2. Kordics Imre: Sírok, sírjelek a Várad-Olaszi temetőben.

Kordics Imre átfogó, alapos kutatómunkán alapuló kötete. Ekkor kapta meg a sorozatra jellemző színes fedélkompozíciót. A fedelet Dukrét Géza tervezte, a feliratok színösszeállítását pedig Fórizs Attila, a Szenczi Kertész Ábrahám nyomda igazgatója. Ebben a nyomdában készültek a könyveink. Történelmi örökségünkhöz tartozó temetőink, nemzeti panteonjaink megismerése, felmérése és védelme elengedhetetlenül szükséges, főleg hogy régi síremlékeink az utóbbi időben rohamosan pusztulásnak indultak. Kordics Imre eszményi értékmentésre törekedett. Művelődés- és művészettörténeti szempontból tárgyalja a pusztulóban levő temető problémakörét, több olyan síremléket mutat be fényképein, amelyek már rég megsemmisültek. A mintegy 108 fénykép a szerző, valamint Méder Árpád és Emődi János munkája.