1. Borbély Gábor, Csernák Béla: Bihar.

Az első füzet, amely 1997 őszén jelent meg. Mivel hirtelen határoztuk el, s a bihari konferenciára el kellett készülnie, megírására mindössze három hét állt rendelkezésre, ezért nem lehetett alapos, nem készült el minden fejezete. Elhatároztuk, hogy majd újra kiadjuk bővített, jól szerkesztett formában. Első részét – a történelmi visszapillantást – Borbély Gábor írta, melyből megtudjuk, hogy a hajdani Biharvár a Szent István alapította vármegyék egyikének székhelye, sőt névadója, és az egyik püspökséget is itt szervezte meg. Miután Szent László áthelyezte a püspökséget Nagyváradra, a várispánság felbomlott, és elvesztette jelentőségét. A második részben a református templom történetét Csernák Béla helyi lelkipásztor mutatja be. A sok átalakítás elmosta eredeti stílusjegyeit, amely valamikor csúcsíves lehetett. Az 1826-ban épített katolikus templomot Mahajduda János tisztelendő ismerteti.