Sorozaton kívül: Dukrét Géza: Épített örökségünk Bihar megyében.

Elengedhetetlenül szükséges történelmi örökségünk és ezen belül épített örökségünk megismerése és védelme. Meg kell ismerjük, hogy melyek azok az objektumok, amelyeket meg kell óvnunk a következő nemzedékek számára.

Köztudott, hogy épített örökségünknek csak kis hányada található a hivatalos műemléklistán. Főleg az ún. civil, vagy lakóépületek hiányoznak róla. A kötet célja, a védett építészeti emlékek mellett, a műemlékeknek tekinthető épületek ismertetése, amelyek nincsenek a hivatalos műemléklistán. A részletes épületleírás nem volt cél, a főhangsúly a főhomlokzat leírására szorítkozik. A műemlékek felsorolása településenként történik, a települések betűrendben követik egymást. Minden településnél bevezetésként a következő adatok jelennek meg: a település földrajzi fekvése, nevének első okleveles említése, nevének eredete.

Az egyes objektumok leírásának sorrendje a következő: a műemlék eredeti rendeltetésének megfelelő neve, a műemléklistán szereplő sor- és kódszáma, utca, házszám, vagy helye a településen belül, a római katolikus templomok esetén annak elnevezése. Következik egy rövid építés- és tulajdontörténet, stílus, esetenként a mai használatra utaló megjegyzés. Ezt követi az épület leírása, amely utal a környezettel való kapcsolatra (tájolás, beépítés módja, környező terepviszonyok), alaprajzi elrendezésre, jellegzetes homlokzati elemekre (rizalitok, nyílászárók, timpanon, erkélyek, díszítő- és tagoló elemek stb.). Belső leírás csak a templomoknál jelenik meg. A kataszter 106 településen készült el, 709 színes fényképpel.

A szakirodalom csak összesítve jelenik meg a kötet végén. Bihar megye térképe. A műemlékek lajstromában nem szereplő de arra érdemes épületek táblázata.