Sorozaton kívül: JRÉ. Istennel a hazáért és a szabadságért. IV.

Előszó – beszámoló. Dukrét Géza: Avatóbeszéd II. Rákóczi Ferenc tűzzománc emléktáblájánál. Sárkány Viola: A győzelmes Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója. Kupán Árpád: Bocskai István, a vallásszabadság védelmezője. Dr. Nyakas Miklós: A bécsi Béke. Sárkány Viola: A fejedelmi házból a fejedelmi sírba. Szekeres Gyula: Bocskai István szerencséspéntek napjai a néphagyományok tükrében. Kupán Árpád: Bihar megye és Várad a Rákóczi-szabadságharc idején. Kupán Árpád: II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemsége. Kovács Rozália: Gencsy Zsigmond, Rákóczi „mezei hadainak ezeres-főkapitánya”. Ábrám Sárközi Lídia: A szatmári Német Református Egyház élete II. Rákóczi Ferenc szabadságharca idején. Ágoston István György: II. Rákóczi Ferenc és az ónodi abrenuntiatio. Ágoston István György: II. Rákóczi Ferenc európaisága. Dr. Csohány János: II. Rákóczi Ferenc vallásügyi politikája. Ágoston István György: II. Rákóczi Ferenc vallásossága. Lukács Olga: Vallás és nevelés II. Rákóczi Ferenc életében és művelődéspolitikájában. Kiss Endre József: Könyvkultúra a vezérlő fejedelem környezetében. Borbély Gábor: A zsibói csata, 1705. november 15. Dr. Csorba Csaba: Tiszántúli várak a Rákóczi-szabadságharcban. Nagy Aranka: Mányoki Ádám, II. Rákóczi Ferenc arcképfestője. F. Balogh Piroska: II. Rákóczi Ferenc születéshelyét jelző emléktáblának leleplezési ünnepe. Mihálka Zoltán: A Rákóczi-szabadságharc történelmi fénye.