26. György Irén: Szalacs. Kismonográfia

Az első fejezet a település természet-földrajzi viszonyait ismerteti. A mocsárvilág előnyeinek kihasználása történelem folyamán. A település történelmét négy fejezetben ismerteti: Kezdetek a régészeti leletek tükrében: csiszolt kőkorszak, réz- és bronzkor. Szalacs a középkori magyar királyságban: Első írásos említés, 1067-ből, nevének eredete; A német hospesek; A sókereskedelem, raktározás, elosztás; Szalacs marad–Szeged halad – párhuzamosan mutatja be a két település alakulását. A település az újkorban: A reformációtól a török uralom alóli felszabadulásig, széles körképben mutatja be a 15. és 16. század eseményeit, majd a törökdúlást; Újra a káptalan birtokában – Kőváry László és Fényes Elek kitűnő leírásai a faluról; 1848-tól az első világháború végéig. Következik a jelenkor bemutatása, rendszerváltások, infrastruktúra. A következő fejezet a népesedési viszonyokat ismerteti. Az egyház, oktatás, művelődés című fejezetben bemutatja a római katolikus és a református egyházakat, azok történetét, majd az oktatás alakulását, a falu híres szülötteit, a műemlékeket, s végül a művelődési életet szintén történetiségében ismerteti. Értékes függeléket tartalmaz az iskolák életéről, a szalacsi urbáriumról, a világháborús emlékműről. A múlt hagyományainak megőrzése: földrajzi nevek, népmondák. A végén következnek a fényképek. A kötet nagyon gazdag irodalom és dokumentum felhasználásával készült.