410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com
A Partiumi füzetek kiskönyvsorozatában megjelent kötetek:

- 1997 -

Borbély Gábor, Csernák Béla:
Bihar


- 1998 -

Kordics Imre:
Sírok, sírjelek a Várad-Olaszi temetőben
Péter I. Zoltán:
Félixfürdő


Dánielisz Endre:
Nagyszalonta, városismertető
Benedek Zoltán:
Nagykároly, a Károli Gáspár református
templom

Bessenyei István:
Sarmaság , kismonográfia


- 1999 -

Hol sírjaink domborulnak – Partiumi
magyar temetők – gyűjteményes kötet, 25
tanulmány
, összeállította Dukrét Géza
Major Miklós:
Szilágyság. Tájak, műemlékek,
emlékhelyek


Dukrét Géza, Péter I. Zoltán:
Püspökfürdő
Dánielisz Endre:
Csonkatorony nyúlik a felhőbe…


Bunyitay Vince, Fodor József:
Székesegyházi Bazilika–Nagyvárad
Alexandru Pop:
Varadinum a vizek határolta város és vár


- 2000 -

A forradalom zászlaja alatt – az 1848–1849- es forradalom és
szabadságharc a Partiumban és a
Bánságban – gyűjteményes kötet, 46
tanulmány
, összeállította Dukrét
Géza
Jancsó Árpád:
Rajtuk taposunk – A Bánság útjai a
19.században

Kupán Árpád:
Mezőtelegd iskolatörténete


- 2001 -

Csilik József:
István király Szent Jobbja és Szentjobb
község története
Emődi János:
Erdélyi barlangfeliratok a 16–20.
századból


- 2002 -

Szabó István:
Ottomány, kismonográfia
Csorba Mihály:
Érsemjén, kismonográfia


Turulmadaras emlékműveink –gyűjteményes kötet, egy kétéves felmérő
program eredménye.
Összeállította Dukrét Géza


- 2003 -

Dr. Mózes Károly:
A nagyváradi egészségügyi iskola története
Juhász Viktor:
Rév, Erdély sziklakapujaA műemlékvédelem fölöttébb szükséges
voltáról – évkönyv
, összeállította Dukrét
Géza
Nánási Zoltán:
Dr. Andrássy Ernő, az Érmellék utolsó
polihisztora


Nagyvárad tudós püspökei – gyűjteményes
kötet
György Irén:
Szalacs Kismonográfia


Antal Béla:
Adalékok Biharpüspöki történetéhez
Balla Erzsébet, Török Ferenc:
Albis, kismonográfia

Sorozaton kívül:
Jubileumi Rákóczi Évek: Istennel a hazáért és a szabadságért I.- 2004 -

Pásztai Ottó:
„Aki fényt hagyott maga után...” Dr. Károly
Irén József élete, munkássága
Péter I. Zoltán:
Nagyvárad római katolikus székesegyházaiKiss Kálmán:
Egri község, kismonográfia
Dr. Mózes Teréz:
A révi népi fazekasság monográfiájaEmődi János, Varga Árpád:
Telegdi sírkövek, emléktáblák
Jósa Piroska:
Ezüstös gépmadarak szárnyán érkezett a
halál. Nagyvárad bombázása 1944-ben

Sorozaton kívül:
JRÉ. Istennel a hazáért és a szabadságért II.- 2005 -

Dukrét Géza:
Emlékművek, emléktáblák Bihar megyében
Anzik Albert:
Livada–Sárközújlak
Krestyán Ilona:
A Temesvár ipari oktatásának kezdetei
Dukrét Géza:
Hegyköz – történeti monográfiaKormányos László:
Városfejlesztés Nagyváradon a 20.
század elején
Sorozaton kívül:
JRÉ. Istennel a hazáért és a szabadságért III.


- 2006 -
Dukrét Géza:
A bihari turizmus története

Velcsov Margit:
Bartók Béla és Nagyszentmiklós
Szilágyi József:
Tóti község monográfiája
Kovács Rozália:
Érmihályfalvi temetők
Dukrét Géza, Péter I. Zoltán:
Nagyvárad – városismertető


Kupán Árpád, Dukrét Géza:
1956 emlékezete Bihar megyében
Sorozaton kívül:
Nagy István, Páll József, Zsíros Attila: Álmában csönget egy picit


- 2007 -

Thurzó Sándor:
Bartók Nagyváradon a helyi sajtó tükrében
Kupán Árpád:
A mozi évszázada Nagyváradon


Gavallér Lajos:
Micske a nevek tükrében
Sorozaton kívül:
Biró József: Nagyvárad barokk és neoklasszikus művészeti emlékei. – hasonmás kiadás. Doktori disszertáció. Budapest 1932.


- 2008 -Péter I. Zoltán:
Nagyvárad műemlék épületei


Benedek Klára, Béres-Ranyák Katalin,
Coroiu Nicolae, Dukrét Géza, Hevesi Sándor,
Hochhauser Ronald, Pásztai Ottó,
Péter I. Zoltán, Szél Sándor,
Vesselényi Tibor Gyula:
Nagyvárad ipartörténete


Jósa Piroska:
Bihari sorsok a változó idoben


Pávai Gyula:
Mesélo aradi házak.


Ujj János:
Arad építészeti emlékei


Dukrét Géza:
Emlékmuvek, emléktáblák Bihar megyében II


Épített örökségünk a helytörténeti kutatás tükrében - Évkönyv


Orosz Otília Valéria:
Muemlék orgonák az Érmelléki Református Egyházmegyében

Sorozaton kívül:
Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt.

Sorozaton kívül:
K. Nagy Sándor: Bihar-ország. Útirajzok.- 2009 -Borbély Gábor:
Szolo és bor az Érmelléken


A bölcsotol a sírig.
250 éve született Kazinczy Ferenc


Kiss Kálmán:
Túrterebes egyház- és iskolatörténete


Szentjóby Szabó Andor:
Ottomány szülöttje, Kufstein halottja


S. Németh Katalin:
Vigyázó kövek

Sorozaton kívül:
Dukrét Géza: Épített örökségünk Bihar megyében.- 2010 -Kupán Árpád:
Párhuzamos életrajzok


Papp Attila:
Az én Margittám. Érzelmes városmonográfia


Ványai Mária:
Hidak a viharlámpa fényében - Családtörténet


Szilágyi István:
Csillagváros visszavárta fiát - Emlékirat

Sorozaton kívül:
Györffy István: A Fekete-Körös völgyi magyarság.- 2011 -Péter I. Zoltán:
Szecessziós építészet Nagyváradon


Péter I. Zoltán:
Nagyvárad városháza


Római katolikus intézetek
Nagyváradon

Sorozaton kívül:
JRÉ. Istennel a hazáért és a szabadságért. IV.- 2012 -Borzási Gyula, Dani Zoltán, Nagy Miklós:
Szalárd és vidéke, tegnap és ma


Kupán Árpád:
Nagyvárad nagy változásainak vezéregyéniségei


Dr. Szatmáry Ferenc:
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházperének kilencéves története


Sorozaton kívül: JRÉ.
Istennel a hazáért és a szabadságért. V.


Dukrét Géza:
Emlékmuvek, emléktáblák Bihar megyében


Mátyás Attila:
A Nagyváradi Evangélikus Egyházközség története

XVIII. Partiumi Honismereti Konferencia előadásai

A honismeret szolgálatában. Köszöntők és tanulmányok Dukrét Géza 70. születésnapja alkalmából.- 2013 -Makai Zoltán:
Szemelvények Bihar megye
és térsége ipartörténetébol.


Süto Éva:
Érmellék, szerelmem.


Kovács Rozália:
Utak a múltba.


Megmaradásunkért.


Emodi János - Wilhelm Sándor - Sándor Mária:
A margittai fazekasság.


- 2014 -Kiss Kálmán:
Túrterebes földrajzi neveinek története.


Péter I. Zoltán:
A nagyváradi vár építészettörténete.


Fazekas Lóránd:
Ódon sírkertek ösvényein.


Wilhelm Sándor:
Tanulmányok az Érmellékrol.


Kordics Imre:
Nagyvárad jelentosebb utcanevei 1940-1944 között.


Keresztutak.


A nagyváradi zenei élet apostola.


- 2015 -Dukrét Géza:
Siter. Adalékok történetéhez és népismeretéhez.


Kiss Kálmán:
Csűry Bálint és a szamosháti tájnyelv.


Honismeret – A megtartó erő.


Fazekas Lóránd:
Püspökök és címereik a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében.


- 2016 -Bélfenyéri Tamás:
A váradi püspökség koldulórendi kolostorai a középkorban.


Dukrét Géza, Péter I. Zoltán:
Nagyvárad és Bihar megye épített öröksége.


- 2017 -Fazekas Lóránd:
Egy nemesi család évszázadai. A Böszörményiek Szatmárban.


Péter I. Zoltán:
Nagyvárad történelmi templomai és zsinagógái.


A Civil Akadémiák története. Szerkesztette Dukrét Géza


- 2018 -A helytörténeti kutatás és a honismeret nyomában – Évkönyv


Dr. Szabó József:
Ismeretlen Érmellék


- 2019 -Homonnai Gábor:
Hegyköztóttelek. Monográfia.


Kordics Imre, Péter I. Zoltán, Farkas László:
A nagyváradi Rulikowski temető.


Kiss Kálmán:
Megírni az igazságot. Egri történelméről és neves személyiségeiről.


Makai Zoltán:
Szemelvények Nagyszalonta ipartörténetéből.


- 2020 -Alexandru Pop:
Tűztől védett fészek. Gondolatok a váradi vár lőporgyártó műhelyérőlés fegyvertáráról a 17. Században, egészen a török hódoltságig (1660)


- 2021 -„A múltat tiszteld a jelenben…”
Személyiségek, események a partiumi és bánsági magyarság életéből.


- 2022 -

Homonnai Gábor:

Feketeerdő monográfiája

Dukrét Géza:

Honismeret

Harminc év a helytörténet és a honismeret szolgálatában. Évkönyv

- 2023 -

Makai Zoltán:

Akiket nem feledhetünk

Dr. Szabó József:

Ismeretlen Érmellék II