70. Kupán Árpád: Nagyvárad nagy változásainak vezéregyéniségei

A városépítő Rimler Károly – A Rimler család Nagyváradon. Az ifjú Rimler Károly. Egy ragyogó polgármesteri karrier kezdete. Nagy ívű program. Határkő Szent László városának életében. Post festum – vita. Újabb sikerek és vesztességek. Változások az országos politikában. Megváltozott korszerű városkép. Tíz éve a város élén. Az utolsó békeév – a gazdasági válság elmélyülése. A tragikussá váló 1914-es év. Életre kelt a nagy háború réme. Rimler Károly házassága. Háború Erdélyért. Az 1917-es esztendő újabb áldozatok és megvalósítások éve. Az áldozatkészség szobra. A háború utolsó fejezete. Az országos változások nagyváradi visszahatása. Városi tanácsból Néptanács. Proletárdiktatúra városunkban. Húsvéti hatalomváltás. Rimler Károly visszavonul. Rimler Károly betegsége és halála. A temetőben.

A városmentő dr. Soós István – Életpályája a nagy változások előtt. Helytállás az új impériumban. Politikai viták tüzében. Erősödő magyarellenesség. Reménykedő változások, városmentő tervek. Politikai és magánéleti változások. Képviselő a román parlamentben. A nagy politikai fordulat. Polgármesterként a város élén. Kitaszítottként szeretett városában. Szomorú vég – tanulságokkal. Emlékének idézése. Sóspista. Utószó. Mellékletek.