51. Jósa Piroska: Bihari sorsok a változó időben

A középkori váradi vár. A várasfenesi Bélavár. Bélfenyér – Pusztuló magyarság a Fekete-Körös völgyében. Köröskisjenő – Ősi település a Sebes-Körös völgyében. Szőlős a változó időben. „Se szebbet, se okosabbat, se gazdagabbat, se akármi dicséretre méltóbb személyt nálad kívül nem láttam” Történelmi fikció. Csak egy tollvonás volt bűne. Emlékezés a váradi Rimanóczy családra. Adalékok a Sztaroveszky család történetéhez. „Emberi gyarlóságokkal Isten szolgálatában” – Csernák Béla (1875–1967). Több mint kilencven esztendő tanúja. Egy élet története a huszadik század rendszerváltásainak sodrában. A huszadik század történelmének tükörcserepei.