60. Szentjóby Szabó Andor: Ottomány szülöttje, Kufstein halottja

Szentjóbi Szabó László költő útja a szülőhelytől a várbörtönig. Történeti áttekintés. Ottomány. István király és Szentjobb település kapcsolata. A Szentjóbi családi előnév eredete. Szentjóbi Szabó László: A diák. A tanító és a tanár. Lezárult a tanári pálya. A jogász. Az aljegyző és a magántitkár. Bevonása a Martinovics-féle mozgalomba. Letartóztatása. Raboskodása Budán és Kufsteinben. Halála. Sírja. Irodalmi munkássága: Költeményeinek kiadásai. Énekelhető költeményei. A születési hely népies hatása. A költő által elterjedt szólás- és közmondás gyűjtemény. Irodalmi hagyatéka. A talány, amelyre a választ kereshetjük. Mellékletek.