27. Antal Béla: Biharpüspöki. Feljegyzések a település történetéből

A köztudatban már alig van, hogy egy ősrégi településről van szó, hanem ma egyszerűen csak Nagyvárad külvárosának titulálják. A kötet a természeti viszonyok ismertetésével kezdődik. A falu történelmét a régészeti leletek bemutatásával indítja. Boncolgatja nevének kialakulását. Középkori okiratok igazolják, hogy magyarok lakták. Jelentőségét az is növelte, hogy a Szent László sírjához zarándoklók itt készültek fel a látogatásra. Az 1692-es összeírás szerint Bihar vármegye harmadik járásának legnagyobb községe volt. 1715-ben mezőváros. A szerző részletesen foglalkozik az újkor, s főleg a jelenkor változásaival. 1956-ban Nagyvárad külvárosa lesz. A következő rész a római katolikus és a református templomot mutatja be, mint jelentős műemlékeket. Ezután a temetők alapos ismertetése következik. Felhívja a figyelmet a tudatos vandalizmusra. Oktatás, iskolatörténet, felekezeti iskolák, tanítók – jól dokumentált része a kötetnek. A következő fejezetek színessé teszik a kötetet: földrajzi nevek, népi építkezés, pincék, pincesorok részletes leírása. A könyv értékes, sokoldalú melléklettel zárul: gyermekversek, birtokviszonyok, tanítók, diákok névsorai. A kötet fényképekkel zárul. A kötet faluvédő írásokat tartalmaz. Mindenütt kiérződik a települést és annak lakosságát féltő és megőrizni, megmenteni akaró történész felelőssége.