68. Római katolikus intézetek Nagyváradon

Püspöki ajánlás. A 18. században induló híres oktatási intézményeket ismerhetjük meg, valamint az ezeket működtető orsolyita és irgalmas nővérek történetét. Fodor József általános helynök: A Szent Orsolya-rendi iskola. Szenczy István nagyváradi őrkanonok 1772-ben alapította meg a váradi Szent Orsolya rendi kolostort és gimnáziumot. Az elemi, majd felső leányiskola és tanítónőképző intézete történetét 1989-ig követhetjük. Nogáll János püspök, nagyprépost élete és munkássága. A Szent Vince Intézet. A Nogáll utcai Szent Vince Intézetről eddig nem sokat olvashattunk. 1866-tól bölcsőde és óvoda, elemi leányiskola, majd fiúiskola és internátus. 1893-ban már 213 gyermek járt ide. Az irgalmas nővérek működtették. A 2009–2010-es tanévtől kezdve a Szent László Gimnázium otthona. Az Immaculata Intézet. Szaniszló Ferenc 1858-ban az általa idetelepített Irgalmas Nővérek gondozására bízta. Ebben az időben óvodával is kibővítik az intézetet.

Kolozsvári István tb. kanonok, zárdalelkész: A Szent Orsolya-rend története Nagyváradon. Szenczy István apát kanonok a nőnevelést célozta meg az általa alapított Orsolya-rendház és temploma építésével, a Kassáról idetelepített apácákkal. Maga vett házat, nagy kerttel együtt Várad-Olasziban, azt átalakította zárda céljaira, s egyszersmind megkezdte a Szent Anna tiszteletére szentelt kápolna építését. 1856-ig csak elemi iskola volt…Jelenleg ebben működik az Ady Endre Gimnázium.

Ocskay Etelka Ferdinanda, Polmann Mária Lucianna, Peczkó Zsuzsanna Kinga vizitátor nővérek: Az irgalmas nővérek története. 1878. december 12-én indult egy kis nővércsapat Grazból, Brandis Leopoldina anya vezetésével, felsőbb utasításra Nagyváradra. Itt dr. Nogáll János kanonok fogadta őket és a már meglévő Szent Vince Intézetbe vezette be őket, ahol az egész házat átadta Brandis anyának. A tanítást az elemi iskolával kezdték meg, majd óvodát, polgári iskolát, líceumot, később ipari leányiskolát, majd óvónőképzőt is indítottak. 1924-ben a Romániához csatolt nővérházuknak el kellet szakadnia a Magyar Tartománytól. Központi házuk a Szent Vince Intézet lett. 1927-ben a kis tartomány 10 házból állt 104 nővérrel. Hozzájuk tartozott a Szent József-kórház is. Öt külső városrészben alakultak óvodák, kultúrkörök, kápolnák a szegények részére, akik távol estek a város forgatagától. Történetüket és áldásos tevékenységüket napjainkig követhetjük.

Módi Blanka nővér: Isten jóságát képviselik.