XVIII. Partiumi Honismereti Konferencia előadásai

A konferencia programja. Dánielisz Endre: A szalontai szent egyház históriája. Patócs Júlia: Arany János emlékezete. Nagyszalontán. Filep Antal: Viski Károly a magyar néprajz tudós professzora. Hitter Ferenc: Vértanúk erénye és nyomorúsága. Pásztai Ottó: A Hoványi család kapcsolata a Királyi Jogakadémiával. Horber Pál Gáspár: Biharország Orbán Balázsa. Kiss Endre József: A Petőfi-kultusz két arca. Olasz Angéla: Kossuth Lajos a nemzet és Arad emlékezetében. Halász Péter: A kilencvenöt esztendeje született Mikecs László és a moldvai csángók. Matekovits Mihály: Az aradi minorita kultúrház. Seres István: Egy bihari polihisztor – O`sváth Pál élete és munkássága – 1831–1908. Wanek Ferenc: A húsz éve eltávozott Jurcsák Tibor tudományos hagyatéka. Ujj János: Restaurálták az újaradi Szentháromság-szobrot. Dr. Vajda Sándor: Borosjenő egészségügyi ellátásának múltjáról és jelenéről. Széman Péter: Somlyói Báthory István. Kovács Rozália: Tótfalu – Kiskápolna – a Szlávy-család. Bartos Elekes Ildikó: Hűség a faluhoz, a földhöz és önmagához Sárközy Gerő verseiben. Szendrő Dénes: Tóth Árpád költő isaszegi emlékei.