62. Kupán Árpád: Párhuzamos életrajzok

Nagyvárad egykori hírességei. I. Bertsey György (1838–1942) – Id. Rimanóczy Kálmán (1840–1908): A nagyváradi iparosság megszervezője és vezére. A munka és az emberszeretet szimbóluma. II. Dr. Karácsonyi János (1858–1912 – Dr. Berkovits Ferenc (1848–1912): Lobogó fáklyává vált kicsiny gyertya. Az igazság és a humanizmus bajnoka. III. Sulyok István (1859–1944) – Dr. Adorján Ármin (1867–1938): Az építő és egyházszervező prédikátor. A jótékonyság, a jóság és az igazság fanatikusa. IV. Dr. Váradi Zsigmond (1865–1913) – Dr. Edelmann Menyhért (1862–1943): Egy méltatlanul elfeledett közéleti személyiség. A gyermekvédelem és emberszeretet igaz apostola. V. Dr. Adorján Emil (1874–1944) – Dr. Papp János (1877–1938): Sikeres életpálya, tragikus végkifejlettel. Újságíró karrier a múlt század elején. VI. Hegedüs Nándor (1884–1969) – Dutka Ákos (1881–1972): A kisebbségvédelem bátor és elkötelezett harcosa. Egy méltatlanul mellőzött váradi költő. VII. Dr. Soós István (1895–1983) – Dr. Ágoston Péter (1874–1925): Hűség, hivatástudat és hozzáértés. Változatos életpálya a viharos átalakulások korában. A grafikákat Bányai Szabados Katalin rajzolta.