13. A szabadságharc zászlaja alatt – Az 1848–1849-es forradalom a Partiumban és a Bánságban

Második gyűjteményes kötetünk, amely a szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére jelent meg, 2000-ben. 1997 őszén meghirdetett kutatási téma eredménye. Így közel három év kutató és gyűjtő munkája. Három fejezetből áll. Az első fejezet: A szabadságharc eseményei. Bemutatja a nagyváradi, székelyhídi, szilágysomlyói, kővári, felsőbányai, aradi, pécskai, lugosi, temesvári, szatmári, erdélyi-hegyaljai eseményeket. Második fejezete, A szabadságharc személyiségei, ismerteti Nagysándor József, Damjanich János, gróf Leiningen-Westerburg Károly, Teleki Blanka, Szacsvay Imre, Rulikowski Kázmér, Gyalókay Lajos, Verebélyi Mazsó Imre, Kazinczy Lajos életútját, a nagyváradi egyházi személyek szerepét, számtalan elfelejtett és Aradon elítélt személyeket, a vértanuk halála utáni kálváriát, a Petőfi-ikonográfia változásait. A harmadik fejezet, Emlékhelyek, emlékművek, a forradalom és szabadságharc mártírjainak tiszteletére emelt emlékműveket, emléktáblákat, síremlékeket, szobrokat ismerteti a Partium és a Bánság területén. Összesen 44 tanulmányt találunk a 435 oldalas kötetben, melyből 13 diákpályázati dolgozat, hogy ezzel is serkentsük az ifjúság kutatómunkáját. Kitűnő forrásmunka a szabadságharc kutatóinak számára. Számtalan korabeli dokumentum, rajz és fénykép segíti a búvárkodni akarókat.