61. S. Németh Katalin: Vigyázó kövek

A Bihar megyei műemlékvédelem kezdetei. Kapcsolataink, társszervezetek, műemléki világnapok. Vidéki műemlékeink sorsa. Küzdőtársunk a sajtó. ”Menjünk ki a temetőbe…” Civil várvédelem. Újra együtt a Rhédey-kertben. Válogatás a Bihari Naplóban megjelent műemlék- és városvédő írásokból: Boldog Várad. Az erdélyi műemlékek kutatója. Vég-Várad szerelmese. Szent László középkori székesegyháza. Flórián, a védőszent. Egy elpusztult síremlék. Az egykori vármegyeháza, amelyre fölszállott a páva. Bethlen Gábor emléktáblája. A váradvelencei plébániatemplom. Az egykori telegdi vár. A nagyszalontai katolikus templom. A Katolikus Legényegylet egykori székháza. A szentjobbi vár. Biharpüspöki református temploma. Szentté avatás a boldog Váradon. Az érsekapáti templomrom. Egy 700 éves templom reneszánsza. A Szigligeti Színház. A mezőtelegdi református templom. A Nagyvásártér legrégibb épülete. Eltemetett emlékmű – Naplórészletek. Kit érdekel a városkép? Adorján vára. Az Orsolya-zárda és a Szent Anna-templom. Örökségünkhöz méltóan. A 420 éves bástya. Az újvárosi neológ zsidó templom. Sebesvár. Székelyhíd vára. Ünnepre készítik a templomot. A harmadik emléktábla. Nagyvárad római katolikus templomai. Szent László alakja a váradi köztéri szobrászatban. Székelyhíd református temploma. Az egykori papnevelde. A Bihar megyei közkórház. A fenesi Bélavár. A szalontai vár. Mária menybemenetele-szobor. Az egykori Szent József Intézet. Az Înfrățirea története. Phoebus – egy gépgyár története. Felsőábrány egyedülálló műemléke. Műemlékfigyelő. Micske műemlékei. Kallódó váradi kőfaragványok.