31. Kiss Kálmán: Egri község. Kismonográfia

A kötet a természeti viszonyokkal kezdődik: földrajzi fekvése, külön kitérve ősföldrajzi fekvésére, növény- és állatvilágára.

A falu történelmével a következő fejezetek foglalkoznak: Egri a történelmi források tükrében; A történelem sodrásában; A közbirtokosság Egriben; a 20. század főbb eseményei; Egri nemes családai 1848 előtt; Az Egriben élt zsidóságról. A következő fejezet az egyház történetével foglalkozik, előbb a református templom építésével, a lelkészekkel, az egyház kegytárgyaival, majd ismerteti a római katolikus és görög katolikus egyházat.

Nagy teret szentel az oktatás bemutatásának: Az oktatás kezdetei, A rektor-tanítók, Adalékok az iskola építésével kapcsolatban, Feljegyzések a 19. századi oktatásról, Csűry Bálint iskolás évei, rendkívül gazdag adatokkal, dr. Csűry Bálint élete és tevékenysége, Oktatás a 20. század közepétől napjainkig, rengeteg adattal és statisztikával. A könyv végén egy nagyon gazdag adattár következik földrajzi nevekkel, amely alapos kutatómunka eredménye.