

13. –2002. október 6-án Gálospetriben emléktáblát, emlékszobát avattunk Sass Kálmán tiszteletére.

Az emléktábla szövege a következo:

EBBEN A TEMPLOMBAN KERESZTELTÉK
ÉS KONFIRMÁLT
SASS KÁLMÁN
56-OS MÁRTIRLELKÉSZ
ÁLLITOTTA A GÁLOSPETRI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A PARTIUMI
MUEMLÉKVÉDO ÉS EMLÉKHELY
BIZOTTSÁG. 2002.

A református templom külso falán található.

Mérete: 50x80 cm, anyaga fehér márvány. A Partiumi és Bánsági Muemlékvédo és Emlékhely Bizottság készíttette Balázs Jeno nagyváradi kofaragó mesterrel.

2003-ban:

14. – 2003. augusztus 9–10. között jubileumi ünnepséget szerveztünk Réven, a Zichy-barlang felfedezésének százéves évfordulója alkalmából.Emléktáblát avattunk, közösen a Pro Rév egyesülettel, Karl Handl, a barlang felfedezojének tiszteletére, amelyet egykori lakóházának falán helyeztek el. A kétnyelvu tábla szövege a következo:

IN ACEASTA CASA A LOCUIT
KARL HANDL
DESCOPERITORUL PESTERII
DIN VADU-CRISULUI ÎN 1903
EBBEN A HÁZBAN LAKOTT
KARL HANDL
AKI 1903-BAN FELFEDEZTE
A RÉVI CSEPPKOBARLANGOT
2003.

Anyaga márvány, mérete 50x80 cm.

2005-ben:

15. – 2005. június 12-én Érköbölkúton ifj. Gyalókay Lajos születésének 150. évfordulója tiszteletére megemlékezo és táblaavató ünnepséget szerveztünk.

Az emléktábla szövege:

A BIHARMEGYEI RÉGÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI
EGYLET ALAPÍTÓ TAGJA ÉS TITKÁRA
IFJ. GYALÓKAY LAJOS
SZÜLETETT ÉRKÖBÖLKÚTON 1855. MÁRCIUS 30-ÁN
A RÉGÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

ELINDÍTÓJA, MÚZEUMSZERVEZO EMLÉKÉRE
ÁLLÍTTATTA A PARTIUMI MUEMLÉKVÉDO
BIZOTTSÁG ÉS ÉRKÖBÖLKÚT KÖZÖSSÉGE

2005. június 12-én

A református templom külso falán van elhelyezve.

Mérete: 50x80 cm, anyaga fehér márvány. A Partiumi és Bánsági Muemlékvédo és Emlékhely Bizottság készíttette Balázs Jeno nagyváradi kofaragó mesterrel.

16. – 2005. november 13-án emléktáblát avattunk Zsibón, II. Rákóczi Ferenc tiszteletére, a zsibói csata emlékére.

Felirata:

Cum Deo pro Patria
et Libertate
1705 – 2005
Állíttatta P.B.M.E.
16 sz. Báthori I. cs. cs.

A református templom külso falán található. Kb. 30x20 cm nagyságú márványtábla

2006-ban:

17. – 2006. április 23-án emléktáblát avattunk Érmihályfalván Zelk Zoltán költo születésének 100-ik, halálának 25-ik évfordulója tiszteletére.

Felirata:

VÁROSUNK SZÜLÖTTE
ZELK ZOLTÁN
KÖLTO
1906 – 1981
EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS
A PARTIUMI EMLÉKHELY BIZOTTSÁG
2006-BAN

A városi könyvtár külso falán található. 40x80 cm nagyságú márványtábla.

2007-ben:

18. – 2007. július 29-én emléktáblát avattunk Erdohegyen (Kisjeno – Arad megye), dr. Balogh Erno egyetemi tanár tiszteletére, születésének 125. évfordulója alkalmából.

Felirata:

„A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.”
ERDOHEGY GEOLÓGUS TUDÓS FIA
Dr. BALOGH ERNO
SZÜLETÉSÉNEK 125. ÉVFORDULÓJÁN
EMLETETTE A REFORMÁTUS EGYHÁZ 2007. JUL. 24-(29)-ÉN

Az anyagiak egy részét egyesületünk biztosította.

19. – 2007. augusztus 30-án emléktáblát avattunk Nagyváradon Hegyesi Márton tiszteletére, közösen a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvánnyal.

Felirata:

HEGYESI MÁRTON

1846 – 1907
ÜGYVÉD, A BIHAR MEGYEI RÉGÉSZETI
ÉS TÖRTÉNELMI EGYLET TITKÁRA,
AZ 1848–49-ES SZABADSÁGHARC KUTATÓJA
HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA ÁLLITOTTA:
A HATÁRON TÚLI MAGYAR EMLÉKHELYEKÉRT
ALAPITVÁNY, ISASZEG NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA, A PARTIUMI ÉS BÁNSÁGI
MUEMLÉKVÉDO ÉS EMLÉKHELY TÁRSASÁG
2007.

A Partiumi Keresztény Egyetem udvarán. Fehér márvány, mérete: 60x80 cm.

A Partiumi és Bánsági Muemlékvédo és Emlékhely Társaság készíttette Balázs Jeno nagyváradi kofaragó mesterrel.

2008-ban:

20. – 2008. szeptember 7-én emléktáblát avattunk Érmihályfalván Kuthy Lajos író tiszteletére, közösen a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvánnyal.

Felirata:

VÁROSUNK SZÜLÖTTE
KUTHY LAJOS
1813 – 1864
ÍRÓ, A ROMANTIKA KÉPVISELOJE,
„AZ IRODALOM GRÓFJA”
SZÜLETÉSÉNEK 195. ÉVFORDULÓJÁN ÁLLÍTOTTA
A HATÁRON TÚLI MAGYAR EMLÉKHELYEKÉRT
ALAPÍTVÁNY, A PARTIUMI ÉS BÁNSÁGI
MUEMLÉKVÉDO ÉS EMLÉKHELY TÁRSASÁG
ÉRMIHÁLYFALVA POLGÁRMESTERI HIVATALA
2008

Az emléktábla a Márton Áron utcai (kerekeskúti) iskola falán van elhelyezve. Méretei: 50x80 cm, fehér márvány. Balázs Jeno kofaragó mester készítette.

2009-ben:

21. – 2009. június 14-én emléktáblát avattunk Biharfélegyházán Jakó Zsigmond tiszteletére, közösen az Erdélyi Múzeum-egyesülettel.

Felirata:

A BIHARFÉLEGYHÁZÁHOZ TARTOZÓ

ÁGOSTMAJOR SZÜLÖTTJE,

JAKÓ ZSIGMOND
1916 – 2008
TÖRTÉNÉSZ, AKADÉMIKUS,
AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
EGYKORI ELNÖKE EMLÉKÉRE
ÁLLÍTOTTA A
PARTIUMI ÉS BÁNSÁGI MUEMLÉKVÉDO
ÉS EMLÉKHELY TÁRSASÁG
ÉS AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
2009. JÚNIUS 14

Az emléktábla a református templom falán van elhelyezve. Mérete: 60 x 80 cm, anyaga fehér márvány. Készítette Balázs Jeno kofaragó mester.

22. – 2009. október 25-én emléktáblát avattunk Micskén Jakó Zsigmond tiszteletére, közösen a Magyar Tudományos Akadémiával, az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel, az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottságával, a Babes-Bolyai Tudományegyetemmel.

Felirata:

EBBEN AZ 1775-BEN EMELT
MUEMLÉK ÉPÜLETBEN TÖLTÖTTE
GYERMEK- ÉS IFJÚKORÁT
JAKÓ ZSIGMOND
1916 – 2008
TÖRTÉNÉSZ, EGYETEMI TANÁR
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ÉS A ROMÁN AKADÉMIA
TISZTELETI TAGJA
ÁLLÍTTATTA
AMAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
AZ MTA KOLOZSVÁRI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGA
A BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
ÉS A PARTIUMI ÉS BÁNSÁGI MUEMLÉKVÉDO
ÉS EMLÉKHELY TÁRSASÁG
2009

Az emléktábla a családi kúria hátsó homlokzatán van elhelyezve. Mérete: 40 x 80 cm, anyaga gránit.

23. – 2011. október 2-án emléktáblát avattunk Micskén Miskolczy Károly tiszteletére.

Felirata:

EBBEN A HÁZBAN ÉLT
MILKOLCZY KÁROLY
1809 – 1870
ÜGYVÉD, NEMZETOR,
ORSZÁGGYULÉSI KÉPVISELO
ÁLLÍTTATTA
A PARTIUMI ÉS BÁNSÁGI
MUEMLÉKVÉDO ÉS EMLÉKHELY
TÁRSASÁG
ÉS A
MICSKEI REFORMÁTUS EGYHÁZ
2011

Az emléktábla a Miskolczy-ház falán van elhelyezve. Mérete: 40x70 cm, anyaga gránit.

2014-ben:

 

24. 2014. május 29-én emléktáblát avattunk Visintiniben (Olaszország) a Capella Ungherese – Magyar Kápolnában, az elso világháborúban Doberdó környékén elpusztult magyar honvédek emlékére. Szövege:

„HOLDVILÁG EZÜSTJE HULL

A HOS FEJEKRE,

ÉS MINDEGYIK KÖRÉ GLÓRIÁT SZO,”

JÁMBOR LAJOS

A NAGY HÁBORÚ VÁRADI ÉS BIHARI

HOSEIRE EMLÉKEZVE ÁLLÍTOTTA A

PRO LIBERTA PARTIUM EGYESÜLET ÉS

A PARTIUMI ÉS BÁNSÁGI MUEMLÉKVÉDO

ÉS EMLÉKHELY TÁRSASÁG.

2014 HOSÖK NAPJÁN

50x40x cm nagyságú gránit emléktáblát avattunk, amely Perei Lajos kofaragó ajándéka.

25. 2015. szeptember 5-én a Biharszentjános határában állott kolostor romjainak maradványainál, az önkormányzat segítségével, egy emléktáblát és egy négynyelvu magyarázó táblát helyeztünk el.

Az emléktábla szövegének magyar változata:

ITT ÁLLT AZ 1215 ELOTT

KERESZTELO SZENT JÁNOS TISZTELETÉRE ALA-

PÍTOTT BENCÉS KOLOSTOR, AMELYET 1249-TOL

EGY IDEIG CISZTERCITA, MAJD ISMÉT BENCÉS

SZERZETESEK, ÉS VÉGÜL DOMONKOS RENDI APÁ-

CÁK HASZNÁLTAK 1563–1567 KÖZÖTT.

 

Egy talapzaton álló 10 cm vastag gránit, rajta vésett betukkel. Kolozsváron készítették. A magyarázótábla egy lábakon álló, vastag keretbe foglalt fatábla, védoeresszel.

2017:

 

26. 2017. szeptember 10-én emléktáblát avattunk Réven, közösen a Pro Rév Egyesülettel, Juhász Viktor tiszteletére, születésének 90. évfordulója alkalmából. Az emléktábla szövege:

In memoriam

Domján – Juhász Viktor (1927 – 2004)

Rév díszpolgára, kíváló matematika – fizika

Szakos tanár, a fotó- és rádióamatőr szakkörök

Vezetője. A helyi magyar anyanyelvű

Színjátszócsoport irányítója 54 éven keresztül.

Állíttatta a pro rév egyesület és a partiumi és

Bánsági műemlékvédő és emlékhely társaság – 2017

Domján – juhász viktor (1927 – 2004)

CetăȚean de onoare al comunei vadu criȘului,

profesor de Matematică – fizică, coordonatorul

cercului de foto Și radioamatorism. TimP de 54

de ani a condus teatrul maghiar din localitate.

AsociaȚia pro rév egyesület vadu criȘului – 2017

Az emléktábla Juhász Viktor hajdani lakóháza falán van elhelyezve.

2021:

 

27. 2021. Február 25-én emléktáblát avattunk a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöki székháza udvari falán, a Széles Sándor-féle műbútorasztalos üzem fennállásának 120. évfordulója alkalmából. Az emléktábla szövege:

Az emléktábla szövege

2022-ben:

 

2022. szeptember 16-án Szatmárnémetiben avattunk emléktáblát Morvay Péter néprajzkutató részére, szülőházán. Az emléktábla szövege:

ÎN ACEASTĂ CASĂ
S-A NĂSCUT
EBBEN A HÁZBAN
SZÜLETETT
MORVAY PÉTER
1909 – 1994
etnograf
néprajzkutató
A FOST AMPLASATĂ DE ASOCIAȚIA PENTRU PROTEJAREA MONUMENTELOR ȘI A LOCURILOR COMEMORATIVE DIN PARTIUM ȘI BANAT
ÁLLÍTTATTA A PARTIUMI ÉS BÁNSÁGI MŰEMLÉKVÉDŐ ÉS EMLÉKHELY TÁRSASÁG