25. Nagyvárad tudós püspökei

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a történelmi Magyarország legnagyobb, s talán legerősebb püspöksége volt. De nem erről volt híres, hanem püspökeiről. A középkorban ők voltak a hadvezérek és a legnagyobb mecénások, akik udvarukban összegyűjtötték a kor tudósait, bibliofil püspökök voltak. Az újkorban ők voltak azok, akik hatalmas szellemi munkájukkal a kor nagy tudósai közé emelkedtek. Mecenatúrájukkal, de főleg tudományos munkájukkal gyarapították a magyar nemzet kultúráját, műveltségét, főleg történelmi ismereteink tárházát. E nagy személyiségek megismerését, megismertetését és tiszteletét tűzte ki célul a Sapientia Varadinum Alapítvány, közösen a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséggel, megszervezve így egy évenkénti, immár hagyományos, tudományos emlékülést, Nagyvárad tudós püspökei címen. Jelen kötetünkben három emlékülésen elhangzott előadásokat tettük közé. Fodor József általános helynök első előadásában Schlauch Lőrinc bíboros, váradi püspök életéről és munkásságáról nyújt ízelítőt. Másik előadása Bunyitay Vincéről, címzetes püspökről szól. Pálos István esperes-plébános Rómer Flórist mutatja be, régészetünk megalapítóját. Szintén Pálos István ír Pázmány Péterről is, aki csak 13 éves korában tér a katolikus hitre, s nyomon követi életét, aki író, szónok, egyházi és politikai személyiség, aki elnyeri az érseki méltóságot. Dr. Fleisz Jánosnak három előadását találjuk e kötetben: Karácsonyi Jánosról, Bunyitay Vincéről, a történetíróról, aki megírta a váradi püspökség történetét és Ipolyi Arnoldról, mint kiemelkedő tudományszervezőről, aki a Magyar Történelmi Társulat egyik alapítója, a Magyar Tudományos Akadémia II. osztályának elnöke volt. Ugyancsak Pázmány Péterről értekezik Szilágyi Aladár közíró is. Dr. Hegedűs József, az esztergomi Prímási Levéltár igazgatója az intézmény Ipolyi-gyűjteményét mutatja be, majd dr. Cséfalvay Pál, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, Ipolyi Arnoldról, a műgyűjtőről, valamint a hatalmas értékű gyűjtemény kálváriájáról tartott előadását ismertetjük.