35. Dukrét Géza: Emlékművek, emléktáblák Bihar megyében.

Bár már rég túl vagyunk az 1989-es változáson, az emléktáblák, emlékművek állításának intenzitása nem lanyhult. 1989 előtt még azzal voltunk elfoglalva, hogy megpróbáltuk megmenteni történelmi emlékeinket, örökségünket. Arra nem is gondolhattunk, hogy nagy személyiségeinknek emléktáblát avassunk, vagy a világháborúk áldozatainak emlékművet állítsunk. Így hát nem csoda, hogy 1989 után mindenütt igyekeztek bepótolni a lemaradást, erősíteni az emberekben a megrendült hitet. Így két évtized alatt, az öntudatra ébredt települések több emlékhelyet állítottak mint száz év alatt. Az emlékművekről és emléktáblákról szóló első kötet felmérését 2004 őszén zártuk le. Emlékhelyeink ismertetése települések szerint történik. A megyeszékhellyel kezdődik, majd a települések betűrendi sorrendben következnek. Az illető település nagyobb betűkkel van írva. Amennyiben nem községközpont, alatta annak a községnek a neve olvasható – kisebb betűkkel –, amelyhez az illető település tartozik. Az egyes műalkotás ismertetése a következő pontokat tartalmazza: elnevezése, hol található, felirata, méretei, anyaga, díszítőelemei, alkotója, megrendelője, előtörténete (ha van), kik állították fel, mikor és milyen alkalommal, kik vettek részt rajta, az avatás mozzanatai. Ugyanakkor igyekeztünk minden emlékművet fényképen is bemutatni.