39. Kormányos László: Városfejlesztés Nagyváradon a 20. század elején

Nagyvárad várostörténetének legfontosabb korszaka: lázas építő tevékenység, virágzó szellemi-kulturális élet, magas színvonalú sajtó, virágzó polgári-urbánus kultúra – ennek kulcskérdése lett az épített környezet korszerűsítése, a városrendezés, az utcaszerkezet kialakítása. Az erős önkormányzati jogokkal felruházott városvezetésnek el kellett végeznie az infrastrukturális rendszerek – csatorna, villany, telefon –, a korszerű közösségi intézményeknek helyt adó nagy középületek megépítését. Polgármesterek: Sal Ferenc, Bujovszki József, Rimler Károly városfejlesztő tevékenysége. Beruházások: Színház, Városháza. A város közművesítése: ivóvíz- és csatornahálózat kiépítése, villamosítás. A város és házai: Közigazgatási, oktatási és katonai intézményeket befogadó középületek építése. Posta, telefonközpont, szállodák. Fekete Sas, Apolló-palota, kultúrpalota, iparpalota. Utcák, terek, éttermek. Városfejlődés a magántőke jegyében: Kereskedelmi Csarnok, Múzeum épülete, Katolikus Kör, Rimanóczy-szálló. Az 1900 és 1910 között megvalósított, szinte meghökkenően sikeres urbanizációs fejlődés nemcsak látványosan átalakította a város hagyományos arculatát, de egyben sajátságos mentalitást is kialakított, mely legalább annyira sajátja volt a város polgárságának, mint közigazgatási karának. A kötetet több fénykép illusztrálja.