33. Emődi János – Varga Árpád: Telegdi sírkövek, emléktáblák

Egy rövid történelmi bevezetővel kezdődik. A közölt anyag a református templom és a temető alapos felmérése alapján készült, összesen 62 nemesi síremlék és emléktábla pontos leírásával.

Az első fejezet a sírkövek és emléktáblák jegyzéke. A református templomban kilenc, falba beépített síremlék és két emléktábla leírását tartalmazza, melyek a 16–19. századokból származnak. A legrégibb a Telegdi István, erdélyi alvajda, főkincstartó, 1507–1514 között állított címeres síremléke. Talán legközismertebb id. Telegdi Miklós, erdélyi alvajda 1560-ban állított vitézalakos, vörösmárvány síremléke. A nagyobbrészt latin feliratok közlése mellett megtaláljuk azok magyar fordítását is. A másik nagy érdeme a könyvnek, hogy minden személyiség mellett röviden ismerteti kik voltak és milyen szerepet töltöttek be közösségük életében.

A továbbiakban, a temetőben található, 41 sírkő leírását ismerhetjük meg, melyeket a 19. században állítottak. Innen megtudjuk, hogy a temető református részében a Sulyok-sírok egymás mellett két párhuzamos sort alkotnak és ezek a legpatinásabb síremlékek. A nagyjából azonos stílusú sírkövek menyházai vörös márványból készültek. Telegden és környékén a Sulyok család számos tagja birtokolt és rokonságban álltak – a sírkövek tanúsága szerint – a szintén nemes Tardi, Miskolczy, Horváth és Szaklányi családokkal... és tovább sorjáznak a családtörténetek, a családfák leírása. Ez mind mutatja, hogy a felmérést komoly kutatás előzte meg, vagy követte.

A következő fejezet az építési, javítási emléktáblákat, feliratokat ismerteti. Ezek mind, összesen nyolc, a templomban találhatók és annak történetére vonatkoznak. A legrégibb 1507-ből származik, amely a templomépítési emléktáblája, ekkor kapta az épület későgótikus formáját, akkori kegyura, Telegdi István bőkezűsége folytán. Szépen megmaradt a középkori falképek restaurálásáról szóló 1892. évi falfelirat a hajó déli falán.

Értékes része a könyvnek a Telegdi, Sulyok, Miskolczy, Zatureczky családok leszármazásának családfái, amelyek eddig kevésbé voltak ismeretesek, s nagyobbrészt a síremlékek felmérésével sikerült összeállítani.

A kötetet 49 fénykép illusztrálja.