18. Szabó István: Ottomány – Kismonográfia

Szabó István ny. tanár több évtizedes munkájának eredménye sorozatunk egyik legkitűnőbb kötete. Klasszikus példa, hogyan kell megírni egy falumonográfiát. Fejezetei: Földrajzi fekvése, Ottományi bronzkori kultúra, A település története, Demográfiai adatok, Utcanevek, határrészek nevei, Egyházi élet – hitfelekezetek, Szövetkezés – Szövetkezet, Oktatás, Gazdasági élet, Művelődési élet, A település nevezetes emberei, Jeles ottományi családok, Néphagyományok, kiegészítve egy első világháborús naplóval. A tanulmány egyik nagy pozitívuma, hogy nagyon részletesen ismerteti a vidék élővilágát, sőt a már elpusztított érmelléki mocsárvilágot, s felhívja a figyelmet a környezet, az élővilág védelmére. Meg kell állítani a pusztítást, és vissza kell állítani az ősi mocsárvilágot, mert csak így áll helyre e táj ökológiai egyensúlya. Számos korabeli dokumentum, fénykép és térkép teszi még értékesebbé a kötetet.