Dukrét Géza: Emlékművek, emléktáblák Bihar megyében

A kötet összesíti három felmérés eredményeit. Az emlékművekről és emléktáblákról szóló első kötet felmérését 2004 őszén zárták le, ennek ellenére 2007 decemberéig, a második kötet zárásáig mintegy száz új, 2011-ig több mint ötven újabb emlékhelyet lepleztek le. Emlékhelyeink ismertetése települések szerint történik. A megyeszékhellyel kezdődik, majd a települések betűrendi sorrendben következnek. Az illető település nagyobb betűkkel van írva. Amennyiben nem községközpont, alatta annak a községnek a neve olvasható – kisebb betűkkel –, amelyhez az illető település tartozik. Könyvünk, a műalkotásokat időrendi sorrendben ismerteti, de a könnyebb tájékozódás érdekében egymás mellett vannak az ugyanannál az intézménynél található emlékek leírása, betartva az időrendiséget. Szintén a könnyebb áttekintés végett az egyes intézményekben, vagy az egyes településekben levő emlékeket számokkal jelöltük.

Az egyes műalkotás ismertetése a következő pontokat tartalmazza: elnevezése, hol található, felirata, méretei, anyaga, díszítőelemei, alkotója, megrendelője, előtörténete (ha van), kik állították fel, mikor és milyen alkalommal, kik vettek részt rajta, az avatás mozzanatai. Természetesen a kapott információk függvényében. A feliratokat szöveghűen, a helyesírási hibákkal együtt jegyeztük le. Személyiségek esetében rövid ismertetés következik, de csak azoknak, akik kevésbé ismertek. Nem volt célunk a nagyváradi temetőben lévő emlékek ismertetése. Ezeket majd egy külön kötetben ismertetjük. Voltak kivételek egyes települések esetében, ahol más jelentősebb emlékművet nem találtunk. Ugyanakkor igyekeztünk minden emlékművet fényképen is bemutatni.