28. Balláné Bakó Erzsébet – Török Ferenc: Albis. Kismonográfia

Az első fejezet a falu természeti viszonyait ismerteti: földrajzi fekvése, éghajlata, növény- és állatvilága, határrészek.

A második fejezet Albis története, a kezdetektől napjainkig.

A harmadik fejezet az egyházi élettel foglalkozik. Bemutatja a református műemlék templomot. Az iskola története mellett ismerteti a tanítókat, tanárokat. Ezután megismerkedhetünk a falu nagy szülötteivel.

A következő fejezet a gazdasági életet mutatja be: a mezőgazdaság különböző ágazatait, az iparos életet, a kereskedelmet. Ismerteti a népesség számának alakulását a különböző évszázadokban. A művelődés, sport, szórakozás című fejezetben bemutatja a zenekarokat, tánccsoportokat, a sportéletet. Külön fejezetben ismerteti a hagyományos lakóházakat, gazdasági épületeket, az utcákat, a közművesítést. Majd megismerkedünk a temetőkkel és a temetkezési szokásokkal.

Értékes néprajzi gyűjtést dolgoz fel: kihalóban lévő foglalkozások, szájhagyományok, legendák. Érdekes melléklettel zárul a kötet, a szóban élő történelemmel. A kötetet 73 fénykép illusztrálja.