23. A műemlékvédelem fölöttébb szükséges voltáról. Évkönyv

A PBMEB első évkönyve, amely az egyesület 10 éves évfordulója alkalmából jelent meg. A 420 oldalas kötet első 220 oldalán az egyesület tízéves tevékenységével ismerkedhetünk meg, kronológiai sorrendben. Először az alapítás, majd a fokozatos építkezés dokumentumait ismerteti, utána évekre lebontva az egyes eseményeket, rendezvényeket, tevékenységeket. Az egyesület fontosabb rendezvényeit, mint a konferenciákat, pályázati díjkiosztásokat részletesen ismerteti. Tartalmazza a volt és jelenlegi tagok teljes névsorát, az elnökséget és a társaság által alapított Fényes Elek-díjjal kitüntetettek névsorát is. A második részben 22 tanulmányt közöl, az egyesület legjobb kutatóinak munkáiból. Jelentős műemlékeket, partiumi településeink jeles személyiségeit, művelődéstörténeti eseményeket, néprajzi leírásokat ismerhetünk meg e monografikus igényű kötetből. A kötetet, amelyet számos fénykép illusztrál, Dukrét Géza állította össze és szerkesztette.