55. Épített örökségünk a helytörténeti kutatás tükrében – Évkönyv

Hírek – események. A helytörténeti kutatás eredményei. Kimutatás az előadások és a pályázatok számáról. Partiumi Honismereti Találkozók. Partiumi Honismereti Konferenciák. Hitter Ferenc: Értékmentők a rohanó világban. Az Érmellék konferenciája. Pályázati díjkiosztó ünnepségek. Dukrét Géza: A civil szervezetek szerepe a műemlékvédelemben. Könyvkiadás. Fényes Elek díjazottjaink. Honismereti táborok. Emléktáblák. Dukrét Géza: A honismeret nagy atyja. Fényes Elek születésének 200. évfordulója. Dukrét Géza: Minden nípnek az ű nyelvin (Sylvester János). Emléktábla Érköbölkúton – Ifj. Gyalókay Lajos. Emléktábla-avatás K. Nagy Sándor tiszteletére. Dukrét Géza: Fráter Lóránd, a nótáskapitány. Kiss Kálmán: Gellért Sándor, a helytörténész. Zelk Zoltán-táblaavató beszéd. Dukrét Géza: Biró József művészettörténész születésének 100. évfordulója. Tóthpál Tamás: Hegyesi Márton halálának 100. évfordulójára. Fazekas Lóránd: Egy Petőfi-szobor újjászületése. Csanádi János. Dr. Balogh Ernő emlékezete. Dukrét Géza: Száz éves a révi cseppkőbarlang. Dánielisz Endre: A szalontai ünnepségsorozat utórezgése. Megemlékezések. Halász Péter: Hagyomány és közművelődés. Egy kiállítás margójára. Csanádi János: Feketegyarmat a „Gyarmatvilágban”. Dr. Jósa Piroska: Egyházi személyek az 1848–­49-es forradalomban és szabadságharcban. Kupán Árpád: Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc a Partiumban és a Bánságban. Jancsó Árpád: Temesvár felmérése és térképezése 1901–1904 között. Dr. Vajda Sándor: A borosjenői vár. Kordics Imre: Festmények Érsemjén református templomának szószékén. Nagy Mária Anna: Nagyvárad-Ősi Lisieux-i Kis Terézről elnevezett római katolikus templom építésének története. Pásztai Ottó: Volt egyszer egy Főgimnázium. B. Krestyán Ilona: Adattöredékek a zsilvásári (Târgu-Jiu) internáló tábor bánáti foglyairól. Kovács Rozália: Úrihímzéses terítők az Érmihályfalvi Református Egyházközségben.