17. Emődi János: Erdélyi barlangfeliratok a 16–20. századból

Szokatlan, de művelődéstörténeti és barlangtörténeti kutatás szempontjából fontos témával foglalkozik Emődi János tanulmánya. Közel ezer barlangot nézett át tüzetesen, de csak 90 barlangban talált feliratot, közel 4800-at. A név és évszám mellé gyakran az illetőségüket és a helységnevet is felírták. De nemcsak a környékből, hanem Debrecenből, Kassáról, Budapestről, Pozsonyból, Csernovicból idelátogatókról, osztrák, francia, angol, belga, görög vendégről tudósítanak. Neves közéleti személyiségek: Bánffy, Beöthy, Fráter, Ferdényi, Ghica, Golesco, Herepei, Korniss, Zatureczky, Zichy családok tagjai, Halmágyi Sándor, Mátyás Vilmos, K. Nagy Sándor, Orbán Balázs, John Paget nevei találhatók meg. Több tudós neve is megjelenik, mint Bíró Lajos, Daday Jenő, Fenichel Sámuel, Kessler Hubert, Kutassy, Roediger, Petényi Salamon, Orosz Endre, Szádeczky Lajos, Tulogdy János. A 3288 évszámos aláírás évtizedekre osztva, minden esetlegességi tényező ellenére igen tanulságos látogatási görbét ad, híven tükrözve Erdély szociális és gazdasági fejlődését a 198. század közepétől a második világháborúig. Manapság a barlanglátogatók óriásivá nőtt száma miatt, régi feliratok tucatja tűnik el az újabb, „primitív” koromfeliratok alatt. Úgy tűnik, hogy ezeket az utolsó percben sikerült megmenteni az utókor számára. A kötetet 57 fénykép egészíti ki, melyet a szerző és fia készített.