15. Kupán Árpád: Mezőtelegd iskolatörténete

Kupán Árpád, a mezőtelegdi iskola ny. tanára, alaposan dokumentálva ismerteti volt iskolájának történetét. És hogy miért írta meg, erről így ír ő maga: „Ahogy teltek az évek egyre gazdagodott ismeretem tárháza a község múltjáról, s közben látnom kellett, hogy szűkül be a jelen, hogyan sorvad számbelileg a magyar lakosság, s vele együtt a magyar nyelvű oktatás is. Próbáltunk tenni ellene a magunk szerény eszközeivel, de a folyamatot nem lehetett leállítani. Ha már a jelent nem sikerült megváltoztatni, legalább azt szeretnénk megakadályozni, hogy mások ezt tegyék múltunkkal. Ezt viszont csak akkor érhetjük el, ha minél szélesebb körben tesszük közkinccsé, ismertté múltunk tényeit.” Levezeti az iskola történetét 1561-től napjainkig, felhasználva a régi országos összeírásokat, irattári anyagokat, rengeteg statisztikai adatot a tanulókról, oktatókról. A homogenizálási politika már a teljes felszámoláshoz juttatta a magyar nyelvű oktatást...de küzdenek, küzdeni kell a több évszázados hagyományú, telegdi magyar nyelvű oktatás fennmaradásáért.