48. Gavallér Lajos: Micske a helynevek tükrében

Bevezetés: Gavallér Lajos tiszteletes 1996– 2007 közötti gyűjtése. Utcák. Helynevek a beltelekben. Helynevek a kültelekben. Legelők. Kutak. Patakok. Pincék. Utak. Temetők. Egykori helynevek. Családnevek. Micskei családok származási helye. Állatnevek. Forrásmunkák.