20. Turulmadaras emlékműveink, a Partiumban, Bánságban és Erdélyben

Az anyagot Dukrét Géza állította össze és szerkesztette, másfél éves felmérőprogram eredményeként. Tanítók, tanárok, lelkipásztorok, mérnökök, polgármesterek, és egyszerű polgárok is bekapcsolódtak a kutatásba. Kiterjedt levelezés útján gyűlt össze az adathalmaz, úgy negyven településről. A felmérés nem teljes, mert nem tudtunk mindenhová eljutni, több helyről nem kaptunk semmilyen információt. Turulmadaras emlékműveinket több csoportba oszthatjuk. A monumentális emlékműveink az 1896-os honfoglalási millenniumi év tiszteletére épültek. Ezek közzé tartoztak a bihari, dési, zilahi, székelyhídi emlékművek, melyek közül csak a székelyhídi áll, felújítva, a többi megsemmisült. Szintén régi és még ma is áll a fehéregyházi Petőfi-emlékmű és a madéfalvi Siculicidium. Az turulmadaras emlékművek nagy része 1941–1944 között épült, mint első világháborús emlékművek. Sok megsemmisült, de a Partiumban Albison, Irinyben, Berzován, a Székelyföldön szinte mindenütt átvészelte a nehéz időszakokat. Az emlékművek kisebb része 1989 után épült, mint világháborús vagy millenniumi emlékmű. Mindezek részletesen vannak bemutatva kötetünkben, eredeti dokumentumokkal és a hajdani beszédekkel. 40 korabeli fénykép, 4 korabeli képeslap, 83 fénykép, 10 ábra és rajz, 12 korabeli dokumentum illusztrálja a kötetet. A kötet sikeréhez tartozik, hogy az általunk, szeptember 21-én, Székelyhídon megszervezett turulmadaras települések találkozójára, több mint húsz településről jöttek el, azok, akik résztvettek a felmérésben és itt kézhez kaphatták a kötet egy-egy példányát, ajándékként.