Mátyás Attila: A Nagyváradi Evangélikus Egyházközség története

Az evangélikusok és Wittenberg szerepe Várad reformációjában – 1524–1557. A sakramentáriusok megerősödése és az antitrinitáriusok megjelenése – 1557–1570. A reformáció győzelmétől a török uralomig – 1570–1660. Az erőszakos rekatolizáció évtizedei – 1692–1781. Az evangélikus gyülekezet ismét megalakul és erősödik – 1781–1900. Az építkezés évtizedei – 1900–1920. Testvéreinktől elszakítva – 1920–1940. A háborús évek – 1940–1948. A kényszer és az erőszak sötét évtizedei – 1948–1989. A felszabadulás és megerősödés – 1989–2012. Lelkészek és felügyelők névsora. A jelenlegi presbitérium. Utószó gyanánt.