46. Thurzó Sándor: Bartók Nagyváradon a helyi sajtó tükrében

Előszó (Dukrét Géza): Bartók Béla életrajza, kapcsolata Nagyváraddal. Thurzó Sándor életrajza, zenei tevékenysége. Két élet, két külön világ. A zseniális gyermekből világhírű zeneszerző lesz. A tehetséges gyermekből zenei életünk kiváló szervezője, zenetudós lett. E kötet, amely emléket állít Bartók Béla zeneművei nagyváradi szereplésének, Thurzó Sándor hangyaszorgalmának köszönhető, aki összegyűjtötte azokat a sajtótermékeket, amelyek hírül adták ezeket a zenei eseményeket. Tőle tudjuk, hogy 1908-tól napjainkig (2007) 548 alkalommal hangzott el Nagyváradon Bartók-mű. A kötetben megjelenő sajtótermékek: Nagyvárad, Nagyváradi Estilap, Nagyváradi Napló, Fáklya, Bihari Napló (a Fálya melléklete), Diákszó, Bihari Napló, Harangszó, Hírlevél (a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének lapja), Reggeli Újság. Bartók Béla hangversenyei Nagyváradon. Bartók képekben.