50. Nagyvárad ipartörténete

Tizenhárom szerző munkája. Iparteremtő nagyváradi személyiségek a századelőn. Az ipar rövid története. Energetika: A Nagyváradi Villanytelep; A Nagyváradi 1-es számú Hőerőmű; A 2-es számú Hőerőmű. Fémipar: Timföldgyár; Tanulságok városunk szerszámgépgyártásának történetéből. Vegyipar: A nagyváradi vegyipar története. Vesta vegyészeti gyógyszerárúgyár; Aurora Aether és Vegyipari Rt.; Műanyagipar. Fafeldolgozó ipar: A Jeney-féle Fa- és Széntelep – Hordógyár; A Széles Kálmán-féle Műbútor Asztalos Üzem; A fasarok-gyár; Alfa Bútorgyár – Kombinát; Lemnul Szövetkezet. Építőanyag-ipar: Rosenberg Izsó Cementárugyár, Asphalt és Kátrányipar Rt. Nagyvárad; Cement és építőipar Rt.; Téglagyárak. Könnyűipar: A Carmen Cipőgyár; Moskovits Farkas és társai cipőgyár, ma Crișul Favorit; A Criotex textilipari vállalat; A Miorița S.A. Kötöttárugyár; Electra Zsinór-, Csipke- és Szalagárugyár; A Szőrmegyár. Élelmiszeripar: A malomipar; Olajgyár; A cukorgyár; A Tej- és vajgyár; Az Avântul paprika gyár; Vágóhíd és Húsfeldolgozó vállalat; Szesz- és élesztőgyár; A várad-szőlősi sörgyár; Pálinkafőzők; Plafar – Gyógynövénybegyűjtő Vállalat; Szikvíztöltők. Szolgáltatások: Kisipari szövetkezetek; A helyi kisipar átalakulásai a 20. század második felében; A vízművek; A nyomdaipar; Az automata telefonközpont; Területi Elektronikai Számítóközpont. Közlekedés: Nagyvárad egykori vashídjai; Kompok a Körösön; Nagyváradi villamosok; A repülőtér. Kereskedelem. Jegyzék az időközben megszűnt üzemekről. Fényképek: Dukrét Géza és a Körösvidéki Múzeum archívuma.