71. Dr. Szatmáry Ferenc: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházperének kilencéves története

Történelmi áttekintés. „Az igazság és a törvény nevében.”: Keresetünk tárgya és indokai; Első ítélet: győztünk!; A felülvizsgálati bíróság előtt; Új erőkkel erősít az ellenfél – a Prefektúra perbe lépése; Jogi képtelenségek a Törvényszék indoklásában. Székházunk perének Nagypénteke: Kilakoltatásunk veszélyének visszaverése; A legfőbb ügyész első, elutasító válasza; A legfőbb ügyész rendkívüli felülvizsgálati kérelme;Ügyünk a Legfelsőbb Törvényszék előtt. A második menet: Peres ügyünk ismét a Nagyváradi Bíróság előtt; A per lefolyása; Indokaink szóbeli fenntartása; Másodszor is: győzelem!; Perbeli ellenfeleink fellebbezése a Bihar Megyei Törvényszéken; Még egy lépcsőfokkal feljebb: a Nagyváradi Ítélőtábla előtt; Ítélőtáblai határozat: kezdődjön minden elölről! Az egyházkerületi székház ügye immár harmadszor – alapfokon: Alapbírósági határozat harmadszor: győzelem!; Harmadjára járjuk meg a Bihar Megyei Törvényszéket is; Peráthelyezési kérelmünk izgalmas háttere és indokai. Végső győzelem! Végszó. Küzdelmünk nem volt hiábavaló. Függelék: jogi képviselők névsora. Mellékletek.