24. Nánási Zoltán: Dr. Andrássy Ernő, az Érmellék utolsó polihisztora

Dr. Andrássy Ernő 1894. április 10-én született Szalacson. Középiskoláit Szatmáron végezte, orvosi diplomáját Budapesten kapta meg 1918-ban. A debreceni Bábaképző Intézetben dolgozott, majd 1919-ben hazament Érmihályfalvára és átvette apja rendelőjét. Körorvos 1926-ig. Gyógyító munkája, orvosi hitvallása legendássá tette alakját a környéken. Mivel harca, hogy városának korházat létesítsen, hiába való volt, így saját házában két szobát rendezett be, négy-négy ággyal. 1945 után csak hivatásának és gyűjtőszenvedélyének élt. Valóságos polihisztora volt az Érmelléknek. Képzőművészeti, őslénytani, ornitológiai, oológiai, numizmatikai, régészeti és történelmi kutatásai nemzetközi tekintélyt vívtak ki. 1952-ben megnyitott múzeumában óriási mennyiségű, páratlan értékű régészeti lelet volt kiállítva. Saját pénzén végeztetett ásatásokat Ottományban, Szalacson, Gálospetriben, Értarcsán, Érmihályfalván, Érsemjénben, Érselénden, Érkeserűben, Éradonyban. Ottományban 1920-ban kezdte meg a feltárást, majd Roska Márton vezetésével folytatta. A minoszi műveltség után ez a másik nagy övezete a bronzkori műveltségnek, melyet Ottományi-kultúrának neveztek el. Az ottományi, majd a szalacsi, szilágypéri, székelyhídi ásatások igazolták Andrássy elméletét, hogy az Érmellék sűrűn lakott szállásterülete volt az ottományi műveltséget hordozó bronzkornak. Az Akadémia felkérésére megírta az Érmellék Régészeti Repertóriumát. Publikálására már nem kerülhetett sor. Tudományos pályáját derékba törte az 1956-os magyar forradalom romániai retorziója. 1958. július 25-én letartóztatják hazaárulás és az önálló Erdély megalakítására való felbujtás és lázítás koholt vádjával. Pitești és Dés börtönében sínylődött. Életfogytiglani börtönbüntetését 1962-ben húsz évre csökkentették, majd 1963-ban a szamosújvári börtönbe szállítják, ahonnan 1964-ben szabadul. Közben lakását kifosztották, múzeumi gyűjteményét és négyezer kötetes könyvtárát a nagyváradi múzeumba szállították. Haláláig orvossegéd az érmihályfalvi szülőotthonban.