64. Ványai Mária: Hidak a viharlámpa fényében – Családtörténet

Elődeim élete – régen volt gyermek- és ifjúkori emlékek. Bukarestben töltött évek. Nagyváradi évek – A háború és az azt követő időszak: A szerző részletesen bemutatja édesapja, Ványai Károly polgármester tevékenységét, aki 1945 és 1949 között Nagyvárad első munkás-polgármestere volt. Beindította a város háború utáni életét: megtisztította Nagyváradot a háborús romoktól, rendbe tette a romos Városházát, új hidakat építtetett, rendbe tette a város infrastruktúráját. Nyugdíjas évei. A szerző, Ványai Mária tanuló évei. Hivatás, vagy foglalkozás: megismerhetjük a szerző pedagógusi tevékenységét. Emlékezni, nem felejteni. A kötetet korabeli fényképek illusztrálják. A fejezetek kezdőlapjain Ványai Károly munkái láthatók.