38. Dukrét Géza: Hegyköz. Történeti monográfia

Történeti-földrajzi környezet: a kisrégió elnevezése, földrajzi fekvése, domborzata, éghajlata, vizei, talaja, élővilága. Az Árpád-kori településhálózat kialakulása. Hegyköz a középkorban: gazdasági élet, a váruradalmak kialakulása, az egyház a fejlődés motorja, az 1552-es összeírás, az 1598. évi házösszeírás, a szentjobbi vár, a török uralom alatt, a török uralom megszűnése után. A Habsburg-uralom berendezkedése a Hegyközön: a berendezkedés kezdetei, a magánföldesúri birtokok helyzete, az adózó népesség differenciálódása, az első magyarországi népszámlálás – 1784–1789, az iskolák szervezése. A Hegyköz a korszerűsödés útján: A vizek szabályozása, a gazdasági élet fejlődése, az oktatás, alapítványok, iparosság a 20. század elején. Jegyzetek. Mellékletek. A települések adattára. A Hegyköz képekben.