21. Dr. Mózes Károly: A nagyváradi egészségügyi oktatás történetébol.

Nagyvárad valamikor híres egészségügyi iskolájának, a sokak által Mózes egyetemnek nevezett intézmény történetét kapja kézbe az olvasó. Az elso fejezetben az egészségügyi oktatás rövid történelmét ismerhetjük meg, mely szerint az adatok már a 12. századból jelzik a korházak muködését. Az 1848-as tanügyi reform hatására létrejött egy egészségügyi muszaki középiskola, melynek vezetését dr. Mózes Károlyra bízták. 1848. novemberében indult be az Immaculata-novérek zárdájának helységeiben, 46 növendékkel. 1955-ben, a tartományban muködo összes egészségügyi iskolát egybeolvasztották az un. Egészségügyi Iskolacsoportba, ahová ezután csak érettségi után lehetett beiratkozni. Így az iskola színvonala magasabbra emelkedett, új nevet kapott: Muszaki Egészségügyi Orvos Asszisztensképzo Iskola – Várad, röviden Egészségügyi iskolának, vagy Mózes egyetemnek nevezték, igazgató orvosa után. Az 1959-60-as tanévtol kezdve az Orvosasszisztensképzo Egészségügyi Muszaki Iskolává vált. Újabb és újabb szakok nyíltak, felölelve az egészségügy minden ágát. Az 1962-63-as tanévben a növendékek száma elérte az ezret. Olyan magas fokú képzést kaptak, hogy az iskola elvégzése után, keresetté váltak az itt végzettek, hisz nyugodtan állíthatjuk, hogy mind a mai napig, ok lettek a város legjobb orvosainak jobb kezei. Az elso törés 1965-ben történt, amikor a posztliceális oktatás mellett újra bevezették a szakmai középiskolákat, 1978-ban pedig teljesen visszaállították az egészségügyi középiskolát – egészségügyi líceum néven. A következo fejezetekben megismerkedhetünk a tanügyi személyzettel, az oktató-neveloi munka egyes kérdéseivel, a kitunoen felszerelt laboratóriumokkal, a Mózes doktor által létesített szakkönyvtárral, gyujteményekkel. Nagy hangsúlyt fektettek a gyakorlati oktatásara. A 106 oldalas könyvet számos korabeli fénykép illusztrálja, s dokumentum jellegu melléklet egészíti ki.