Sorozaton kívül: JRÉ. Istennel a hazáért és a szabadságért II.

Előszó – beszámoló. Kupán Árpád: Tragikus emberi sors, dicső történelmi szerep. Dr. Tamás Edit: II. Rákóczi Ferenc és Sárospatak. Borbély Gábor: A Rákóczi-szabadságharc eseményei a Partiumban. Nánási Zoltán: A kurucok szabadságharca Székelyhíd vidékén. Borbély Gábor: Bélfenyér az 1703. szeptember 1-jei kuruc győzelemben. Lakóné Hegyi Éva: A zsibói csata s annak emlékezete az utókorban. Hitter Ferenc: Pinyte havasi betyár, majd Rákóczi kuruca 1703 augusztusában. Dr. Szénássy Zoltán: Kurucvilág Komárom megyében. Csetri Elek: II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc nemzetközi összefüggései. Fazekas Lóránd: A kuruc fegyverletétel emlékoszlopa. Pávai Gyula: Aradiak zarándoklása a Nagy Fejedelem hamvaihoz 1902-ben. Pálkovács István: II. Rákóczi Ferenc fejedelem hamvainak útja a Bánságban – 1906. Mihálka Zoltán: A Rákóczi-szabadságharc történelmi jelentősége. Kupán Árpád: II. Rákóczi Ferenc példamutató életének és történelmi szerepének időszerűsége.