6. Bessenyei István: Sarmaság.

Törzsanyaga Bessenyei István, volt helyi lelkipásztor Sarmaságról írt kismonográfiája, kiegészítve Hunyadi Imre szilágysomlyói tanár dolgozatából vett részekkel. A kötetet Dukrét Géza állította össze. A kötet átfogó képet ad a község történetéről, intézményeiről, társadalmi életéről. Nagy alapossággal ismerteti a református egyház történetét és jelenkori helyzetét. De bemutatja a római katolikus egyházat és a baptista gyülekezetet is. Ugyanilyen alapossággal ismerteti a község intézményeit, azok történetiségében. A kötet végén levő fejezet a környékbeli tanyavilágot mutatja be. A fényképeket a szerző és Dukrét Géza készítette.